0
Hopp til hovedinnhold

Strategi-arbeid: Vil gjøre UiA mer synlig

UiA skal i løpet av de neste årene bruke både ressurser og krefter på å styrke sin relevans og synlighet i Norge. En egen arbeidsgruppe inviterer nå til innspill og gode ideer til hvordan dette kan oppnås.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

ÅPNE SPØRSMÅL: En rekke åpne spørsmål ble diskutert. Kristin Wallevik og Helge Møll (t.v.)

ÅPNE SPØRSMÅL: En rekke åpne spørsmål ble diskutert. Kristin Wallevik og Helge Møll (t.v.)

- Vi håper at alle som har tanker og gode ideer til hvordan vi kan få en god delstrategi rundt dette temaet om å ta kontakt med enten meg eller medlemmene i arbeidsgruppen så vi får vurdert dem, sier dekan Kristin Wallevik ved Handelshøyskolen ved UiA, som leder arbeidet.

Samfunnsengasjert og nyskapende

Arbeidsgruppen, som består av 16 personer ved UiA, inkludert to studenter, hadde sitt første møte onsdag. Fram til 21. mai skal de møtes ukentlig for å diskutere nettopp temaet «samfunnsengasjert og nyskapende».

SAMFUNNSENGASJERT OG NYSKAPENDE: Disse skal lage delstrategien for det kommende strategiområdet «Samfunnsengasjert og nyskapende». Nærmest: Arbeidsgruppens leder Kristin Wallevik. Deretter rundt bordet f.v.: Student Amna Drace, Professor Øystein Sæbø, studnet Mats Winther Maltby, instituttleder Folke Haugland, professor Fount Leron Shultz, professor Inger Beater Larsen, førsteamanuensis Morten Goodwin, prosessveileder per Bård Torvik og senior Helge Møll. (Enkelte medlemmer hadde ikke anledning til å komme på møtet onsdag.)

SAMFUNNSENGASJERT OG NYSKAPENDE: Disse skal lage delstrategien for det kommende strategiområdet «Samfunnsengasjert og nyskapende». Nærmest: Arbeidsgruppens leder Kristin Wallevik. Deretter rundt bordet f.v.: Student Amna Drace, Professor Øystein Sæbø, studnet Mats Winther Maltby, instituttleder Folke Haugland, professor Fount Leron Shultz, professor Inger Beater Larsen, førsteamanuensis Morten Goodwin, prosessveileder per Bård Torvik og senior Helge Møll. (Enkelte medlemmer hadde ikke anledning til å komme på møtet onsdag.)

Se arbeidsgruppens medlemmer her!

- Vi er allerede gode på mange områder her, men vi vil altså bli bedre. Merkbart bedre, sier Kristin Wallevik.

- Viktigst nå er imidlertid å få inn så mange innspill som mulig – slik at resultatet kan bli så godt som mulig. Jeg vil derfor enda en gang oppfordre alle som har tanker og ideer knyttet til temaet om å ta kontakt med oss, enten skriftlig eller muntlig, sier hun.

DISKUTERTE: Professor Inger Beate Larsen fra Institutt for psykososial helse.

DISKUTERTE: Professor Inger Beate Larsen fra Institutt for psykososial helse.

Tre satsingsområder

Arbeidsgruppens arbeid inngår som en del av det pågående strategiarbeidet ved universitetet. Dette arbeidet er for øyeblikket konsentrert rundt tre satsingsområder som universitetsstyret har identifisert. I tillegg til gruppen Samfunnsengasjert og nyskapende fokuserer to andre arbeidsgrupper på temaene global identitet og utdanning. Også disse er åpne for innspill og skal levere sitt arbeid i slutten av mai.

Les mer om de tre satsingsområdene det arbeides med her!

For arbeidsgruppen Samfunnsengasjert og Nyskapende er oppgaven å foreslå en delstrategi for området som kan inngå i den endelige og nye strategien til Universitetet i Agder, som etter planen skal vedtas i universitetsstyret 22. juni. Gruppen skal også foreslå konkrete delmål og tiltak som skal gjennomføres i strategiperioden.

DISKUTERTE: Førsteamanuensis Morten Goodwin fra Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og UiAs strategi-rådgiver Per Bård Torvik.

DISKUTERTE: Førsteamanuensis Morten Goodwin fra Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og UiAs strategi-rådgiver Per Bård Torvik.

Luftet mange åpne spørsmål

Arbeidsgruppens første møte førte som ventet ikke til en endelig konklusjon. Vekten ble i stedet lagt på en åpen debatt og meningsutveksling. En rekke åpne spørsmål knyttet til begrepene ‘samfunnsengasjert og nyskapende’ og UiAs rolle i Agder, Norge og internasjonalt ble imidlertid berørt. Blant dem disse (i stikkordsform):

  • Bidra til økonomisk vekst?
  • Bidra til å løse de store samfunnsutfordringene?
  • Bidra til bærekraft?
  • Være innovasjonsgenerator?
  • Dannelse?
  • Mer enn formidling?
  • Bevare kulturarv?
  • Hvor aktivt skal det være?
  • Samfunnsansvar versus samfunnsengasjement?
  • Plikter som universitet?
ÅPNET MØTET: Dekan Kristin Wallevik er arbeidsgruppens leder og åpnet møtet onsdag.

ÅPNET MØTET: Dekan Kristin Wallevik er arbeidsgruppens leder og åpnet møtet onsdag.

Neste møte i arbeidsgruppen for satsingsområdet Samfunnsengasjert og nyskapende er onsdag 13. mai.

 

Tekst og foto: Jan Arve Olsen