0
Hopp til hovedinnhold

Stortinget avgjør ny master i barnevern

Universitet i Agder ønsker å etablere et nytt masterprogram for barnevern. Universitetsstyret vedtok onsdag at studiet blir opprettet, forutsatt at Stortinget tildeler UiA nye studieplasser under høstens budsjettbehandling.

Stortinget må sørge for at UiA får studieplasser for å etablere et nytt masterprogram for barnevern når representantene behandler statsbudsjettet for neste år. Uten dedikerte studieplasser blir ikke studiet opprettet. (Foto Stortinget / Vidar M. Husby)

Stortinget må sørge for at UiA får studieplasser for å etablere et nytt masterprogram for barnevern når representantene behandler statsbudsjettet for neste år. Uten dedikerte studieplasser blir ikke studiet opprettet. (Foto Stortinget / Vidar M. Husby)

I regjeringens budsjettforslag som ble lagt frem 8. oktober, ligger det ikke forslag om nye studieplasser til Universitetet i Agder. Det er en forutsetning i styrevedtaket at masterprogrammet i barnevern blir etablert bare hvis UiA blir tildelt nye studieplasser under behandlingen av statsbudsjettet. Det er derfor opp til forhandlingene i Stortinget å avgjøre om det blir et nytt barnevernstudium ved Universitetet i Agder.

Tett samarbeid med barnevernet

UiA trenger 35 nye studieplasser til etableringen av studieprogrammet. Det er lagt opp som et integrert løp med fem gjennomgående kunnskapsområder.

Studiet er utviklet i nært samarbeid med en rekke aktører i praksisfeltet, som også vil være sentrale samarbeidspartnere i gjennomføring og den videre utviklingen av studiet

Utgangspunktet er at barnevernet er et komplekst og utfordrende arbeidsfelt, som krever kunnskap og kompetanse på en rekke områder. Et femårig integrert program gir rom for en sammenhengende læringsprosess med vekt på personlig profesjonell utvikling ut fra barnevernet særlige behov.

Valg av rektor ved Universitetet i Agder

I forkant av et rektorvalg gjøres det alltid en gjennomgang av valgreglementet. Valgstyret har gjennomgått reglementet og foretatt noen presiseringer/omskrivinger for at det skal være så klart og entydig som mulig.

Når det gjelder vekting av stemmene sier Universitets- og høyskoleloven at følgende fordelingsnøkkel skal legges til grunn:

 • ansatte i undervisnings- og forskerstilling 51-71 %
 • teknisk og administrativt ansatte 5-25 %
 • studenter 15-30 %.

Ved forrige rektorvalg vedtok styret en vekting med 51%, 24,5% og 24,5% på de tre valgkretsene. Valgstyret foreslo for styret å gå tilbake til vektingen som har vært lagt til grunn ved tidligere valg. Det innebærer å øke vektingen for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger fra lovens minimumsnivå. Valgstyret har inntatt følgende vekting i valgreglementet:

 • ansatte i undervisnings- og forskerstilling 56%
 • ansatte i teknisk-administrativ stilling 20%
 • studenter 24%

Universitetsstyret vedtok forslaget til endring.

Nye toppforskningssentre ved UiA

I 2017 vedtok styret kriterier for «Toppforskningssenter etablert av Universitetet i Agder», og at de skulle behandles gjennom en to-trinns-prosess, med førstegangsbehandling i april 2018 og endelig behandling oktober 2018. I april vedtok styret at 6 av 9 søknader skulle inviteres til å levere full søknad med endelig behandling i oktober. UiA mottok 6 søknader innen fristen.

Universitetsstyret vedtok å oppnevne følgende forskningsmiljøer til Toppforskningssenter ved Universitetet i Agder:

 • Centre for Coastal Research (CCR)
 • Senter for e-helse
 • Research Centre for Excellence on Lifecourse Nutrition (FEED)
 • The Mathematics Education Research Group (MERGA)
 • Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR)

FEED og CAIR bes særskilt rapportere på utviklingen av kjønnsbalanse i sentrene i den årlige rapportering.

Styret vil ta stilling til søknaden fra Mechatronics når den fremlegges med en revidert strategisk plan.

Send studiet på mail