Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Store ambisjoner for resirkulering av batterier

Batteriindustrien blir stadig grønnere, viser første rapport fra BATMAN-prosjektet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av elektrisk bil som lades.
Stadig flere elbiler selges, og det betyr stadig flere batterier som må håndteres. Illustrasjon: Colourbox

UiA er en av samarbeidspartnere i BATtery MANagement-prosjektet (BATMAN). Prosjektet ser på hvordan Europa bedre kan håndtere elbil-batterier. Det blir stadig flere elbiler, og dermed flere batterier. ettersom elbiler blir stadig mer populært.

Les mer om BATMAN-prosjektet her.

Første runde

Den første rapporten er basert på data fra 19 intervjuer med viktige aktører i Brussel.

Rapporten har navnet “Powering the European Green Deal: Key policy trends on lithium ion batteries”, og er skrevet av førsteamanuensis Stina Torjesen og doktorgradsstipendiat Terese Birkeland.

Les rapporten her: 

Rapporten viser at EUs politikk på batterier det siste tiåret har gått fra håndtering av farlig avfall til oppbygging av industri, konkurransekraft og stadig flere miljøvennlige løsninger. Batterier er en sentral satsning i EUs Green Deal og Industrial Strategy.

– Gjennom EUs grønne vekststrategi og den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi og ny industriell strategi viser EU at de setter håndtering av batterier høyt på den politiske agendaen, sier Terese Birkeland.

Venter ny regulering

Det ventes en ny omfattende EU-regulering av batterifeltet rundt oktober 2020. EU går fra å ha et direktiv, som gir rom for nasjonale variasjoner, til en felles regulering som strømlinjeformer industri og marked. Denne reguleringen vil øke finansieringen og nye felles europeiske batteriprosjekter ventes.  

Bilde av Terese Birkeland

Doktorgradsstipendiat Terese Birkeland.

EU viser også, ifølge rapporten, tydelige ambisjoner om å beholde mer batteriavfall i Europa istedenfor å sende til resirkulering i Asia. EU ønsker å premiere grønn industriproduksjon. Ambisjonene er store og tydelige formulert, men det er fortsatt usikkert hvordan planene vil bli realisert.

– Jeg oppfatter EUs planer for batterihåndtering som ambisiøse. Reguleringene for håndtering av batterier har  blitt sett på som utdaterte en god stund nå, og det var dermed ventet at det ville komme nye oppdateringer. Nå viser det seg imidlertid at Kommisjonen vil legge frem et forslag om et større regulatorisk rammeverk for batterier som vil inneholde mer enn kun en revisjon av batteridirektivet fra 2006, sier Birkeland.

Stort samarbeid

BATMAN-prosjektet blir beskrevet som grunnlaget for en fremtidig norsk batteriindustri, og har fått tildelt 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og har en totalramme på 30 millioner kroner. Glencore Nikkelverk, Elkem, Fiven, Hydro og Agder Energi er bedriftene som er med på prosjektet, og har bidratt med resterende finansiering av prosjektet. UiA, NTNU, Institutt for energiteknikk og Institutt for transportøkonomi er de offentlige institusjonene som er involvert.

– Neste steg i arbeidet er en ny runde med datainnsamling. Planen er et lengre opphold i Brussel høsten 2020 for å følge utviklingen til Europakommisjonens forslag om et nytt regulatorisk rammeverk for batterier, sier Birkeland.

Eyde-klyngen har også publisert UiAs rapport, og også en annen rapport om batteriflyt laget av Transportøkonomisk institutt.