Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stor oppslutning om trakasseringskartlegging

25 universiteter og høgskoler vil være med på en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Frank Reichert under Arendalsuka i fjor, der han blant annet presenterte arbeidsgruppens forslag til UHRs arbeid mot mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. (Foto: UiA / Daniel TM Pettersen)

Rektor Frank Reichert under Arendalsuka i fjor, der han blant annet presenterte arbeidsgruppens forslag til UHRs arbeid mot mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. (Foto: UiA / Daniel TM Pettersen)

Det er omlag 35 000 ansatte som omfattes av kartleggingen og det utgjør rundt 90 prosent av alle ansatte i sektoren.

– Noen få utdanninger er fortsatt i prosess om de skal være med på kartleggingen og har derfor fått utsatt fristen noen dager. De som har svart nei begrunner det med at de har interne undersøkelser som omfatter mobbing og trakassering, sier Dag Nordbø, prosjektleder ved UiA.

 Bred tilslutning
Kartleggingen settes i gang etter at Kunsthøgskolen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder inviterer de andre UH-institusjonene til å bli med. Invitasjonen kom etter at styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppfordret i sitt siste møte de ulike UH-institusjonene om å gjennomføre kartlegginger.

Til nå har NTNU, Universitetet i Bergen, OsloMet, Universitetet i Tromsø, NMBU, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Politihøgskolen, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Norges Idrettshøgskole, Norges Handelshøyskole, Høyskolen Kristiania, Samisk høgskole, Dronning Mauds Minne, NLA Høgskolen, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Ansgar teologiske høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole sagt at de vil være med.  

Spørsmål 
Det er Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) som har utviklet spørsmålene til kartleggingen.

Spørsmålsbatteriet ligner det som er brukt i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), men i den nye kartleggingen er det også spørsmål om kjennskap til varslingsrutiner og hvordan oppfølging av mobbing og trakassering blir vurdert.

Opprettholder anonymitet
Universitetet i Agder har sammen med Universitetet i Oslo tatt et særlig ansvar for å gjennomføre kartleggingen.

UiA er i gang en anbudsprosess for å finne et meningsmålingsinstitutt som kan gjennomføre kartleggingen. Så langt er tanken å sende ut undersøkelsen til alle ansatte i første del av 2019. 

– En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren. Institusjonene kan også bestille lokale rapporter som viser hvordan det står til hos dem. Det er en felles forståelse i sektoren om betydning av anonymitet. Kartleggingen blir gjennomført slik at vi kan garantere det, sier rektor ved UiA, Frank Reichert.