Stor økning i etter- og videreutdanning - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Stor økning i etter- og videreutdanning

– Verden går fort, og man er ikke lenger utlært selv om man har en bachelor eller master, sier Siri Asdal ved Universitetet i Agder.

Etter- og videreutdanningsstudenter på Universitetet i Agder.
Etter- og videreutdanningsstudenter på Universitetet i Agder.

I 2016 tok rundt 5600 personer etter- og videreutdanning (EVU) ved Universitetet i Agder, fordelt på 54 studietilbud. Antallet har økt kraftig de siste årene. I 2016 ble det avlagt 60 prosent flere studiepoeng enn i 2012.

– Kravene til kompetanse i arbeidslivet øker stadig. Før kunne man jobbe seg opp, men det holder ikke lenger å være tysker for å undervise i tysk på skolen, du må ha formell kompetanse.

Det sier Siri Asdal, koordinator for etter- og videreutdanning på Universitetet i Agder (UiA). Et eksempel på det økte kompetansekravet er lærerløftet. Som følge av dette må alle i undervisningsstilling ha formell kompetanse i faget fra 1. august 2025.

Gjennom Kompetanse for kvalitet-programmet tilbyr UiA ti studietilbud for lærere høsten 2017.

Skreddersydde kurs for bedrifter

Siri Asdal

Siri Asdal, etter- og videreutdanningskoordinator ved Universitetet i Agder.

UiA har rundt 60 studietilbud som etter- og videreutdanning. Alle disse kan kombineres med jobb. Noen har kveldsforelesninger, andre er nettbaserte, mens noen er basert på samlinger.

Mens mange tar etter- og videreutdanning på eget initativ, får andre studiene dekket gjennom arbeidsgiver. Det blir også holdt flere kurs internt for bedrifter kurs.

– Om en bedrift ønsker et kurs for eksempel i prosjektledelse for sine ansatte, kan vi utvikle et kurs i samarbeid med dem. Da kan vi skreddersy kurset ut ifra om de ønsker det på dagtid eller kveldstid, og med eller uten avsluttende eksamen. Det gir stor fleksibilitet, sier Asdal.

Fornøyde studenter

En slik type kurs ble holdt våren 2017 i samarbeid med USUS, næringsklyngen for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i Telemark.

Dette var et skreddersydd studium i kunderelasjoner og inntektsstyring.

– Det var to veldig spennende temaer for meg som driver ledelse av et fyrmuseum. Min bakgrunn er som siviløkonom, og dette var en unik mulighet til å få tilleggsutdannelse, sier Anne Solvang Salvesen fra Lindesnes fyr.

Hun spilte også inn en video om kurset som du kan se her:

 

Salvesen fortalte at det gikk bra å kombinere studiet med jobb, men hun skulle ønsket seg enda flere samlinger. I fremtiden ønsker hun seg kurs om for eksempel sosiale medier og analyser, eller om formidling av forskningsresultater.

Anne Grethe Andersen hos Kilden Teater og Konserthus kaller studiet en fin bevisstgjøring på temaet:

 

– USUS er en av de store næringsklyngene på Sørlandet, og det er viktig for UiA å bidra til et godt samarbeid mellom akademia og næringsliv i regionen.

En del av samfunnsoppdraget

UiA tilbyr også flere nasjonale etter- og videreutdanninger, blant annet nasjonal rektorutdanning og nasjonal styrerutdanning for barnehage. I tillegg ble det i 2016 startet syv nye studier rettet mot skoler og barnehager, i tillegg til tilbudene innen Kompetanse for kvalitet.

– Etter- og videreutdanningen kan fange opp behov i skolen som ikke direkte er skolefag, men som kan dreie seg om emner som teknologibruk, cannabismisbruk og utfordrende atferd. Alle disse tingene er utfordrende for en lærer å hanskes med samtidig som at hun skal lære elevene matematikk, norsk eller engelsk, sier Asdal.

Asdal påpeker at etter- og videreutdanningstilbudet er en del av samfunnsoppdraget til universitetet, og selvsagt underlagt samme strenge krav til kvalitet som ordinære studier.

– Vi må lytte til hvilke behov regionen vår har, og tilby kunnskap som er etterspurt, sier hun.

Søknadsfristene for generell etter- og videreutdanning er 1. juni og 1. desember. Det finnes også tilbud som har frister utenom disse, søknadsfristene er opplyst på nettsidene til de enkelte studietilbudene.

Send studiet på mail