Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stor kartlegging av UiAs digitale undervisning

- Hva har fungert og hva har ikke fungert i omleggingen til digital undervisning og eksamen ved UiA? Alle UiA-studenter blir nå spurt om sine studieopplevelser gjennom den første korona-tiden.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

nn

Slik har mange UiA-studenter opplevd de siste ukene. Her følger Kristine Sommerstad Molstad forelesningen til universitetslektor Astrid Haugestad. Nå ber UiA alle studentene om å vurdere hvordan de har opplevd den digitale undervisningen. (Foto: Privat)  

Vice Rector for Education Morten Brekke

Viserektor for utdanning Morten Brekke

Covid-19 medførte plutselige forandringer i studiehverdagen for alle UiA-studentene. Derfor ønsker universitetet å få vite mer om hvordan studentene opplevde møtet med de aktuelle utfordringene og konsekvensene knyttet til digital undervisning og eksamen.

- UiA ønsker å lære så mye som mulig av den store omleggingen og derfor trenger vi studentenes respons. Hele UH-sektoren er i endring og studentenes mening er svært viktig for at vi skal bli enda bedre på digital gjennomføring, sier Morten Brekke, viserektor for utdanning ved UiA.

I kartleggingen blir studentene spurt om hvilken tilgang de har hatt på informasjon, IT-hjelp og ressurser under Covid-19 krisen, og i hvilken grad de følte seg informert om endringene som har skjedd. De får også spørsmål om hvilke typer digital undervisning de har deltatt i og hvordan de opplever kvalitet, nytte og relevans i undervisningen.

Head of Department of Education Inger Marie Dalehefte

Instituttleder Inger Marie Dalehefte, Institutt for pedagogikk

Avslutningsvis er det spørsmål om samhandling med andre, sosial kontakt, spørsmål om forholdet mellom studier og privatliv og hvordan studentene opplever mestring.

- Ved å fylle ut spørreskjemaet kan du hjelpe oss med å få vite mer om hva som fungerer bra fra vår side, men også hvordan vi kan bli bedre til å møte behovene som har oppstått i løpet av krisen. Samtidig innebærer deltakelsen et samtykke til å bidra til forskning på digital undervisning i forbindelse med koronasituasjonen, noe som kan være nyttig for hele sektoren, sier Inger Marie Dalehefte, instituttleder ved Institutt for pedagogikk, og faglig ansvarlig for kartleggingen.
Selve spørreundersøkelsen er anonym og tar mellom fem og ti minutter å gjennomføre. Den er utviklet i samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og UiAs IT-avdeling. Det er frivillig å delta, men UiA håper så mange som mulig vil svare fram til 15. mai. Da stenger kartleggingen.