0
Hopp til hovedinnhold

Stiller opp for idérike studenter

UiA-studenter med gode idéer får nå kontorplass og egne mentorer i to flunkende nye inkubatorer. Målet er mer nyskaping i Kristiansand og Grimstad.

Maiken Kleiven Græsli

GRÜNDERLOKALER: Maiken Kleiven Græsli ønsker idérike studenter velkommen til UiAs nye studentinkubator. Her fra nyoppussede lokalene på campus Kristiansand.

- Hensikten er å legge forholdene til rette slik at studenter med gode nyskapingsidéer kan få trygghet og hjelp til å utvikle dem. Gode idéer blir verdsatt på UiA, og på sikt kan det skape nye virksomheter og arbeidsplasser i Norge og i Agder.

Det sier Maiken Kleiven Græsli, nytilsatt administrator for studentinkubatorene og konsulent i UiA nyskaping. Hun viser stolt fram drøyt 120 kvadratmeter kontorplass på adressen Gimlemoen 13 i Kristiansand som er satt av til inkubatoren i Kristiansand.

Arealet består av et stort fellesrom med flere landskapsplasser, et romslig møterom og et stort felles mingle- og kjøkkenområde – alt nyoppusset og tilrettelagt med telefon- og datalinjer, videoprojektorer og strømledninger til bærbare PC-er. Tilsvarende lokaler finnes også på Campus Grimstad.

Maiken Kleiven Græsli i studentinkubatorens minglekrok.

MINGLEKROKEN: Fra fellesområdet. Her kan studentene lære av hverandre over en kopp kaffe.

Støtter 60 prosjekter 

- Tanken er at studenter med gode prosjekter kan komme hit, enten det er i Kristiansand eller i Grimstad, og arbeide med disse sammen med likesinnede. De må søke om plass, men dersom de blir antatt, får de også tilgang til mentorer blant universitetets ansatte. Vi har også tilsatt sju studentveiledere, alle erfarne studenter som kan veilede andre med gode ideer, forteller Maiken Kleiven Græsli.

Alt i alt vil de to studentinkubatorene på UiA ha plass til ca. 60 prosjekter – 30 i Grimstad og 30 i Kristiansand, med til sammen anslagsvis opp mot 100 studenter. Studentene får ikke fast plass, men kan til gjengjeld bruke lokalene hele døgnet.

Har fått 20 prosjekter allerede

Den nytilsatte administratoren forteller også at allerede nå før inkubatorene har åpnet, synes tiltaket å være godt tatt imot. Per i dag er det kommet inn drøyt 20 prosjektbeskrivelser og søknader om inkubatorplass fra studenter på begge campus.

Maiken Kleiven Græsli

HELT NYTT: Her viser Maiken Kleiven Græsli fram det nye grupperommet.

- Hoveddelen av prosjektene kommer fra studenter fra Fakultet for teknologi og realfag og fra Handelshøyskolen ved UiA, Men også andre er interessert. Vi har blant annet fått inn et prosjekt fra folkehelsestudenter ved Fakultet for helse- og idrettsfag. Så allerede nå ser dette riktig så spennende ut, sier hun. 

Formell åpning 16. og 22. august

Foreløpig er Maiken Kleiven Græsli alene i de nyoppussede inkubatorlokalene på UiA. Formell åpning, der også studentorganisasjonen Start UiA deltar, skjer ikke før litt senere i august, etter studiestart.

- På åpningene vil både lokalene og mulighetene bli grundig presentert. Vi håper derfor at så mange interesserte studenter som mulig vil komme på disse. Onsdag 16. august åpner vi i Grimstad og torsdag 22 august åpner vi i Kristiansand. I Grimstad foretas åpningen av direktør Pål T. Næss i Innovasjon Norge, sier hun.

Inngår i satsing på nyskaping fra UiA

De nye studentinkubatorene inngår i universitetets storsatsing på å støtte opp om nyskapingsidéer fra både studenter og ansatte, slik at idéene kan la seg realisere.  Det er utviklet etter en modell som brukes av universiteter i blant annet USA.

Se mer om satsingen UiA nyskaping.

Send studiet på mail