0
Hopp til hovedinnhold

Statssekretær Bjørn Haugstad besøkte UiA

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad besøkte mandag 28. april Universitetet i Agder. Han fikk en bred innføring i organisering, satsingsområder, utviklingsplaner og finansieringssystemet for UH-sektoren. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Torunn Lauvdal fortalte statssekretær Bjørn Haugstad blant annet om UiAs fortrinn og utfordringer.

Rektor Torunn Lauvdal fortalte statssekretær Bjørn Haugstad blant annet om UiAs fortrinn og utfordringer.

Universitetsdirektør Tor Aagedal innledet på Campus Grimstad med et overblikk over universitetets svært positive utvikling de siste årene. De siste 20 årene har UiA opplevd nesten en dobling av antallet studenter til i dag cirka 11.000, og de siste tallene fra Samordna opptak viser at den positive utviklingen fortsetter. De aller fleste andre indikatorer viser også en markert positiv fremgang. Aagedal orienterte om strategiplanen og viste flere eksempler på at UiA i dag er et attraktivt, innovativt og ressurseffektivt universitet.

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet

Statssekretæren fikk også en grundig orientering om hvordan finansieringssystemet virker for de nye universitetene generelt og for UiA spesielt. Aagedal understreket at hovedproblemet er den store basisandelen som i dag fremstår som en urevidert historisk tildeling som ikke lar seg forklare.

Statssekretær Haugstad noterte innspillene, men henviste samtidig til at det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå finansieringsmodellen for UH-sektoren.  Utvalget skal avgi sin innstilling ved årsskiftet 2014/15. Haugstad sa at en utfordring med dagens finansieringssystem at det premierer volum, men ikke kvalitet i tilstrekkelig grad. Han sa også at det er et hovedmål for regjeringen å utvikle kvalitativt gode fagmiljøer.  

Dekan Frank Reichert sørget for at Haugstad fikk en energisk innføring i aktivitetene og den strategiske tenkningen til Fakultet for teknologi og realfag. Reichert viste til det nære samarbeidet med lokalt næringsliv, men understreket i den sammenheng at UiA i dag ikke har god nok mulighet til å støtte opp om den lokale aktiviteten som skjer i regionen. Derfor ønsker UiA og et bredt næringsliv å bygge et nytt forskningslaboratorium – som foreløpig har fått navnet «Sørlandslab» - som skal inspirere og utvikle i innovasjonssammenheng. Næringslivet har allerede gitt forhåndstilsagn om 50 millioner kroner i støtte til forskningskjøp.

Dekan Stephen Seiler ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fortalte om visjonen bak utviklingen av Campus Grimstad Helsesenter. Det er en strategisk satsing som involverer tre fakulteter og de tre partnerne UiA, Grimstad kommune og JB Ugland. Målet er å bygge en god infrastruktur for en fremtidsrettet velferdsteknologi, koble det til god forskning og relevant studentpraksis for å møte den økende demografiske utfordringen.  

Ved Campus Kristiansand fikk statssekretæren en orientering om profil og satsingsområder, og det ble en nyttig dialog om lærerutdanningene. Viserektor Marit Aamodt Nielsen og dekan Birte Simonsen orienterte om UiAs organisering av utdanningen og prosessene som er satt i gang for å styrke lærerutdanningens status og innhold. UiA ønsker å gjennomføre digital eksamen fullt ut for oppgaver med ren tekst fra høsten 2014, og den forbindelse ble det påpekt at det er et problem at departementet ikke vil godkjenne pc som et ordinært læremiddel.

Statssekretær Bjørn Haugstad deltok om ettermiddagen i et møte i regi av Vest-Agder Høyre med tema den mulige fusjonen UiA – HiT. Her deltok også rektor Torunn Lauvdal, dekan Sigbjørn Sødal, tidligere rektor Knut Brautaset og universitetsdirektør Tor Aagedal.