0
Hopp til hovedinnhold

Statsråden anbefaler UiAs lærerutdanning

Det vil bli et stadig større behov for flere lærere i årene som kommer. Tirsdag var statsråd Iselin Nybø i Kristiansand for å profilere den gode lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1.	Promotering av lærerutdanningen ved UiA hos Kristiansand katedralskole Gimle, f.v. statsråd Iselin Nybø, nyutdannet lærer Thor Ivar Fløistad, lærerstudentene Markus Teigset og Margrete Ringøen

Promotering av lærerutdanningen ved UiA hos Kristiansand katedralskole Gimle, f.v. statsråd Iselin Nybø, nyutdannet lærer Thor Ivar Fløistad, lærerstudentene Markus Teigset og Margrete Ringøen

- Med ny lærernorm og store lærerkull som snart går av med pensjon vil behovet for flere lærere være stort i årene fremover. De som velger å bli lærere, kommer til å bli kjempeattraktive og de vil bli headhuntet. Før var det andre fagutdanninger som var etterspurte, nå er det lærere, sa statsråden for forskning og høyere utdanning.

Økning ved UiA

Universitetet i Agder har de siste årene hatt en kraftig vekst i søkningen til lærerutdanningen. I 2018 var det 29,4 prosent flere søkere som hadde lærerutdanningen ved UiA som førsteprioritet, og det var også flere mannlige søkere til lærerutdanningen på barnetrinnet. Samtidig har det vært en betydelig vekst i søkningen til masterutdanningene.

- Vi har gått fra en fireårig lærerutdanning til en femårig master, og det betyr at alle nyutdannede vil bli lektorer, noe som vil gi en høyere startlønn. Vi avskriver deler av studielånet når man tar lærerutdanning, og enda mer hvis man velger grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn. Dermed er det også en betydelig økonomisk gevinst ved å ta utdanningen, understreket Nybø.

Nyutdannet lærer Thor Ivar Fløistad anbefalte både lærerutdanningen og UiA som utdanningsinstitusjon.

Nyutdannet lærer Thor Ivar Fløistad anbefalte både lærerutdanningen og UiA som utdanningsinstitusjon.

Agder har over 750 grunnskolelærere som er 60 år eller eldre, så det vil bli et stadig større behov for lærere også i Agder-regionen. Lærerstudent Lillian Magrete Ringøen fremhevet en stor fordel med UiAs lærerutdanning.

- Noe av årsaken til at jeg mener at UiAs lærerutdanning har en så god anerkjennelse er at vi får faglærere som eks. er professorer i et fag. Vi får undervisere fra de ulike fakultetene, noe som gjør at vi f.eks. blir en del av engelskundervisningen dersom vi velger dette faget som en del av utdanningen. Det gir et bredere studentmiljø på studiene, sa Ringøen. 

Får jobb

Viserektor for utdanning ved UiA, Astrid Birgitte Eggen, forteller at jobbmulighetene er meget gode for nyutdannede lærere. UiA gjennomfører jevnlige kandidatundersøkelser, for å se hvordan det har gått med nyutdannede studenter i arbeidslivet.

- Den siste undersøkelsen viser at 9 av 10 av våre lærerstudenter har fått lærerjobb innen et år etter at de var ferdigutdannet hos oss. Det er veldig positive resultater, sier Eggen.

En beregning som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i nov. 2018 viser at grunnskolen vil mangle 5800 kvalifiserte lærere i 2040. Innføringen av lærernormen har medført har behovet for flere lærere har økt betydelig.

Viserektor ved UiA Astrid Birgitte Eggen, statsråd Iselin Nybø og viserektor ved KKG Gunvor Birkeland.

Viserektor ved UiA Astrid Birgitte Eggen, statsråd Iselin Nybø og viserektor ved KKG Gunvor Birkeland.

Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø ønsker at flere norske studenter skal dra på utveksling, og hun har et mål om at halvparten av studentene skal reise ut i løpet av studieløpet. I dag er det bare Norges Handelshøyskole som har en så høy andel, mens de andre institusjonene ligger betydelig lavere enn dette. UiA er blant de bedre institusjonene med en andel utreisende på ca. 20 %, og landssnittet er på 15,5 %.

- Hovedambisjonen med meldingen er å skape en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer. Man får en unik opplevelse og faglig kompetanse som man ikke får i Norge, og den kompetansen trenger vi, sa Nybø.

Under besøket fra statsråden ble det arrangert dialogmøter med både studenter som har vært på utveksling og med ulike fagpersoner som arbeider med utveksling. Formålet var en dialog om hvordan statsrådens ambisjoner for stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet kan nås, meldingens kunnskapsgrunnlag og utforming av tiltak.

Fra dialogmøtet med studentene om internasjonal studentmobilitet.

Fra dialogmøtet med studentene om internasjonal studentmobilitet.

Store variasjoner

UiAs arbeid med internasjonalisering er tydelig forankret i UiAs strategi med visjonen «Samskaping av kunnskap». Globalt Mindset er her ett av tre satsingsområder i strategien. Målet med Globalt Mindset er å styrke UiAs posisjon som attraktiv samarbeidspartner og universitetets internasjonale profil. Hvert fakultet har en eller flere ansatte som koordinerer arbeidet med studentmobilitet og flere fakulteter har egne internasjonaliseringsutvalg.

- Vi må få praksis inn som en enda tydeligere del av studieprogrammene og studiehverdagen. Vi må legge enda bedre til rette for at det skal være enkelt for studentene å dra på utveksling. Vi gjør mye bra, men vi kan bli enda bedre, sa Stine Rye Bårdsen, studiekoordinator ved Handelshøyskolen ved UiA.

Studentene fra venstre Vetle Myhre, Jacob Handegard og STA-leder Benedicte Nordlie, kom med innspill til statsråden.

Studentene fra venstre Vetle Myhre, Jacob Handegard og STA-leder Benedicte Nordlie, kom med innspill til statsråden.

Et godt eksempel på at målrettet satsing på studentutveksling gir gode resultater er Avdeling for lærerutdanning.

Noen av suksessfaktorene som ble trukket frem i møtet var:

  • Det er utarbeidet en egen internasjonaliseringsstrategi
  • Det er god støtte fra ledelsen ved LU
  • Både administrativt og faglige ansatte deltar i fellesskap på konferanser og partnerbesøk
  • Utvekslingsmulighetene kvalitetssikres; de skal gi faglig relevans, administrativ forutsigbarhet, og gi studentene en opplevd merverdi
  • Det er definert klare utvekslingsvinduer i alle studiene
  • Studentene får informasjon om utvekslingsmulighetene og blir oppfordret til mobilitet fra første semester, og videre gjennom hele studiet
  • Faglærerne støtter opp om arbeidet
  • Gode nettsider om utveksling

I møtet ble det også understreket at UiA var en aktiv deltaker i Kvoteprogrammet, og at det ble etablert og utviklet mange partnerskap i det globale sør gjennom programmet.

- Avviklingen av Kvoteprogrammet har gjort det vanskeligere å rekruttere ikke-vestlige gradsstudenter. Andre utdanningsprogram, som Erasmus+ Global Mobility, kan ikke erstatte kvoteprogrammet, blant annet fordi det finansierer kortere utvekslingsopphold. UiA ønsker at kvoteordningen eller en tilsvarende forutsigbar støtteordning blir gjeninnført, sa rektor Frank Reichert.

Planen er at stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet skal legges fram ved årsskiftet 2019/2020.

Lærerstudentene profilerte UiAs lærerutdanning i mediene også.

Lærerstudentene profilerte UiAs lærerutdanning i mediene også.