0
Hopp til hovedinnhold

Statsråd Lien tente på MIL

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var meget interessert da han besøkte MIL – Mechatronics Innovation Lab – på Universitetet i Agders Campus Grimstad. Representanter for industrien understreket viktigheten av samarbeidet med UiA for innovasjon og utvikling.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Olje- og energiminister Tord Lien (til venstre) på vei inn i Campus Grimstad, ledsaget av dekan for Fakultet for teknologi og realfag Frank Reichert. Dekanen er også senterleder for SFI Offshore Mechatronics, der Mechatronics Innovation Lab (MIL) inngår - og Frank Reichert er også UiAs påtroppende rektor fra årsskiftet.

Olje- og energiminister Tord Lien (til venstre) på vei inn i Campus Grimstad, ledsaget av dekan for Fakultet for teknologi og realfag Frank Reichert. Dekanen er også senterleder for SFI Offshore Mechatronics, der Mechatronics Innovation Lab (MIL) inngår - og Frank Reichert er også UiAs påtroppende rektor fra årsskiftet.

- Jeg har lenge hatt lyst å få et nærmere innblikk i mekatronikk-laboratoriet deres og det arbeidet som utføres her, sa en engasjert olje- og energiminister da han på eget initiativ besøkte universitetet i går.

Pådriver Michaelsen

- Jeg er riktignok blitt mast på, fortsatte Tord Lien med et smil. Åse Michaelsen (Frp – Vest-Agder) har jevnlig minnet meg på at jeg må finne tid til et besøk på Mechatronics Innovation Lab (MIL)  i Grimstad. Så her er vi.

- Forskning er en betingelse for at petroleumsnæringen skal utvikle ny og konkurransedyktig teknologi. Mechatronics Innovation Lab er et godt eksempel på hvordan myndigheter, universitetsmiljøene og næringen samarbeider for å fremme innovasjon og nyskaping, sier Tord Lien til OEDs nettside.

Sammen med statsråden deltok en delegasjon fra olje- og energidepartementet med ekspedisjonssjef Marit Engebretsen i spissen. Fra UiA møtte blant andre universitetsdirektør Tor A. Aagedal, dekan Frank Reichert fra Fakultet for teknologi og realfag og økonomidirektør Kjetil Hellang.

Næringslivet på Sørlandet var også sterkt til stede. Forskningsleder Charlotte Skourup fra ABB og teknisk direktør Jon Høvik fra MacGregor Pusnes holdt innlegg, der de understreket betydningen av å få det nye laboratoriet på plass.

Dekan Frank Reichert (til venstre) forteller olje- og energiminister Tord Lien hvordan Stewart-plattformen kan simulere opprørt hav hydraulisk på en så overbevisende måte at belastningsmålingene blir realistiske i alle påvirkningsretninger. Laboratorieforsøkene gjør testingen høyst realistisk, og sparer både tid og penger for industrien ... - men -

Dekan Frank Reichert (til venstre) forteller olje- og energiminister Tord Lien hvordan Stewart-plattformen kan simulere opprørt hav hydraulisk på en så overbevisende måte at belastningsmålingene blir realistiske i alle påvirkningsretninger. Laboratorieforsøkene gjør testingen høyst realistisk, og sparer både tid og penger for industrien ... - men -

- men det koster mye å bygge opp et fullverdig MIL, understreker Reichert overfor en engasjert og interessert statsråd Lien.

- men det koster mye å bygge opp et fullverdig MIL, understreker Reichert overfor en engasjert og interessert statsråd Lien.

Beste veien til innovasjon

- Vi understreker viktigheten av det gode samarbeidet mellom næringslivet og universitetet. Særlig når vi har et trepartssamarbeid mellom kunde, bedrift og universitet. Det er den beste veien til innovasjon, understreket Skourup og Høvik.

- Industrien og UiA samarbeider på flere fronter, nå også gjennom det nye SFI Offshore Mechatronics, der MIL-labben inngår, slo næringslivslederne fast.

Forskningsleder Charlotte Skourup fra ABB understreket verdien i samarbeidet mellom UiA og industrien

Forskningsleder Charlotte Skourup fra ABB understreket verdien i samarbeidet mellom UiA og industrien.

Styrker innovasjonsevnen i teknologibedrifter

- Mange bedrifter og institusjoner står bak Mechatronics Innovation Lab (MIL), fortalte UiAs  økonomidirektør og koordinator for MIL, Kjetil Hellang.

- Meningen er at labb’en skal være en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester spesielt til offshore industrien og produksjons- og prosessindustriene.

- Formålet med å etablere MIL er å styrke norske teknologibedrifters innovasjonsevne, ved å tilby en rekke nødvendige testtjenester som i dag bare finnes i utlandet eller som ikke finnes i det hele tatt, fortsatte Hellang.

Dette vil redusere tiden fra konsept til markedsintroduksjon når nye produkter og teknologier introduseres og vil på sikt, styrke bedriftenes konkurranseevne.

Teknisk direktør Jon Høvik fra MacGregor Pusnes konstaterte at Mechatronics Innovation Lab (MIL) vil være et nøkkelverktøy i offshoreindustriens innovasjon framover.

Teknisk direktør Jon Høvik fra MacGregor Pusnes konstaterte at Mechatronics Innovation Lab (MIL) vil være et nøkkelverktøy i offshoreindustriens innovasjon framover.

Nødvendig finansieringsbehov

Så vel forskningsleder Charlotte Skourup fra ABB som teknisk direktør Jon Høvik fra MacGregor Pusnes mente at MIL vil være et viktig verktøy for reindustrialisering når det gjelder kvalifisering og implementering av nye produksjonsteknologier.

- Men vi trenger mye penger, konstaterte økonomidirektør Kjetil Hellang. - For å etablere MIL trengs mer enn 200 millioner kroner. Midlene må komme fra industrien, staten og andre investorer.

Det så ut til Tord Lien og hans folk likte det de så, men som vanlig kom det ingen løfter fra statsråden eller hans folk.

 

Se også administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Halléns debattartikkel i Dagens Næringsliv 16. august 2015: «Flere kroner til «nyttig» forskning»

Les om Tord Liens besøk på OEDs nettsider

 

Statsråd Tord Lien var interessert tilstede under besøket på Mechatronics Innovation Lab (MIL).

Statsråd Tord Lien var interessert tilstede under besøket på Mechatronics Innovation Lab (MIL).

Stemningen var åpenbart god i MILs mini-lab: Fra venstre stipendiat i mekatronikk Jesper Kirk Sørensen, olje- og energiminister Tord Lien, universitetsdirektør Tor A. Aagedal, underdirektør Jan Øivind Johansen i Olje- og energidepartementet, teknisk direktør Jon Høvik fra MacGregor Pusnes, økonomidirektør ved UiA og MIL-koordinator Kjetil Hellang (delvis skjult), politisk rådgiver for statsråden Elnar Remi Holmen (Frp), forskningsleder i ABB Charlotte Skourup og dekan og SFI-leder Frank Reichert.

Stemningen var åpenbart god i MILs mini-lab: Fra venstre stipendiat i mekatronikk Jesper Kirk Sørensen, olje- og energiminister Tord Lien, universitetsdirektør Tor A. Aagedal, underdirektør Jan Øivind Johansen i Olje- og energidepartementet, teknisk direktør Jon Høvik fra MacGregor Pusnes, økonomidirektør ved UiA og MIL-koordinator Kjetil Hellang (delvis skjult), politisk rådgiver for statsråden Elnar Remi Holmen (Frp), forskningsleder i ABB Charlotte Skourup og dekan og SFI-leder Frank Reichert.

 

Fra venstre dekan og SFI-leder Frank Reichert, Technical Manager i SFI og prosjektleder for å implementere MIL Morten Kollerup Bak, administrativ leder i SFI Rachel Funderud Syrtveit, forskningsleder i ABB Charlotte Skourup og olje- og energiminister Tord Lien.

Fra venstre dekan og SFI-leder Frank Reichert, Technical Manager i SFI og prosjektleder for å implementere MIL Morten Kollerup Bak, administrativ leder i SFI Rachel Funderud Syrtveit, forskningsleder i ABB Charlotte Skourup og olje- og energiminister Tord Lien.

 

Tekst og foto: Olav Breen