0
Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2020: UiA har høyere ambisjoner

- Statsbudsjettet innebærer ingen dramatiske endringer for Universitet i Agder, men vi trenger mer drahjelp for å realisere våre høye ambisjoner, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.

FNs bærekraftmål ligger som et grunnleggende premiss for UiAs virksomhet.

FNs bærekraftmål ligger som et grunnleggende premiss for UiAs virksomhet.

Statsbudsjettet for 2020 gir universitets- og høgskolesektoren en liten realvekst på 0,5 prosent neste år. For Universitetet i Agders del innebærer det at driften kan videreføres på dagens nivå.

- Statsbudsjettet betyr at vi kan opprettholde utdanning og forskning på et høyt nivå. Vi skulle likevel gjerne sett at regjeringen prioriterte høyere utdanning sterkere, og at UiA fikk mer drahjelp til å realisere våre satsinger, sier UiAs rektor Sunniva Whittaker.  

Rekrutteringsstillinger og studieplasser

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen viser til at UiA i sitt innspill til statsbudsjettet ba om støtte til blant annet nytt vitenskapelig utstyr til den store e-helsesatsingen I4Helse, etablering av et nytt samskapingsverksted for å styrke samarbeidet med næringslivet, og nye studieplasser og rekrutteringsstillinger.

- Vi er skuffet over at disse ønskene i liten grad er hensyntatt. I tillegg fikk UiA i 2016 tildelt 13 midlertidige stipendiatstillinger, som vi lenge har arbeidet for å gjøre permanente. Regjeringen har ikke prioritert dette, og finansieringen vil dermed falle bort i 2020. Vi har bedt om flere rekrutteringsstillinger, og det er skuffende dersom antall rekrutteringsstillinger ved UiA på denne måten blir redusert. Her håper jeg at vi sammen med våre stortingsrepresentanter kan sørge for at stillingene blir videreførte, sier Smith-Tønnessen.   

I statsbudsjettet er UiA er tildelt 10 nye studieplasser innen teknologi og det grønne skiftet.

- Vi er glade for alle nye studieplasser, selv om vi kunne ønsket oss betydelig flere. UiA har sterke fagmiljøer som kan bidra med kunnskapen vi trenger for nå bærekraftsmålene og gjennomføre det grønne skiftet, sier Sunniva Whittaker.

Kompetansesenter for kjønn og seksualitet

Likestillingsminister Trine Skei Grande har tidligere sagt at hun vil støtte en etablering av et kompetansesenter for kjønn og seksualitet ved Universitetet i Agder. UiA hadde forventet at det skulle ligge midler til en slik etablering i statsbudsjettet for 2020. 

- Det er skuffende at denne bevilgningen ikke ligger inne i forslaget fra regjeringen. Som statsråden tidligere har understreket, har Sørlandet spesielle utfordringer knyttet til skeives levekår. Vi håper at Stortinget vil sette av midler til etablering av et kompetansesenter for kjønn og seksualitet ved UiA, sier rektor Sunniva Whittaker.