0
Hopp til hovedinnhold

Starter Norges første femårige master i barnevern

Utdanningen er et svar på langvarig debatt og utredninger i Norge om økte kompetansekrav i barnevernet og behov for bedre kompetanse blant barnevernansatte.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jente på lekeplass, illustrasjonsfoto
NYSKAPENDE: UiA starter landets første femårige master i barnevern med støtte fra bl.a. Stortinget og praksisfeltet. (Ill. foto: Colorbox)

Den nye masterutdanningen er blitt til i et unikt samarbeid mellom Kristiansand kommune, som har landets største barnevernstjeneste, Universitetet i Agder og i dialog med sentrale samarbeidsinstanser.

Se søknadssiden til det nye studiet

– Dette er veldig bra, og en fin dag for både Norge og landsdelen vår. Opprettelse av femårig mastergradsutdanning i barnevern er et klart og viktig bidrag til å dekke behovet for kompetanseheving i barnevernet. Det betyr mye for feltet og ikke minst for alle oss som arbeider hver dag for å gi barn og unge den trygghet og oppvekst de fortjener, sier psykolog Gunnar Oland Åsen ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus.

Siri Merete Reisvaag Johannessen, Solveig Botnen Eide, Gunnar Oland Åsen, Sigrid Nordstoga og Heidi Salvesen, foto

STYRKER BARNEVERNET: Rådgiver Siri Merete Reisvaag Johannessen i Kristiansand kommune, professor Solveig Botnen Eide ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, psykolog Gunnar Oland Åsen i Abup, dosent Sigrid Nordstoga ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og nestleder Heidi Salvesen i Barneverntjenesten for kristiansandsregionen – alle sentrale i utviklingen av det nye studiet.

Sammen med et trettitalls representanter fra Barneverntjenestene i Kristiansandsregionen, ledelsen ved Universitetet i Agder, Fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO), og ansatte ved UiAs Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, deltok Oland Åsen i markeringen av det nye femårige masterstudiet med 35 studieplasser på Campus Gimlemoen fredag.

Først i landet

Heidi Salvesen, foto

ETTERLENGTET: Nestleder Heidi Salvesen i Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er godt fornøyd med at Norge nå får et femårig masterstudium i barnevern. Her fra markeringen fredag.

– Behovet for et femårig utdanningsløp innen barnevernstjenester er tydelig. Vi har også møtt mye velvilje underveis under planleggingen. At det nå er blitt et helt femårig integrert løp, er vi også glade for i dag. Vi var lenge i tvil om vi skulle gå for en ordning med et 3 + 2-løp. Men i dag er vi glade for at vi gikk for den andre muligheten, nemlig et helt femårig integrert utdanningsløp – det første av sitt slag i landet, fortalte dosent Sigrid Nordstoga under markeringen.

Styrker barnevernet på Sørlandet

Også nestleder Heidi Salvesen i Barneverntjenesten for  Kristiansandsregionen som er den største barnevernstjenesten i Norge, er godt fornøyd med at UiA og Norge nå får en femårig mastergradsutdanning innen barnevern.

– En femårig masterutdanning vil gi kandidatene en fylde og trygghet i sin kompetanse som vi ikke har hatt tidligere. At det skjer her på Sørlandet vil også bidra til å føre barnevernet i vår region helt i front, til det beste for de barn og unge som vi arbeider for. Dette er rett og slett stort, sier hun.

Stortinget støttet studiet

Sigrid Nordstoga, foto

DANNELSE: Dannelsesprosessen er særlig viktig i et femårig profesjonsstudieløp, fortalte dosent Sigrid Nordstoga under markeringen fredag.

Bak det nye studiet står et større utrednings- og planleggingsarbeid der blant andre UiA, Kristiansand kommune og barnevernsrelaterte institusjoner og offentlige instanser i praksisfeltet har vært med. Også Stortinget har støttet opprettelsen ved å legge inn midler til det nye studiet i statsbudsjettet for 2019, etter at det først ikke var med.

Profesjonsdannelse står sentralt

Hovedmålet med studiet er å utdanne reflekterte, kritisk og etiske bevisste barnevernsarbeidere med robust faglig forankring og ferdigheter til å yte god og virksom hjelp til barn, unge og deres familier.

– Studenten skal kvalifisere seg til god profesjonsutøvelse. Den personlig profesjonelle dannelsen er gjennomgående i hele studiet. I denne dannelsesprosessen har vi valgt ut fem kunnskapsområder: juridiske kunnskaper, etikk, vitenskapsteori og metode, psykologi og velferdskunnskap, barneverskunnskap og profesjonell dannelse. De fem kunnskapsområdene representerer sentrale kunnskaper som studenten skal tilegne seg og lære å anvende i sin profesjonsutøvelse, forteller Sigrid Nordstoga.

Deltakere i lilletunstova, foto

MANGE HAR BIDRATT: Fra markeringen fredag av det nye 5-årige masterstudiet i barnevern som starer opp i år.