0
Hopp til hovedinnhold

STA: Flere studenter kommer til UiA i høst

Opptakstallene for høyere utdanning i Norge ble i dag, på en pressekonferanse, lagt frem av Samordna opptak og statsråd Henrik Asheim. Søkertallet nasjonalt har i år økt med 8,9%. Antall studieplasser har også økt noe, dog ikke i samme grad som antall søkere, skriver Olea Norset, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) i en pressemelding.

Leder av Studentorganisasjonen i Agder, Olea Norset (Foto: STA)

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Olea Norset (Foto: STA)

For UiA ser vi også en økning både med tanke på antall søkere og antall tilbud utsendt. UiA har sendt ut 439 flere tilbud i år sammenlignet med i fjor.

Positivt at flere vil til UiA

- Det er positivt å se at flere ønsker seg til UiA. Vi skulle gjerne ha sett like stor økning som andre universiteter i landet, men vi er likevel fornøyd. Det har vært og er en rar tid med mye usikkerhet for mange med tanke på covid-19, og da er det godt å se at flere har grepet de mulighetene som er – nemlig mer utdanning og kompetanse, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder, Olea Norset.

Det er ikke store drastiske endringer i år fra året før, men man ser blant annet økning i interessen for årsstudium. Det har økt med hele 19,5%.

- Det ser ut til at det kan være en effekt av korona. Mange har nok fått de opprinnelige planene sine kansellert i år, men ser på utdanning som en god erstatning. Årsstudier gir ferske studenter mulighet til en smakebit av universitetet før man velger videre. Eller så kan det være en påbygging for de som allerede har en grad, slik som lærerstudenter for eksempel, sier Norset.

Spennende og spesiell tid

Nå er det opp til hver enkelt søker å takke ja til sin studieplass, og gjøre seg klar til studiestart. Det er en spennende tid for alle, og litt ekstra spesiell er den i år med tanke på smittevernregler og andre hensyn som også skal tas med.

STA-lederen sier hun håper så mange som mulig kommer flyttende nedover.

- Vi vet at det både vil være digital og fysisk studiestart og undervisning det semesteret som kommer. Da er det viktig at man også er fysisk tilstede slik at man blir kjent med byen, campus, forelesere og medstudenter.

Studentorganisasjonen er sikre på at høstsemesteret vil se noe annerledes ut for de aller fleste. Spesielt annerledes er det for de som har studert tidligere og nå må videreføre noe av rutinene man ble tvunget inn i det siste semesteret. Det vil være veldig viktig at UiA fortsetter å ta sitt ansvar for læringsmiljøet, slik at studentene faktisk opplever god læring og tilhørighet til faget sitt og universitetet.

- Ta vare på hverandre

I tillegg oppfordrer Norset alle UiA-studenter, nye og gamle, til å ha et ekstra blikk rundt seg i høst.

– Ta vare på hverandre både faglig og sosialt, vær en medstudent både fysisk og digitalt. Jeg håper alle vil trives i høst, og årene fremover. Jeg skal gjøre mitt beste i jobben som studentleder for at det å være universitetsstudent på Sørlandet blir enda bedre.

For de som ikke har kommet inn på noe studie er det mulig å søke på ledige studieplasser på UiA. Her er det førstemann til mølla-prinsippet. Studiene kan man finne her:

Studentorganisasjonen i Agder (STA) er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler, § 4, og har til oppgave å arbeide for studentenes interesser. STA organiserer over 13 000 studenter og en rekke studentsosiale aktiviteter. STA er det offisielle høringsorganet inn mot Universitetet i Agder (UiA).  

Studentparlamentet er valgt av alle studentene ved UiA, og er det øverste organet i STA med representanter fra alle universitetets fakulteter og avdeling for lærerutdanning.  

STA-styret er valgt av Studentparlamentet og har ansvaret for den daglige driften av STA, innstiller på saker i Studentparlamentet og er STAs øverste myndighet i tiden mellom parlamentsmøtene. STA-styret jobber med en rekke saker, fra å drøfte høringer fra universitetet til oppfølging av enkeltstudenter.

Sjekk ut STAs nettsted: Se også STA på Facebook: