0
Hopp til hovedinnhold

Spennende muligheter i Dar es Salaam

En bredt faglig sammensatt gruppe fra Universitetet i Agder besøkte nylig Universitetet i Dar es Saalam. UiA har hatt faglig samarbeid med universitetet i Dar gjennom over 25 år, men det arbeides nå for å utvide samarbeidet i både fagområder og omfang.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA-delegasjonen sammen med vertene fra Universitetet i Dar es Saalam, foto
UiA-delegasjonen sammen med vertene fra Universitetet i Dar es Saalam.

Universitetet i Dar es Salaam (UDSM) er det største og eldste universitetet i Tanzania og ble opprettet som et selvstendig universitet i 1970. Før det var UDSM en del av University of East Africa sammen med Makerere University College i Uganda og Nairobi University College i Kenya.

Frank Reichert og Bonaventure S. Rutinwa, foto

Rektor Frank Reichert og viserektor ved University of Dar es Salaam, Prof. Bonaventure S. Rutinwa.

– I hele strategiperioden har vi hatt et ekstra fokus på samarbeid med afrikanske land. Samlet har vi i dag over 70 samarbeidsprosjekter med afrikanske land. Jeg håper at denne satsingen blir videreført i tiden fremover, og at vi videreutvikler dem innholdsmessig, sier rektor Frank Reichert.

UiA har særlig omfattende samarbeid med Tanzania, Mosambik og Sør-Afrika. Det er spesielt innen hovedområdene innovasjon, utdanning, sosial og bærekraftig utvikling, helse og kunst og kultur. Flere afrikanske land har ikke de samme mulighetene når det gjelder utstyr, ressurser og infrastruktur, men de har mange spennende og relevante forskningsprosjekter hvor det er mulig å utvikle spennende samarbeidsrelasjoner.

– Vi ser også at det er en stor interesse blant studentene for både å ha praksissamarbeid og forskningssamarbeid i afrikanske land. Man lærer språk, blir kjent med en annen kultur, og man ser hvordan eget fag utøves i andre land og under andre forhold, sier Reichert.

Bred delegasjon

Det var en bred faglig delegasjon fra Universitetet i Agder som besøkte Universitetet i Dar es Salaam. Fra Institutt for sykepleie deltok instituttleder Kari Hansen Berg, førsteamanuensis Else Marit Ruberg Ekra og førstelektor Johannes Hovland. Fra institutt for folkehelse, idrett og ernæring var instituttleder Geir Torstveit med, og fra institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging deltok instituttleder Hanne Haaland.

Sigbjørn Nedland er velkjent som kulturjournalist i NRK, hvor han gjennom mange år har vært programleder for ulike musikkprogrammer. Han har også lenge jobbet med østafrikansk musikk, og han har besøkt Tanzania 65 ganger over en periode på 40 år. Nedland er engasjert av institutt for rytmisk musikk for å bistå i utviklingen av et faglig samarbeid for instituttet med spesielt musikkmiljøer i Tanzania. Fra fakultetet deltok instituttleder Erik Gunvaldsen, professor Bruce Rasmussen og student Tibor Teskeredzic.

– Vi har hatt mange veldig spennende møter, og ikke minst har vi sett veldig ulike miljøer i og rundt Dar es Salaam. Både med universitetet, men også med eks. Bagamoyo College of Arts og musikkmiljøet rundt Stone Town på Zanzibar. Vi har enormt mye å lære av afrikanere musikalsk, både melodisk og rytmisk, sier instituttleder Erik Gunvaldsen.

Nedland synes det var veldig spennende å få vise frem en del det varierte og omfattende musikklivet i Øst-Afrika, miljøer han har jobbet med gjennom mange år.

– Kultur er viktig for identiteten og utviklingen i mange land, og det er en potensiell jobbskaper for mange mennesker som kommer fra svært fattige kår. Samarbeid mellom ulike musikere, ta vare på og gjenoppdage musikken som finnes i denne regionen og videreformidling av denne kunnskapen er viktige stikkord for hvordan vi kan utvikle dette videre, sier Nedland.  

Spennende praksismuligheter

Instituttleder Geir Torstveit har lang erfaring med ulike samarbeidsprosjekter med ulike afrikanske land, blant annet Tanzania. Torstveit besøkte landet allerede som student for over 20 år siden, hvor flere studenter bidro til å løfte infrastrukturen for idrettsaktiviteter på campusen til Universitetet i Dar es Salaam.

– Det var et veldig spennende og inspirerende besøk. Jeg har allerede drøftet erfaringene med gruppen som jobber med internasjonalt arbeid ved instituttet, og vi er veldig positive til å få plass et samarbeid. Vi ser for oss at det både vil være aktuelt å kunne ta emner i en lærerutdanning, og også i vår bachelorutdanning i idrett. Det vil også være aktuelt å sende masterstudenter både innen idrett og folkehelse på feltarbeid. Jeg skal ha en samtale med dekan ved lærerutdanningen Jørn Varhaug om dette i dag, sier Torstveit 

Torstveit traff også igjen en god kamerat fra studietiden ved Norges Idrettshøgskole. Dr. Cyprian Maro har studert og arbeidet i Norge i over 10 år, og snakker flytende norsk. Han er i dag tilknyttet institutt for kroppsøving og idrettsfag ved Universitetet i Dar es Salaam.

– Jeg er spesielt trygg i dette samarbeidet, fordi vi har en kontakt som snakker norsk, kjenner norske forhold og forstår forventningene norske studenter har til et opphold i utlandet. Det er klart at dette er en fordel. Cyprian vil bli invitert til UiA i løpet av våren, slik at flere ved UiA kan lære ham og hans fagmiljø bedre å kjenne og diskutere videre samarbeid, sier Torstveit.

Torstveit beskriver også hvordan campusen og infrastrukturen har utviklet seg betydelig de siste årene. Det er en flott campus, omgitt av grønne omgivelser rett utenfor byen.

– Jeg må samtidig understreke at det faglige utbyttet selvsagt er viktig, men samtidig er det en dannelsesreise å studere i utlandet. Det gir en enorm ballast, man lærer utrolig mye og man får inntrykk som sitter resten av livet. Det er utrolig spennende, sier Torstveit.

Tverrfaglig samarbeid

Når man reiser sammen med representanter for ulike fagområder, så får man også anledning til faglige diskusjoner med miljøer man normalt ikke samarbeider så mye med.

– Jeg har aldri snakket så mye med sykepleie som på denne turen. Vi har mange flere berøringspunkter enn vi umiddelbart tenker over, både her hjemme og ute. Det flerkulturelle blant arbeidstakere i helsesektoren er et godt eksempel. Slik turer er med andre ord også en veldig god internøvelse, sier Hanne Haaland.

Hun hadde flere møter med fagmiljøet på utviklingssiden, og de vil arbeide videre med mulighetene for utveksling og videre forskningssamarbeid. Hvert annet år arrangerer Norsk Forening for Utviklingsforskning en internasjonal konferanse, og i 2019 vil instituttlederen fra Institute of Development Studies, Dr. Stephen O. Maluka, inviteres til konferansen.

– Det var også et interessant møte for meg med Dr. Cyprian Maro. Forskning på kvinner som idrettsledere er veldig relevant for vår forskningsgruppe Mobilitet, kultur og kjønn, hvor forskningsleder Hege Wallevik også kjenner Tanzania godt fra tidligere. Det er gode forutsetninger for at dette kan bli et spennende samarbeid, sier Hanne Haaland.

Bilder fra besøket

Deltakere rundt møtebord, foto