Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sommerskole på campus

Ece, Elaina og Katarina bruker sommeren til å lære mer om EU. De er tre av 16 internasjonale studenter på årets sommerskole i europeisk integrasjon.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Three students outside UiA

SOMMER PÅ CAMPUS: Ece Arda fra Tyrkia, Elaina von Runckel fra USA og Katarina Sønsteby fra Norge bruker sommerferien til å studere EU. De trives på en ellers stille campus. De har campus så å si for seg selv.   

– Ja, vi koser oss. Vi har hele campus for oss selv. Det skaper et flott studiemiljø som knytter oss tett sammen og skaper et godt fokus på faget, sier Ece Arda fra Tyrkia, Elaina von Runckel fra USA og Katarina Sønsteby fra Norge. 

Vi møter de tre på plenen utenfor kantina på campus i Kristiansand der de har hele området for seg selv. I juli er det stille på campus. Kun i auditoriet i første etasje på Fakultet for samfunnsvitenskap er det aktivitet. Der holder sommerskolen i europeisk integrasjon til, eller European Integration Summer School, som det 30 studiepoeng store kurset formelt heter.

I år deltar 16 studenter fra Kina i øst, via Australia og til USA i Vest, hovedsakelig statsvitenskaps-, journalistikk, samfunnsfags- og økonomistudenter. De fleste tar sommerskolen midtveis mellom første og andre år i en toårig masterutdanning.

Fra undervisningen, Ece presenterer resultatene fra et gruppearbeid.

Fra undervisningen, Ece presenterer resultatene fra et gruppearbeid.

Åpner dører til jobb i EU

– Jeg er her fordi jeg på sikt ønsker å kunne arbeide i en større, internasjonal organisasjon, kanskje innen selve EU. Studiet er på en måte en døråpner til dette, som vil være veldig god å ha med seg videre i jobb og karriere, sier Arda.

Mastergraden sin i internasjonale forhold tok hun ved Universitetet i Milano. Sommerskolen i Kristiansand fant hun ut om via oppslag på informasjonstavlen på universitetet.

– Det er min grunn til å komme hit også, sier von Runckel. Hun kommer fra masterstudier ved Universitetet i Konstanz helt syd i Tyskland, et av UiAs mange internasjonale samarbeidsuniversiteter. 

– Det gjør meg bedre kvalifisert til å søke jobber i EU-organisasjonen, og også andre internasjonale organisasjoner enn jeg ellers ville vært, sier hun.

Også norske Sønsteby, som har reist kortest av de tre - hun studerer til daglig ved Handelshøyskolen ved UiA - peker på fremtidige karrieremessige fordeler som sommerskolen kan gi henne.

– Et ønske er å jobbe ved et av EUs handelskontorer. Sommerskolen åpner denne muligheten for meg langt bedre enn hvis jeg ikke hadde tatt dette kurset, sier hun. 

Professor Claudio Radaelli fra Universitetet i Exeter i England er en av mange internasjonale forelesere på sommerskolen i år.

Professor Claudio Radaelli fra Universitetet i Exeter i England er en av mange internasjonale forelesere på sommerskolen i år. 

Ser på EU utenfra

Førsteamanuensis Stefan Gänzle

Førsteamanuensis Stefan Gänzle.

Sommerstudiet i europeisk integrasjon fokuserer som navnet antyder på EUs historie, institusjoner og integrasjonspolitikk. Men i tillegg legges det også stor vekt på dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer unionen står overfor. Som Brexit og fremveksten av skepsis mot EU, forholdet mellom Tyrkia og EU, og ikke minst utfordringer i EU knyttet il flyktningestrømmen fra Afrika og Mist-Østen. I løpet av sommeren er også den konstitusjonelle utviklingen i Polen et tema som har dukket opp.

– Noe av det beste vi kan gi er også at vi tilbyr et syn på EU sett utenfra. Norge er ikke med i EU, men samtidig veldig nært. Vi legger også vekt på å ha mange internasjonale forelesere. I år kommer disse fra land som Danmark, Belgia, Storbritannia og USA – for å nevne noen, sier sommerskolens leder, førsteamanuensis Stefan Gänzle (bildet) ved UiAs institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, et av Norges sterkeste forskningsmiljøer på nettopp EU.

Sommerskolelederen, som har styrt kurset i europeisk integrasjon siden 2011, forteller at det nå er flere hundre studenter som har gjennomført kurset i europeisk integrasjon ved UiA siden starten for 28 år siden. Av norske studenter arbeider i dag flere av dem i nettopp EU-relaterte organisasjoner eller med EU-tilknyttede oppgaver. Også Utenriksdepartementet har i sine rekker folk som har tatt sommerskolen i europeisk integrasjon ved UiA.

– Noe av det samme gjelder også for våre utenlandske studenter. Det er utrolig moro og givende å få være med på å utdanne dem og å se at det de lærer blir sett på som verdifullt både av arbeidsgivere og også dem selv, sier han. 

Sommerskolestudenter på campus.

TRIVES: Sommerskolestudenter på campus.