Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Søvn er undervurdert

Søvn er undervurdert i et helseperspektiv. En god natts søvn kan være sunnere enn du tror. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SUNN SØVN: Forskerne ved UiA har etablert et internasjonalt nettverk for å finne ut mer om hvordan søvn påvirker helsen til barn og deres familier. (Ill.: Colourbox)

SUNN SØVN: Forskerne ved UiA har etablert et internasjonalt nettverk for å finne ut mer om hvordan søvn påvirker helsen til barn og deres familier. (Ill.: Colourbox)

BYGGER NETTVERK: Liv Fegran og Kristin Haraldstad er med i forskningsgruppen ved UiA som har etablert et internasjonalt nettverk med fokus på livskvalitet og søvn; særlig hos barn med akutt eller kronisk sykdom.

BYGGER NETTVERK: Liv Fegran og Kristin Haraldstad er med i forskningsgruppen ved UiA som har etablert et internasjonalt nettverk med fokus på livskvalitet og søvn; særlig hos barn med akutt eller kronisk sykdom.  

Det mener helse- og familieforskerne ved UiA, som nylig dannet et internasjonalt forskningsnettverk der nettopp søvn hos barn og deres familier står i sentrum.

- Vi vet egentlig ikke så mye om foreldre og barns helse knyttet til søvn; kanskje spesielt når de har akutt eller kronisk syke barn.

- Ved å frembringe mer kunnskap om dette, håper vi å kunne bidra til at livskvaliteten til de det gjelder, og dere familier, blir bedre, sier professor Liv Fegran og førsteamanuensis Kristin Haraldstad i forskningsgruppen Heifa - Helsefremming i et familieperspektiv, ved UiA.

Etablerte forskningsnettverk i juni i år

De to forteller at tanken om å opprette et internasjonalt nettverk av forskere som sammen ser nærmere på ulike søvn-spørsmål, er vokst frem gjennom flere år og via samarbeid UiA-forskerne har hatt med kolleger i Norge og andre land.

Denne kontakten ledet fram til en egen workshop på universitetets studiesenter Metochi i Hellas i begynnelsen av juni år, der nettverket ble offisielt etablert. Med er forskere fra UiA og HiOA i Norge, samt forskere fra Danmark, Sverige, Island og Canada. 

Hensikten med workshopen var å utvikle et forskningsprogram som skal danne grunnlaget for å søke midler fra Forskningsrådet i 2018, i samarbeid med forskere i Sverige, Island, Danmark og Canada, samt HiOA.

- Fokuset er på barn familiers helse, med spesielt fokus på søvn, både på sykehus, via kommunehelsetjenesten og også inn i helsestasjonenes virksomhet, sier Kristin Haraldstad.

SØVN-FORSKERE: Fra opprettelsen av nettverket på Metochi i begynnelsen av juni i år. (Foto: Privat)

SØVN-FORSKERE: Fra opprettelsen av nettverket på Metochi i begynnelsen av juni i år. (Foto: Privat)

Hva er vanlig når det gjelder søvn?

Ulike prosjekter i nettverket vil være:

  • Systematiske litteraturstudier for å kartlegge kunnskapen innen forskning på søvn hos barn og foreldre.
  • Et prosjekt om hvordan barn og foreldre i de nordiske landene sover nå de er på sykehus med akutt syke og kronisk syke barn.
  • Et prosjekt om hvordan barn og deres foreldre sover hjemme. Samarbeid med helsestasjoner i de nordiske landene og utviking av en intervensjonsstudie. (Er allerede i startgropen og ledes av forskere på HiAO og UiA.)
  • Hvordan sover egentlig ungdom? En intervensjonsstudie der helseteknologi – inkludert bruk av mobiltelefon-apper – står sentralt for å kartlegge ungdoms søvn og søvnmønster, med mål om å bidra til bedre søvn. (Er i startgropen og ledes av Kristin Haraldstad i Heifa-gruppen ved UiA.)

 Tar i bruk helse-teknologi

Både Fegran og Haraldstad ser for seg at flere av prosjektene som kan komme via det nye nettverket vil ta i bruk ulike former for helseteknologiske verktøy, som for eksempel ulike selvhjelps-apper som kan installeres på mobiltelefonen.

- Vår kanadiske kontakt, professor Jenifer Stinton ved universitetet og forskningssykehuset Sick Kids i Toronto, leder en av Nord-Amerikas største forskningsgrupper om ungdom og helseteknologi. Hennes kompetanse og eget nettverk vil være en stor ressurs for prosjektene i vårt nettverk, sier Liv Fegran.

Hun fremhever også på at Heifa-gruppen har hatt kontakt med det nordamerikanske helseforskningsmiljøet i Canada i flere år nå, via et annet internasjonalt forskingsprosjekt som heter ICanCope with pain. Her har UiA en stipendiat, Erik Grasaas, som blant annet har utvikler en egen mobiltelefonapp for ungdom med kroniske smerter; et verktøy for blant andre unge som bruker sterke medisiner for å håndtere smerter.