Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Søkertall 2021: Flere søkere til klassiske ingeniørfag

Søkningen til ingeniørfagene i byggdesign og data øker ved UiA, både i samordna opptak og i det lokale opptaket. Også rettsvitenskap har god vekst i søkningen. Over 7000 søkere har et studium ved UiA som førstevalg i år.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiedirektør Greta Hilding ser positive sider ved et søkertall som i år er på det jevne. (Arkivbilde)

Studiedirektør Greta Hilding ser positive sider ved et søkertall som i år er på det jevne. (Arkivbilde)

Store profesjonsfag som økonomi og administrasjon og sykepleie holder stillingen, mens søkningen til lærerutdanningene går ned i år, både nasjonalt og ved UiA. Søkningen til masterstudier går opp.

- Ingeniørfagene er viktige både for UiA og for regionen, og det er gledelig å se en positiv utvikling i søkningen til disse studiene, sier studiedirektør Greta Hilding.

Lokalt opptak

UiA har gode pluss-tall i det lokale opptaket, med 6250 førstevalgsøkere mot 5.000 i fjor. Nesten 3450 av disse søker to-årige mastergradsprogrammer, noe som er nærmere 300 flere enn i fjor.

I tillegg kommer litt over 2000 internasjonale søkere, til ordinære bachelor- og masterstudier som blir undervist på engelsk. Det er dobbelt så mange som i fjor. 373 er funnet kvalifisert til studier, spørsmålet er hvor mange som takker ja til studieplassen - og hvor mange som faktisk kommer. Vanligvis er det få som møter fram, og nå kan det bli enda færre siden korona-restriksjonene kommer i tillegg.

I alt vil trolig UiA få i overkant av 13.000 studenter totalt også neste studieår.

Noen studier har ikke opptak hvert år – for eksempel spesialsykepleie som alternerer med sexologi, som har opptak i år. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare fra år for år.

Antall søkere per studieplass - ti på topp ved UiA

Rangering

Studium (bare i Samordna opptak)

Søkere per studieplass

1.

Pedagogikk , årsstudium

7,4

2.

Vernepleie, bachelorprogram  

5,5

3.

Idrett, årsstudium

5,2

3. 

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

5,2

5.

Spesialpedagogikk, bachelorprogram

5,1

6. 

Sosialt arbeid, bachelorprogram

5,0

7.

Bioingeniørfag, bachelorprogram

4,3

8. 

Barnevern, 5-årig masterprogram

3,8

8.

Rettsvitenskap, bachelorprogram

3,8

8.

Sykepleie, bachelorprogram, Campus Kristiansand

3,8

Over 7.000 førstevalgsøkere i Samordna opptak

De foreløpige søkertallene fra Samordna opptak viser at 7023 søkere har UiA som førstevalg. Det er 150 færre enn på samme tid i fjor, men tallene er nå som da foreløpige. Det er først og fremst på årsstudiene nedgangen viser seg, i tillegg til femårige masterprogrammer.

Samtidig er det flere som søker treårig bachelorstudium.

- Søkningen til årsstudiene var uvanlig høy i fjor, så det var ventet at søkertallene ville justere seg noe i år, sier Hilding.

49 prosent av førstevalgsøkerne til UiA er under 21 år, mens det nasjonale gjennomsnittet er 43 prosent.  

"Færre 18- og 19-åringer som søker sammenlignet med fjoråret. Da var det en sterk oppgang (11 prosent) blant søkere som kom rett fra videregående. I år er det en nedgang på 3,3 prosent sammenliknet med fjoråret", skriver Kunnskapsdepartementet i sin pressemelding om søkertallene.

Den geografiske fordelingen av søkerne holder seg som tidligere år: Litt over halvparten av førstevalgsøkerne – 55% - kommer fra Agder. Fra andre regioner er det søkere fra Viken, Rogaland og Vestfold og Telemark som har mest lyst til å gjøre sørlendinger av seg.

Nedgangen i søkningen til de femårige masterprogrammene gjelder først og fremst lektorutdanningene. De har samme trend som både grunnskole- og barnehagelærerutdanningene, også på nasjonalt nivå har lærerutdanningene nedgang i antall førstevalgsøkere.

- Vi var forberedt på en nedgang i søkningen til lærerutdanningene i år etter at det har vært mye oppmerksomhet rundt utfordringene lærere har hatt gjennom pandemien, men vi har fortsatt mange gode søkere og regner med å fylle alle studieplassene, sier studiedirektøren.

I Samordna opptak har spesialpedagogikk opptak i år, men ikke i fjor. 154 søkere har dette som førstevalg, 126 av dem er kvinner. Årsstudiet i pedagogikk har som vanlig svært mange søkere, og topper lista over førsteprioritetssøkere per studieplass i år,  med 7,4 søkere per studieplass.

Viktige datoer framover

I Samordna opptak:

1. juli: Siste frist for opplasting og omprioritering

20. juli: Tilbud om studieplass er sendt ut

20. juli: Åpner for å søke på ledige studieplasser – liste blir lagt ut

 

I lokalt opptak ved UiA:

30. mai: Tilbud blir sendt ut – lokalt hovedopptak

1. juni: Åpner for å søke på ledige studieplasser - liste blir lagt ut

1. juli: Frist for opplasting

10. juli: Suppleringsopptak

De fire store profesjonsutdanningene

Av alle førstevalgsøkerne til UiA i Samordna opptak søker 60 prosent seg til de fire store profesjonsutdanningene.

Ingeniør- og teknologifagene vokser i søkertall. Industriell økonomi og teknologiledelse har gode tall, bygg og data trekker også opp, mens fornybar energi, mekatronikk, IKT og kunstig intelligens har søkning på nivå med i fjor. For disse studiene er det viktig å huske på at mange kommer inn gjennom lokalt opptak, for eksempel ved at de har gått Y-veien med fagbrev og realfag som bakgrunn, og via tresemesterordningen (TRES) – der de som har generell studiekompetanse men mangler nødvendige realfag kommer inn. Dessuten er det mange som tar masterstudier etter at de har fullført bachelorgraden, i stedet for å gå rett på et femårig masterløp.

Studiene i IT og informasjonssystemer ved Fakultet for samfunnsvitenskap har god vekst til bachelorstudiene, men færre vil ta årsstudium. Uansett er konkurransen hard.

Lærerutdanningene – fra barnehagelærer gjennom grunnskolelærer til lektor – har færre søkere. Dette er en nasjonal trend som slår kraftig ut på UiA, som har større nedgang enn landsgjennomsnittet her.

Språkfagene, historie, religion og de klassiske realfagene har heller ikke noen sprudlende vår. Unntaket er bachelorstudiet i engelsk, som har økt fra 21 til 55 førstevalgsøkere.

Sykepleie-studiene har omtrent samme søkertall som i fjor. Nesten 100 menn er førstevalgsøkere i Kristiansand og 60 i Grimstad – men kvinneandelen ligger over 80 prosent begge steder. I tillegg er det over 270 søkere til det distriktsvennlige sykepleiestudiet i lokalt opptak.

Vernepleie fortsetter å øke, nå har 263 søkere dette studiet på toppen av lista – 71 prosent er kvinner.

I sosialfag – som sosialt arbeid (sosionom) og barnevern synker søkertallene, men det er likevel trangt å komme gjennom nåløyet for å få studieplass.

Økonomi- og administrasjonsfagene er fortsatt på offensiven, med flere førstevalgsøkere både på bachelorstudiet og den femårige siviløkonomutdannelsen. For bachelorstudiet i Markedsføring og ledelse synker søkertallet litt målt mot fjoråret – men det er fremdeles 362 førstevalgsøkere som ønsker plass.

Rettsvitenskap har kraftig vekst i søkertallet – fra 209 i fjor til 267 førstevalgsøkere i år. 180 av disse er kvinner.

- Vi er glade for økte søkertall til bachelorprogrammet i rettsvitenskap nå som vi planlegger å etablere masterstudium, slik at våre studenter ikke skal behøve å søke seg til et annet universitet for å fullføre denne profesjonsutdanningen, sier studiedirektør Greta Hilding.

Statsvitenskap og rytmisk musikk

Av øvrige studier har statsvitenskap vekst, mens idrettsstudiene har tilbakegang – for øvrig i tråd med den nasjonale trenden.

Blant de estetiske fagene er det bachelorstudiet i utøvende rytmisk musikk som slår an den beste tonen, med en økning fra 167 førstevalgsøkere i fjor til 215 i år. Også masterstudiet i utøvende rytmisk musikk holder takten, med 138 førstevalgsøkere i år mot 76 i fjor. Også utøvende klassisk musikk har gode veksttall både for bachelor- og masterstudiene.

 

Oversikter fra Samordna opptak

Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2021/index.html  - gå til Søkertall - gå videre til Høgskole og universitet - så klikker du på tabellene for:

  • Klikk på Excel Antall Søkere fordelt på studier (lærested alfabetisk - UiA står langt nede - linje 868) 
  • Klikk på Excel Søkere fordelt på lærested

Pressemeldinger og kommentarer

Samordna opptak: Nok et rekordår for søking til høyere utdanning i 2021

Kunnskapsdepartementet: Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning - Les også Dette er årets mest populære studier

Khrono: Ny tollutdanning topper. Lærerutdanning stuper (vær obs på at mange av tabellene i grønt er fra i fjor) - Les også: Bekymra over dårlige søkertall (Kommentar fra Vibeke Bjarnø, instituttleder for lærerutdanningen ved OsloMet)