Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Snapshots for idéer til campusutvikling ved UiA

Lys. Luft. Fleksibilitet. Læringsarenaer koblet med sosiale lommer for avslappet kontakt mellom kolleger og mellom undervisere og studenter. Arbeidsrom og kontorer tilpasset de vitenskapelige disipliners behov. Nå skal det legges planer for videreutvikling av UiAs campuser. Det er en dynamisk øvelse. For fremtiden starter alltid nå.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

KUA: Atrium med serveringssted og plass for teamarbeid og sosial omgang. Legg merke til hvor åpne lokalene oppover i etasjene er - de får inn dagslys og luft fra atriet. Det var helt tydelig at studentene foretrakk arbeidsplasser ut mot atriet.

KUA: Atrium med serveringssted og plass for teamarbeid og sosial omgang. Legg merke til hvor åpne lokalene oppover i etasjene er - de får inn dagslys og luft fra atriet. Det var helt tydelig at studentene foretrakk arbeidsplasser ut mot atriet.

Sosiale lommer inne i de forskjellige instituttene og fakultetene er den tydeligste oppdagelsen fra de ny-renoverte campusene i København. I de sosiale lommene er det er satt inn sofaer, små bord og andre invitasjoner til å sette seg ned et øyeblikk og slå av en prat med kolleger, studenter, gjester eller bare lufte hodet.

Slik avslappet sosial kontakt åpner muligheter for faglig lausprat, som igjen gir mulighet for tverrfagliglighet, kontakt mellom studenter og undervisere og andre.

Her følger bilder tatt på spranget med mobiltelefon – det vil si at kvaliteten er ymse. Likevel - forhåpentligvis kan bildene gi inspirasjon til å tenke litt utenfor det vante når det nå tenkes på hvordan campusene i Grimstad og Kristiansand skal utvikle seg inn i fremtiden.

(Klikk på bildene for å få dem opp i størrelse. Da legger billedteksten seg ned i bildet.) :-)

Besøkte fire ferske campuser

En utvidet arbeidsgruppe for campusutviklingsplanen ved UiA var nylig på et todagers besøk ved fire campuser og et studentboligkompleks i København. Felles for campusene er at de er nyombygde og designet for fremtiden. Besøket var ved Danmarks tekniske universitet (DTU)Københavns professionshøyskole (KP)Københavns Ervervsakademi (KEA) og Københavns universitet avdeling Amager (KUA). I tillegg så vi Tietgenskollegiet – studentboliger ved KUA.

Identitetsbygging er også fysisk, ikke bare en intellektuell øvelse. Arkitektene og designerne forsøker å skape et fysisk uttrykk i rom og bygninger, som underbygger det som skal foregå i lokalene. For det er forskjell mellom et bygg hvor en litteraturviter skal trives, og et bygg som skal stimulere forskningen til en elektroingeniør. Men for begge er det viktig å ha lokaler som også støtter opp om undervisningen - det vil si at det er direkte koblinger mellom forskernes, studentenes og undervisernes arenaer.

Variasjon er stikkord for kontorene vi så hos de fire institusjonene vi besøkte. I bildene er det lagt vekt på humaniora-fakultetet ved Københavns universitet i Amager (KUA). I norsk sammenheng er det mest ved klassiske akademiske miljøer at reaksjonene mot endring fra ene-kontorer til andre kontorformer er sterkest. Ved KUA er det varierte kontorer, tilpasset den enkeltes arbeidsform. Det betyr ikke at det er statisk, noen trenger ene-kontor en periode, og trives i dobbeltkontor en annen periode. Endringer blir vurdert med jevne mellomrom. Arbeidsformene er ikke hugd i stein, det er dagens team-arbeidende studenter eksempler på.

- Vi har heller ikke tatt diskusjonen om kontorlandskap. Men vi ser at ting endrer seg, sa vår omviser på KUA.

Det er opplagt at det er forskjellige behov mellom de vitenskapelige disiplinene. Noen er mer inn-og-ut av laboratorier og verksteder, og trenger stadige input fra kolleger - andre trenger ørelappstoler på et isolert ene-kontor. Men det endrer seg også innen dispilinene.

En av omviserne i København sa det slik: - Vi prøver hele tiden å tenke hvordan de som vi ansetter om fem år ønsker seg arbeidsplassen sin.

Undervisningslokaler med endringsmuligheter

Institusjonene vi besøkte hadde varianter av undervisningslokaler i amfi-form, slik også UiA har på begge campuser.

Også grupperom - eller hold-rom på dansk - var det mange av. Forskjellen fra UiA er at tilknytningen til fakultetene og instituttene ofte er nærmere. Men så er forholdene tildels ganske annerledes også - med for eksempel 2.000 studenter i arkeologi, etnologi, gresk & latin samt historie på Saxo-instituttet ved Københavns universitet i Amager, I alt er det 15.000 studenter på KUA - eller Søndre campus. Samtidig er det svært tydelig at sosiale lommer - uformelle møteplasser ved institutter og fakulteter - er prioritert.

 

UiA er på god vei

UiAs campuser er relativt nye, og utviklingen av campusområdene går i retning av moderne læringsarenaer. Det positive inntrykket av hjemmebanen ble befestet av inntrykkene fra de nyrenoverte campusene i Danmark.

Gata i Campus Grimstad, med mye lys, luft og sosiale møteplasser er klart i tråd med utviklingstrekkene ved København-universitetene.

Nye tilskudd, som aktivitetsmulighetene i UiA-parken på Campus Kristiansand, faller inn i tankene om at det skal skje ting på campus som ikke utelukkende har med studier og vitenskap å gjøre. En runde i UiA-parken kan for eksempel være gunstig både for å få frisk luft og kanskje også en god samtale i gangfart med en kollega eller en student.

Tietgenskollegiet er studentboliger ved KUA, finansiert av en stiftelse som den nordiske banken Nordea nå står bak. Bygget har 280 enheter, er svært spesielt arkitektonisk - og fungerer svært godt, ifølge vår beboer-omviser. Men hun understreket at du må følge normal studieprogresjon om du får bo der. Hyblene er samlet rundt kjøkkener. Kanskje en idé for SiAs nyskapnning på Elevine-tomta på Lund i Kristiansand...

Tietgenskollegiet er studentboliger ved KUA, finansiert av en stiftelse som den nordiske banken Nordea nå står bak. Bygget har 280 enheter, er svært spesielt arkitektonisk - og fungerer svært godt, ifølge vår beboer-omviser. Men hun understreket at du må følge normal studieprogresjon om du får bo der. Hyblene er samlet rundt kjøkkener. Kanskje en idé for SiAs nyskapnning på Elevine-tomta på Lund i Kristiansand...

KEA: Et alors?