Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Små grep kan unngå store konflikter

En videreutdanning i mangfoldskompetanse vil gi lærere og andre verktøyene for å håndtere en stadig mer flerkulturell hverdag.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

nn
TILBYR NYTT STUDIUM: – I vårt samfunn har vi én måte å tenke barndom, familie og likestilling på, og dette treffer andre forståelser tatt med fra andre kulturer. Det kan gi utfordringer inn i en skolehverdag, sier Hanne Haaland (t.h.), leder for Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Irene Trysnes, leder for Institutt for sosiologi og sosialt arbeid til venstre.

– Kunnskap om andre kulturer og om hvordan man håndterer forskjellighet bidrar til å redusere konflikter. Det er mange små grep man kan gjøre for å unngå konfliktene som gjør at folk føler seg fremmedgjorte, eller at konflikter oppstår, sier Hanne Haaland, leder for Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging.

Hun har ansvar for den ene modulen i et nytt videreutdanningstilbud i mangfoldkompetanse som blir tilbudt ved Universitetet i Agder i 2017.

– Et slikt kurs knyttet til flerkulturell forståelse for lærere og barnehagelærere er helt nødvendig, siden Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, sier Irene Trysnes, leder for Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Hun legger til at kursene vil kombinere praktiske verktøy lærerne kan bruke i hverdagen, og teorier som lar dem forstå mangfold i en større kontekst.

Begge instituttene har forskningsprosjekter på integrering, og de nye kursene vil være forankret i pågående forskning.

Etterlyst kompetanse

De to kursene er Flerkulturell forståelse og Mobilitet, identitet og kulturell kompleksitet. Kursene er hver på 15 studiepoeng, og er designet slik at man skal jobbe med case på egen arbeidsplass. Kursene kan brukes på veien til en master

– Mange lærere har bred erfaring på disse feltene, men mange har det ikke. Vi hører fra både voksenopplæringen, fra NAV og fra lærerne selv at det er et kontinuerlig behov for kompetanse på dette feltet, sier Haaland.

 Hun forteller at det også vil bli invitert inn gjesteforelesere med praktisk erfaring fra feltet.

17,1 prosent innvandrere i Kristiansand

– Alle offentlig ansatte som skal treffe flerkulturelle brukere bør få tilbud om disse to kursene i en eller annen form, sier Kim Henrik Gronert, rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand Kommune.

Han forteller at i dagens Kristiansand er 17,1 prosent av befolkningen innvandrere. Det vil si at de enten har flyttet hit selv fra et annet land, eller er barn av personer som har flyttet hit.

– I rollen som offentlig forvalter har jeg mange ganger observert situasjoner hvor man ikke har hatt dette i tankene, og hvor møtene har gått svært dårlig. Det er mye taus kunnskap som det er viktig at saksbehandlerne har om mennesker som ikke er oppvokst i vår kultur, sier Gronert.

Han minner om kommunens plikt etter forvaltningsloven til å sørge for at sakene er godt opplyst og at man gir god veiledning.

– En ansatt som har den kunnskapen som man vil få i disse to modulene vil ha mye større forutsetninger for å møte lovens krav, sier Gronert.

Vår ære og vår mat

Blant problemstillingene som tas opp er æreskultur, og at folk  fremdeles forholder seg til  moralske fellesskap når de kommer inn i et nytt lokalsamfunn. I kurset vil det bli diskutert hva som ligger i moralske fellesskap og hva dette innebærer i praksis og ikke minst -  hvordan håndtere dette i en skolehverdag.

Et annet spørsmål er knyttet til noe så enkelt – og komplisert – som mat.

– I Norge griller vi for eksempel mye, og det er veldig problematisk om mange lar være å møte opp til dette fellesskapet fordi man bare griller svinekjøtt, sier Trysnes.

Hun minner om at løsningen iblant kan være så enkel som å åpne opp for mangfoldet.

– Måltid er fellesskap, og det er mange småting man kan gjøre for å unngå at folk havner utenfor. For eksempel har vi sjokoladekaken som man ofte blir bedt om å ta med til skolefester, mange vet ikke engang hvordan man skal bake den. Det handler om kommunikasjon, og å heller for eksempel si "ta med noe du liker å spise", sier Trysnes.