0
Hopp til hovedinnhold

Slik forbereder UiA studiestart og høstsemesteret

Studiestart er 16. august - og mye er usikkert, så ingen vet vel sikkert hvordan høstsemesteret vil bli. Alle håper at vi vender tilbake til noe som ligner på en normaltilstand i løpet av høsten.

Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Foreløpig er det for eksempel ikke avklart når alle over 18 år er fullvaksinert – eller om nye mutanter skaper uoversiktlige situasjoner.

UiAs førende prinsipper om at liv og helse og studentenes progresjon i studiene står øverst på prioriteringslista blir videreført i høstsemesteret. Derfor blir det også planlagt for smittevern-restriksjoner og tilrettelagt undervisning fra studiestart. Det er enklere å slippe opp når alt går bra, enn å stramme inn om UiA skulle få et smitteutbrudd på campus.

  • Smittevern er viktig – 1-meters-regelen gjelder fra studiestart
  • Det blir både digital og fysisk undervisning. Tilbud om fysisk undervisning er prioritert. Noe blir lagt til eksterne lokaler.
  • Fadderuka - den første uka - er introduksjonsuke både faglig og sosialt. Her er det mye å ta med seg og koble seg opp på, både praktisk og fagsosialt. Smittevern er viktig.
  • Eksamen blir i stor grad digital også i høst.

Føre-var-prinsippet

Siden så mye er usikkert, er det ikke aktuelt å slippe opp restriksjonene fra studiestart. Vi må alle følge grunnprinsippene - ta smittevern-kurset - fra de fire kjente smittevern-hovedpunktene:

  1. Hold deg hjemme hvis du kjenner antydning til at du er syk – og ta en smitte-test
  2. Hold en meters sosial avstand
  3. Vask hendene ofte, eller bruk håndsprit
  4. Registrer deg med QR-kode i forelesninger og andre aktuelle steder. Det gjør smittesporingen lettere, og du slipper å stå ansvarlig for at flere enn de som var nærmest må i ventekarantene

I tillegg ber UiA om at alle registrerer seg i FHIs smittestopp-app, fordi dette gjør smittesporing enklere, ikke minst i fellesarealene – og kan hindre at hele campus må stenge ned.

Studiestarten

Oppstartmøtet blir digitalt, og foregår mellom klokka 09 og 11 på mandag 16. august. Etterpå møter studentene på campus for å møte medstudentene på studiet sitt, og for å bli introdusert for tilbudene på fakultetene og hele UiA. Sjekk Studiestart-knappen på UiA.no (kommer) for detaljert informasjon.

- Det viktigste er at studentene kommer til campus og finner faddergruppen som de er plassert i til avtalt tid. Fadderne har fått kontaktlister på forhånd, slik at gruppene kan avtale møtested, forteller Gro Hodne Gundersen, som er prosjektleder for studiestart ved UiA.

I faddergruppene møter studentene faddere og andre studenter fra sitt studium, slik at de blir raskt kjent med andre nye studenter, og dermed får en tryggere studiestart og bedre tilhørighet fagsosialt, enn om de må lete opp alt på egenhånd.

Fadderne er også valgt ut fra at de kjenner fakultetet og helst studiet faddergruppen skal begynne på. Dermed blir introduksjonen gjort av folk som er godt kjent med det som møter de nye studentene.

Fakultetstelt

Faddergruppene går samlet til fakultetsteltene, der de skanner seg inn. De får beskjed om hvordan de registrerer seg på forhånd, og det står også på studiestartsiden på uia.no.

- Fakultetene presenterer seg og informerer om studier og annet aktuelt. Vi legger opp til at det blir antallsbegrensning også ved denne studiestarten. Det blir grupper på maksimalt 200, så det er viktig at studentene møter til rett tid, slik at det ikke blir kø og trangt å komme inn og ut av teltene, sier Gro Hodne Gundersen.

Teltmøtene er et godt verktøy for å få en god studiestart fagsosialt, siden studentene blir påkoblet studiet sitt fra første dag. Her møter studentene også linjeforeningene som er knyttet til fakultetet.

- Alle skal innom, og alle skal finne noe der, men innholdet i teltene varierer fra fakultet til fakultet, sier prosjektlederen.

Onboarding med digitale infokurs og bruker-info

Det blir arrangert en lang rekke kurs og opplegg for studentene, så de får informasjonen de trenger for å få en god start på studiene.

- Mer blir digitalt nå enn før. For eksempel har IT-avdelingen laget korte videosnutter om hvordan en skal registrere seg, opprette passord, laste ned programmer og andre ting som en trenger for å komme i gang, sier Gundersen.

Det er en overgang for de ferske studentene å skifte fra elevrollen på videregående til studentrollen på universitetet. Her vil PULS – UiAs pedagogiske utviklings- og læringssenter – arrangere workshops som skal lette overgangen.

- Vi tenker at det er best å kjøre på med bruker-info og det fagsosiale først, slik at vi tar kurs i studiestrategi og andre aktuelle brukerkurs, sier prosjektleder Gro Hodne Gundersen – og minner om at det blir satt opp nyttige og korte kurs både i regi av biblioteket, UiA og Studentsamskipnaden (SiA) gjennom hele semesteret.