Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Skattedirektoratet videreutdanner 600 på UiA

I fire år framover vil Skattedirektoratet videreutdanne mer enn 600 skattejegere ved Handelshøyskolen ved UiA. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kurser skatteinnkrevere på langtidskontrakt: Trygve Bjerkås (til venstre), Hilde Vik og Ole Dag Rike.

Kurser skatteinnkrevere på langtidskontrakt: Trygve Bjerkås (til venstre), Hilde Vik og Ole Dag Rike.

Kompetansehevingen er særlig beregnet på ansatte i skatteetaten som arbeider med inndriving av skatt og offentlige avgifter.

Første rammeavtale

- Nyheten er at vi har inngått en fireårig rammeavtale, med en økonomisk verdi på fem millioner kroner, sier rådgiver i etter- og videreutdanning (EVU) ved UiA, Hilde Vik.

Det er første gang det inngås en flerårig avtale. I rammen får Skattedirektoratet fire årlige kurs, med inntil 40 deltakere i hvert – til sammen inntil 160 per år.

Videreutdanningen gjennomføres parallelt med jobb som to samlinger på to dager per kurs i Oslo. Eksamen avlegger deltakerne over hele landet. Det er Skattedirektoratet som betaler og tilrettelegger kurset, mens deltakerne betaler en egenandel.

Trygve Bjerkås og Ole Dag Rike ved Institutt for rettsvitenskap er faglig ansvarlige for kursene, mens Hilde Vik i EVU-enheten står for det administrative.

Gode tilbakemeldinger

- Tilbakemeldingene fra deltakerne på kursene har vært og er svært gode, sier Hilde Vik.

For så vidt er det ikke noen revolusjon at Skattedirektoratet videreutdanner sine folk i samarbeid med Institutt for rettsvitenskap ved UiA. Det har de gjort lenge, første kull startet i 1996.

- Dette er en bekreftelse på at Skatteetaten vil fortsette samarbeidet med Handelshøyskolen ved UiA, og det gjør de vel fordi de er fornøyd med læringsutbyttet, sier Trygve Bjerkås.

- For oss er det ubetinget en fordel med en lengre avtale. Vi får en forutsigbarhet som gjør det lettere å planlegge arbeidet for alle parter, sier Ole Dag Rike.

Innfordring i tre nivåer

Videreutdanningen består av tre kurs, som hver gir 10 studiepoeng.

Innfordring 1 – Pengekravsrett, mislighold og panterett

Innfordring 2 – Tvangsfullbyrdelse og selskapsrett

Innfordring 3 – Tvangsfullbyrdelse (realisasjon), gjeldsforhandling og konkurs

Endret i takt med lovverket

Kursene har vært tilbudt til enkeltdeltakere og oppdragsgivere over hele landet siden 1996 - i 20 år, med samlinger fra Kirkenes i nord til Bergen i vest, Oslo i øst og Kristiansand i sør.

Innholdet i kursene er utvidet og endret etter hvert i takt med ny lovgivning og rettspraksis.

I 1996 ble kurset i «Innfordring av pengekrav» tilbudt ved UiA - den gang Høgskolen i Agder - for første gang. Tilbudet ble utviklet i nært samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) og daværende Norges kemner- og kommunekassererforbund, nå Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK).

I 2005 ble kurstilbudet utvidet med del 2 – om selskapsrett og tvangsfullbyrdelse.

I 2015 ble tilbudet evaluert og omstrukturert, og består i dag av tre kurs a 10 studiepoeng. Bakgrunnen for utvidelsen var ny lovgivning og nye tema i kurs som allerede hadde omfattende innhold og praksis. Dagens tilbud har en mer naturlig progresjon, samt større fleksibilitet for de som etterspør kursene.

 

Tekst og bilde: Tor Martin Lien