0
Hopp til hovedinnhold

Skal lede nasjonal arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering

Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder skal lede Universitets- og høgskolerådets (UHR) nye arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frank Reichert

– Jeg er veldig glad for at UHR tar tak i problematikken på nasjonalt nivå, og setter i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe mot mobbing og trakassering av studenter og ansatte. Det er en ære for oss på UiA at vi blir spurt om å lede arbeidsgruppen, og en erkjennelse av jobben vi har gjort på feltet det siste året, sier rektor Frank Reichert.

Styret i UHR skal nå oppnevne medlemmer og utvikle mandat for arbeidsgruppen. Det skal være klart til neste styremøte i begynnelsen av februar 2018. Det er også vedtatt at mobbing og trakassering blir hovedtema for UHRs representantskapsmøte i mai 2018.

Arbeidsgruppen skal samordne innsatsen i universitets- og høgskolesektoren når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring.

Kurse ledere og lærere

UHR-styrets vedtak slår fast at arbeidet mot mobbing og trakassering er et lederansvar. Emnet skal tas inn i UHRs lederopplæringsprogram. Reichert understreker også den enkelte universitetslærers betydning.

– Neste studieår er bare åtte måneder unna. Vi må utvikle flere verktøy som hjelper til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Reichert. 

Vedtaket

Her er vedtaket som ble gjort av UHR-styret torsdag 14.12.2017:

  • UHRs styre tar trakassering og mobbing svært alvorlig, og mener det er viktig med samordning av innsatsen ved institusjonene når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring. Ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering, overgrep og diskriminering. Dette må gjøres kjent for alle ansatte og studenter. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver/institusjon.
  • UHRs styre vil sette ned en arbeidsgruppe. Gruppens mandat vedtas på neste møte og vil omfatte både ansatte og studenter, arbeidsmiljø og læringsmiljø, og tydeliggjøre hva et godt læringsmiljø er.
  • Arbeidsgruppen skal rapportere til styret.
  • Mobbing og trakassering er et viktig tema på alle UHRs møteplasser, og foreslås også som hovedtema på neste representantskapsmøte.
  • Styret understreker at mobbing og trakassering er et lederansvar, og ber om at dette tas inn i UHRs lederutviklingsprogram. UHR vil ta initiativ til utvikling av et nettbasert kurs.