Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Skal forske på levekår og folkehelse i Agder

UiA oppretter et nytt forskningssenter for folkehelse og levekår, samtidig som FHI starter et nytt pilotprosjekt på Sørlandet.

Foto fra presentasjonen av senteret
Pilotprosjektet FHI Agder ble presentert i UiA-teltet under Arendalsuka. Fra venstre: UiA-rektor Sunniva Whittaker, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune Vegard Nilsen, fagdirektør ved Sørlandet sykehus Susanne Hernes, direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Anders Johan W. Andersen.

Agder er en attraktiv region og et godt sted å leve og bo. Samtidig sliter landsdelen med levekårs-utfordringer som har vist seg å vare over tid. For å forstå og endre dette bildet etableres det et nytt Senter for forskning på folkehelse og levekår, finansiert av Agder fylkeskommune, kommunene på Agder og UiA.

Regionalt samarbeid

Senteret skal: 

  • samle og synliggjøre forskning og forskningsmiljø innen folkehelse og levekår på Agder
  • stimulere til og være en pådriver for forskning og forskningsdrevet innovasjon
  • skape møteplasser for sentrale aktører og premissleverandører innen folkehelse- og levekårsforskning

Det nye senteret er resultat av regionalt samarbeid mellom Agder fylkeskommune, alle kommunene på Agder, NAV Agder, Norce, Sørlandets kompetansefond, Sørlandets sykehus og Universitetet i Agder.

– Mye er allerede på plass, og det er en stor vilje for at dette senteret skal kunne lykkes. Utfordringene vi har på Agder med levekår og folkehelse er tverrfaglige, og derfor ønsker vi å få til et godt tverrfaglig samarbeid, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.

FHI er med

– Folkehelseinstituttet inngår og i samarbeidet gjennom pilot-satsningen FHI Agder. Planen er at disse miljøene skal underbygge og forsterke hverandre og dermed bidra med viktig kunnskap om folkehelse og levekår som vi komme kommuner og fylker i hele landet til gode, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

FHI Agder skal etter planen ha fagpersoner lokalisert på UiAs Campus Kristiansand.

– Agder er svært velegnet for opprettelsen av en slik pilot, og fagmiljøene som finnes utfyller våre på en god måte. I første omgang ønsker vi å se på barn og unges oppvekstsvilkår, sier Stoltenberg.