Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sju dekanstillinger ved UiA utlyst

UiA skal ansette sju dekaner til åremålsstillinger for 2024-2027. Stillingene er nå utlyst med søknadsfrist er 13. juni.

UiA-bokstaver

Dekanene er fakultetenes daglige leder, med ansvar for faglig og administrativ virksomhet på sitt respektive fakultet eller ved Avdeling for lærerutdanning.

UiA går fra 2024 over til enhetlig ledelse på fakultetsnivået. De nye dekanene vil dermed rapportere til både rektor og universitetsdirektøren, og stillingene ved alle enhetene er nå lyst ut:

Søknadsfrist for alle stillingene er 13. juni.