0
Hopp til hovedinnhold

Siste allmøter for strategiprosessen

Strategiprosessen er nå i den siste fasen før den endelige strategien skal vedtas av universitetsstyret 20. juni. Fredag 27. mai avholdes allmøter om den viktige sluttfasen på begge campuser.    

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi er inne i sluttspurten av arbeidet med den nye strategien for Universitetet i Agder. Faktisk er det nå i praksis bare tre uker til strategidokumentet skal være klart, så nå håper jeg flest mulig bidrar i sluttfasen slik at strategien blir best mulig, sier rektor Frank Reichert. 

Allmøtene fredag 27. mai:

Campus Grimstad: kl. 09:00 - 10:00 i Amfiet i gata

Campus Kristiansand: kl. 11:00 - 12:00 i B1-007

Visjon og tre satsingsområder

Universitetsstyret har tidligere vedtatt videre arbeid med visjonsformulering og satsingsområder for UiAs strategi 2016-2020. Tre ulike arbeidsgrupper har den siste tiden arbeidet med å konkretisere de tre satsingsområdene «utdanning», «global mentalitet» og «samfunnsengasjert og nyskapende». I tillegg har det vært arbeidet med visjonsformuleringen.

Rektor Frank Reichert er ikke bare lysten på å kjøre gravemaskin på MIL-tomta, han er byggeleder for UiAs nye strategi også. Fredag 27. mai er det allmøter på begge campuser - og et høringsutkast av den nye strategiplanen er sendt ut på høring - med svarfrist 8. juni kl. 15:00.

Rektor Frank Reichert er ikke bare lysten på å kjøre gravemaskin på MIL-tomta, han er byggeleder for UiAs nye strategi også. Fredag 27. mai er det allmøter på begge campuser - og et høringsutkast av den nye strategiplanen er sendt ut på høring - med svarfrist 8. juni kl. 15:00.

- Jeg er veldig imponert over arbeidet som er gjort i de tre arbeidsgruppene. De har jobbet intensivt med kort tidsfrist, og resultatet er svært mange gode forslag til delmål og forslag til konkretisering av tiltak. Over 60 personer har bidratt aktivt i arbeidsgruppene, i tillegg til alle som har gitt sine bidrag på annen måte, og på ledersamlingen 11. mai var det rundt 50 personer som deltok i strategiarbeidet. Det er både gledelig og inspirerende, fortsetter Reichert.   

Det ble mandag 23. mai sendt ut et høringsutkast av strategidokumentet. Høringsutkastet legger ikke opp til at strategien skal inneholde styringsparametre, tidsmessige målsettinger og ansvarsplassering. Disse punktene vil det bli arbeidet videre med, også etter at strategien er endelig vedtatt i juni, og inkluderes i de årlige plandokumentene på ulike nivåer i universitetet. Høringsfristen er satt til onsdag 8. juni 2016 kl. 15:00. Universitetsstyret vil onsdag 25. mai også få en muntlig orientering om status for strategiarbeidet.

 

 

- Jeg vil gjerne understreke at vi i ledelsen er meget fornøyde med at så mange har engasjert seg i strategiprosessen. Det har både vært arbeidskrevende og lærerikt, og jeg tror også prosessen har vært givende for mange av oss som har vært involvert. Engasjementet har overskredet faggrenser, fakultetsgrenser, involvert både eksterne og interne personer – kort sagt; vi har sett et felles ønske om mer samarbeid, sier rektor Reichert.

Du kan fortsatt påvirke

Det er fortsatt mulighet både for studenter, eksterne og interne representanter å påvirke prosessen frem til 8. juni.

- Det er fortsatt både ønskelig og mulig å påvirke det endelige strategidokumentet, både ved å sende innspill i høringsrunden, gjennom websiden til strategiprosessen eller snakke med personer i arbeidsgruppene. Mulighetene er mange, men tiden er kort – så benytt muligheten nå, avslutter Frank Reichert.

 

Se video fra forrige allmøte nederst på strategiprosess-siden: