Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) ved Universitetet i Agder utvider sitt internasjonale forskningssenter

Gode forskningsresultater og stor regnekraft gjør at senteret ved Universitetet i Agder nå rykker opp en divisjon og trekker internasjonale toppforskere til Sørlandet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Målet er å samle de smarteste og mest visjonære forskerne innen kunstig intelligens i Norge og internasjonalt i House of Cair,  sier Ole-Christoffer Granmo, professor og daglig leder av CAIR.

– Målet er å samle de smarteste og mest visjonære forskerne innen kunstig intelligens i Norge og internasjonalt i House of Cair,  sier Ole-Christoffer Granmo, professor og daglig leder av CAIR.

Utvidelsen ved forskningssenteret får navnet CAIR-huset (House of CAIR) og skal holde til i CAIRs lokaler på UiA Campus Grimstad.

– Målet er å samle de smarteste og mest visjonære forskerne innen kunstig intelligens i Norge og internasjonalt, slik at vi sammen kan løse de store utfordringene innen kunstig intelligens fremover, sier Ole-Christoffer Granmo, professor og daglig leder av CAIR.

Universitetene i Edinburgh, Newcastle, Groningen, Luleå, Ottawa og Pittsburgh er de første internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen kunstig intelligens som blir en del av den nye satsningen ved Universitetet i Agder (UiA).

20 milliarder fra EU

EU har nettopp vedtatt å øremerke 20 milliarder EURO årlig til forskning på kunstig intelligens for å få Europa i tet på dette området. Dette er forskningsmidler Granmo og hans nye internasjonale kolleger kommer til å søke på. CAIR-huset tar mål av seg til å etablere prosjekter som skal løse de store og viktige utfordringene innen områder som kunstig moral, forståelig kunstig intelligens, presisjonsmedisin og sjeldne sykdommer, energioptimalisering og språkforståelse. 

Anerkjent forskning

Det er hovedsakelig to grunner til at internasjonale forskere ønsker å samarbeide med UiAs forskere. Det er forskningen ved Campus Grimstad og det er regnekraften.

Ole-Christoffer Granmo lanserte Tsetlin-maskinen i mars i år. Det er en ny metode for kunstig intelligens som på mange områder har vist seg å være hurtigere og mer presis enn etablerte metoder.

– Forskerne er interessert i å prøve ut vår nye Tsetlin-maskin, og nå har vi også fått regnekraft som gjør det mulig å gjennomføre store forskningsprosjekter, sier Granmo.

Regnekraft er avgjørende for forskere innen kunstig intelligens. Ved Campus Grimstad er det nå bestilt tre nye gigantmaskiner. I løpet av kort tid skal UiA kjøpe ytterligere fem maskiner med den samme regnekraften. Da vil miljøet i Grimstad sitte med en regnekraft som kan utføre større beregninger og operasjoner enn få andre universiteter eller bedrifter kan gjøre på egen hånd i Europa i dag.

– Google og Facebook sitter på enorm regnekraft. Derfor vil unge og flinke forskere jobbe for dem. Nå får vi god regnekraft hos oss og kan bygge opp et viktig supplement til de store aktørene på feltet, sier Granmo.

Til sammen koster de åtte maskinene titalls millioner kroner og UiA håper etter hvert at næringslivet vil inn på eiersiden.

Utviklingen innen kunstig intelligens går fort.

Her er noen av milepælene siden april 2017 da UiA etablerte sitt eget forskningssenter innen kunstig intelligens:

April 2017: CAIR etableres

Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) etableres på Campus Grimstad, UiA.

Mars 2018: Tsetlin-maskinen lanseres

Ole-Christoffer Granmo lanserer Tsetlin-maskinen, en ny metode for kunstig intelligens som på flere områder har vist seg å være raskere, enklere og mer presis enn etablerte metoder.

September 2018: Europeisk nettverk dannes

Over 2 000 aktører fra 29 europeiske land, deriblant CAIR og flere andre norske forskningsinstitusjoner, går sammen om nettverket CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe). Målet er å styrke Europas rolle innen forskning og utvikling av kunstig intelligens.  

Oktober 2018: Norsk nettverk etableres

For å styrke det norske forskningsmiljøet på kunstig intelligens, går CAIR i bresjen for å etablere NORA (Norwegian Artificial Research Consortium). Partnere er UiA, Universitetet i Tromsø, OsloMet, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, Simula Research Laboratory AS og Universitetet i Oslo. 

Oktober 2018: Tsetlin-maskinen vinner fram og inspirerer internasjonale forskere

Professor Ole-Christoffer Granmos Tsetlin-maskin er prøvd ut på stadig nye forskningsområder siden lanseringen i april. Granmo har to nye forskningsartikler om maskinen under publisering. Samtidig har utenlandske forskningsmiljøer begynt å prøve ut den nye metoden sammen med sine partnere innen helse, medisin og energi.

November 2018: Professor Granmos selskap blir rådgiver for EU-kommisjonen

EU-kommisjonen trekker inn Ole-Christoffer Granmos firma Anzyz Technologies i et rådgivningsutvalg for kommisjonen i Brussel. Selskapet skal blant annet gi råd om bruk av kunstig intelligens innen områder som helse, sikkerhet og jus.

November 2018: CAIR blir toppforskningssenter og etablerer CAIR-huset

For å påskjønne forskningsinnsats i nasjonal og internasjonal klasse, vedtar styret ved UiA at CAIR skal være et av universitetets toppforskningssentre. Som toppforskningssenter vil CAIR bli tilført ekstra ressurser. Allerede i november blir det vedtatt å kjøpe tre nye datamaskiner med enormt stor regnekraft. Det vedtas samtidig at ytterligere fem skal kjøpes innen kort tid. De nye maskinene gir CAIR såpass stor regnekraft at forskningssenteret blir attraktivt for utenlandske samarbeidspartnere. Det internasjonale forskningssenteret CAIR-huset etableres og de første partnerne er universiteter fra Edinburgh, Newcastle, Groningen, Luleå, Ottawa og Pittsburgh.

Les mer om CAIR og kunstig intelligens:

Banebrytende forskningsresultat om kunstig intelligens

Åpner senter for kunstig intelligens med internasjonale ambisjoner

Agder energi og sykehuset tar i bruk kunstig intelligens

Datamaskin skal gi råd om psykisk helse