0
Hopp til hovedinnhold

Seminar for lærere som underviser i norsk i utlandet

24 lærere som underviser i norsk språk, litteratur og kultur ved utenlandske universiteter, møttes på Skottevik Feriesenter i Høvåg til et seminar arrangert av Senter for norskstudier i utlandet (SNU).

Seminardeltakere på Skottevik. (Foto: Svein Slettan)

Seminardeltakere på Skottevik. (Foto: Svein Slettan)

Lærerseminaret blir arrangert annethvert år, og varer i fire dager. Lærerseminarene er sammen med sommerkurs for utenlandske norskstudenter en viktig del av SNUs virksomhet.

Bindeledd mellom norskmiljøer

Senter for norskstudier i utlandet (SNU) er et bindeledd mellom norskmiljøer ved utenlandske læresteder og studier i norsk språk, litteratur og kultur i Norge. Senteret er drevet av Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Årets seminar ble arrangert 27. - 30. august, og samlet deltakere fra Tyskland, Polen, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina, Romania, Bulgaria, Tsjekkia, Georgia, USA og Kina.

Seminarleder var professor Gro-Renée Rambø fra Institutt for nordisk og mediefag.

SNU arbeider også blant annet med et utviklingsprosjekt for norskstudentene ved Azerbaijan University of Languages, Baku: "Critical Approach to Reading and Writing".  

Hyggelig gjensyn

欢迎来到阿格德尔大学(huān yíng lái dào ā gé dé er dà xué)

«Velkommen til Universitetet i Agder» betyr de kinesiske tegnene over.

- Utrolig hyggelig å møte igjen Yu Taojie, som er leder av Den norske avdelingen og lærer Li Jingjing, sier Mette Høgbråt Pedersen ved Internasjonalt kontor. De to kineserne deltok på SNUs lærerseminar på Skottevik.

De tre er tidligere kolleger ved The School of European Languages and CulturesBeijing Foreign Studies University (BFSU).

- Vi samarbeidet jo i to år, så det var hyggelig å oppdatere hverandre på tidligere studenter og deres framgang. Studentene tar en fireårig bachelor i norsk språk og kultur med ett års utveksling til Norge inkludert. Mine tidligere studenter er nå på utveksling ved UiB og UiO og jeg har selvfølgelig kontakt med dem, så det ble mye snakk om disse og deres møter med Norge, sier Mette Høgbråt Pedersen, som underviste ved BFSU i to år, og vendte tilbake til UiA i sommer. Nå fikk hun vist kollegene UiA og Kristiansand.

Yu og Li var svært fornøyde med at de også fikk tid til lærerseminaret i Kristiansand før de reiste tilbake til Kina. De var bare en uke i Norge, men de syntes det var godt å kjenne på den «kalde» norske sommeren igjen. De syntes Kristiansand var en koselig liten by, og de var spesielt begeistret for fiskemarkedet. Li Jingjing har blant annet oversatt «Havboka – eller Kunsten å fange en kjempe» av Morten A. Strøksnes til kinesisk.

Ønsker samarbeid

Beijing Foreign Studies University regnes som et av Kinas beste universiteter og står på listene som omfatter de beste universitetene i Kina. Universitetet er kjent for å utdanne de fleste av Kinas framtidige diplomater. UiA har ikke avtale med BFSU, men de kom for å delta på lærerseminaret og for å oppdater seg på norsk språk og litteratur.

Taojie fortalte at ledelsen ved fakultetet gjerne vil besøke Norden for å fremme samarbeid mellom de nordiske universitetene og BFSU etter at forholdet mellom Kina og Norge ble normalisert. Yu og Li besøkte Norge (UiO og UIB) sammen med visedekan Dong Xixiao og  Li Ying, direktør ved Nordic Studies Centre. Dong og Li Ying reiste videre for å besøke universiteter i Danmark og Finland.

Også fra norsk side er det uttrykt ønske om å styrke samarbeidet mellom Kina og Norge innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon.

Send studiet på mail