Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Semesterstart med korona-fokus

Risikoen for pandemi-smitteutbrudd er sterk ved semesterstart. Derfor blir smittevernet ekstra viktig ved UiA når både studenter og ansatte kommer tilbake på campus etter juleferien. Nå gjelder det å hindre eventuell covid-19-smitte i å spre seg.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Agder - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand.

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Se nedover i artikkelen for mer informasjon om smitteverntiltak, undervisning og eksamen for hele vårsemesteret.

UiA viderefører generelt de smittereduserende tiltakene fra høstsemesteret, med tilpasninger til vårsemesteret. Se Retningslinjer og informasjon om koronaviruset.

- I høstsemesteret klarte UiAs studenter og ansatte å begrense smittetilfellene sterkt gjennom forent innsats. Belønningen var at vi slapp større nedstengninger. Nå må vi fortsette å være flinke, sier rektor Sunniva Whittaker.

- Vi må hele tiden ta høyde for at smittesituasjonen kan endre seg raskt, og dermed må vi tilpasse tiltakene på kort varsel, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Tips og råd fra Folkehelseinstituttet

Les om og last ned den nye Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet: Den ivaretar personvernet på en vesentlig bedre måte enn det første forsøket. 100.000 lastet ned appen den første dagen:

Les Folkehelseinstituttets Risikovurdering første halvår 2021

Se også Folkehelseinstituttets råd om hvordan du får en trygg julefeiring:

Økt smitterisiko ved semesterstart

Mange – både studenter og ansatte - har reist til eller fått besøk fra andre landsdeler i juleferien. De som har vært hjemme på Sørlandet har ofte hatt kontakt med folk de ellers ikke har truffet i korona-året. Mobiliteten har økt smitterisikoen.

For å være i forkant av eventuell smitte, blir det innført noen nye tiltak for å redusere risikoen:

 • Mobilt testsenter for ansatte og studenter. Testopplegg blir utarbeidet for både Kristiansand og Grimstad, men forskjellige løsninger.
 • QR-koder i undervisningslokaler for å lokalisere nærkontakter
 • Trivselsvakter ved oppstart
 • Ikke heng på campus de første to-tre ukene etter ferien. Studentene blir bedt om å gå hjem etter forelesninger, og ikke henge rundt på campus de første ukene etter semesterstart. Årsaken er at smitterisikoen øker når mange er samlet, og hvis mange samles i fellesarealene – særlig vrimlehallen Vilhelm Krags hall /Gata og i kantinene, øker risikoen for smittespredning. Teamarbeid i grupperom må foregå i tråd med smitte-meteren og øvrige smitteverntiltak.

Det mobile testsenteret blir opprettet, men det praktiske opplegget er ikke spikret ennå. Det vil bli omtalt i UiAs nyhetskanaler så snart det er klart. Foreløpig er det bare Campus Kristiansand som er aktuell for mobil teststasjon. Testsenteret blir drevet av Kristiansand kommune i samarbeid med UiA, og vil bare teste ansatte og studenter, ikke folk uten direkte tilknytning til campus. Studenter ved Campus Grimstad vil også få et tilbud om smittetesting, som nå er under utarbeidelse, og blir spikret over nyttår.

Registrering av sitteplasser (QR-koder)

QR-koder for smittesporing blir klistret på hver plass i undervisningsrommene, etter samme mønster som de grønne merkene fra i høst som markerer sitteplassene med tilpasset avstand mellom. Du bruker kameraet på mobilen din for å registrere deg. Framgangsmåten blir skrevet inn her og på denne websiden når alt er klart. Foreløpig gjenstår litt teknisk arbeid for å gjøre QR-registreringen så enkel som mulig.

Når hver plass har sin egen QR-kode vil:

 • Sporing av nærkontaktene til en mulig covid-19-smittet person - det vil si de som satt i nær den mulig smittede - bli mye enklere.
 • Bare de som var i nærkontakt med den mulig smittede vil bli satt i karantene. Det er en viktig forskjell mellom å sette 100 eller 10 i karantene.
 • Derfor er det ekstra viktig at absolutt alle scanner QR-koden når de setter seg – og gjør det en gang til hvis de flytter seg.

Som en konsekvens av QR-merkingen vil det nå ikke bli anledning til å flytte stoler og/eller pulter i undervisningsrommene.

SLIK VAR DET I HØST: Gunn Kristine (til venstre) og Marie hadde det brenntravelt, men stoppet likevel et sekund ved håndspriten rett innenfor hovedinngangen på Campus Kristiansand. Bak står trivselsvaktene Amna Drace (til venstre) og Elin Gauslaa klar med lommelerker med håndsprit som studentene får med seg. Lommelerkene er refill-flasker, som kan etterfylles i Gata i Campus Grimstad og i vrimlehallen i Campus Kristiansand. (Arkivfoto)

SLIK VAR DET I HØST: Gunn Kristine (til venstre) og Marie hadde det brenntravelt, men stoppet likevel et sekund ved håndspriten rett innenfor hovedinngangen på Campus Kristiansand. Bak står trivselsvaktene Amna Drace (til venstre) og Elin Gauslaa klar med lommelerker med håndsprit som studentene får med seg. Lommelerkene er refill-flasker, som kan etterfylles i Gata i Campus Grimstad og i vrimlehallen i Campus Kristiansand. (Arkivfoto)

Viderefører pandemitiltakene

I november ble det satt i verk flere tiltak for å redusere smitterisikoen. Bakgrunnen var at covid-19-smitten hadde sterk økning i antall smittetilfeller.

 • Ansatte kan jobbe hjemmefra: Fortsatt fokus på kontinuitet og bruk av hjemmekontor der dette er hensiktsmessig. Fakultetene/avdelingene skal som i dag vurdere omfang og behov.
 • Digitale møter: Hovedregel er at møter skal holdes digitalt.
 • Maksimalt deltakerantall: Møter med mer enn 10 personer eller som samler deltakere fra ulike enheter skal gjennomføres digitalt. Unntak må godkjennes av fakultets-/avdelingsdirektør
 • Faglige og sosiale arrangementer med mer enn 20 deltakere, eller som samler deltakere fra ulike enheter gjennomføres digitalt, utsettes eller avlyses.
 • Tjenestereiser: Bare strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres.
 • Reiser mellom campusene skal begrenses så mye som mulig.
 • Arrangementer: Det blir ikke tillatt med private arrangementer i UiAs bygninger. Tiltaket var på et tidligere tidspunkt tenkt å tillates. Dette er revurdert, og private arrangementer blir nå eventuelt tillatt først når gjeldende restriksjoner for studenter og ansatte kan omgjøres.

Undervisning og eksamen i vårsemesteret

Utsatte eksamener gjennomføres fra 22. februar til 5. mars. Alle utsatte eksamener gjennomføres med samme vurderingsform som den tilsvarende ordinære eksamen i høstsemesteret.

Det vil si at prøver som ble gjennomført med oppmøte i høstsemesteret, fortsatt har oppmøte ved utsatt prøve. Prøver som ble endret til hjemmeeksamen i november skal også gå som hjemmeeksamen ved utsatt prøve.

Ordinære eksamener i vårsemesteret: Forutsigbarhet om eksamen er svært viktig både for studenter og faglærere. Det vil derfor ikke bli avholdt skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen) i vårsemesteret 2021.

Beslutningen er endelig. Det vil altså ikke være mulig å endre tilbake til skriftlig skoleeksamen selv om smittesituasjonen bedret før eksamensperioden i mai 2021.

Meldinger om endret vurderingsform for det enkelte emne vil bli gitt i Studentweb, når informasjonen er klar.

Unntak:

 • Prøving av praktiske ferdigheter kan gjennomføres med oppmøte hvis det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. 
 • Muntlig eksamen kan gjennomføres med fysisk oppmøte hvis smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig. Alternativt kan muntlig eksamen arrangeres digitalt.
 • Det kan gjøres unntak fra regelen om ingen skriftlig eksamen med tilsyn i helt spesielle tilfeller. Terskelen for å innvilge unntak vil være høy.

Undervisning ved semesterstart

UiA har liv og helse som første prioritet. Målet er også at studentene skal følge normal progresjon i studiene. For å få det til er det viktig at alle følger opp de smittereduserende tiltakene.

 • Mye av undervisningen vil foregå digitalt.
 • Hvis du er i risikogruppe og ikke kan komme på campus, kan du kontakte din underviser og avtale tilrettelegging slik at du kan følge utdanningen din.
 • Ved fysisk oppmøte: Husk å scanne inn QR-koden (se informasjon tidligere i artikkelen)

Generelt smittevern

For å redusere smitterisikoen på campus ved semesterstart, når mange har hatt nærkontakt med folk fra andre regioner, er det viktig at alle holder seg til de generelle smittevernreglene:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller kjenner symptomer på luftveisinfeksjon
 • Vask hendene eller sprit dem ofte
 • Sosial distanse er viktig - ikke skrump smittevern-meteren, men la den heller vokse til to meter
 • Begrens nærkontaktene så godt du kan, og ha oversikt over de du har hatt kontakt med i mer enn 15 minutter på mindre enn to meters hold