Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Satser mer på Afrika

Universitetet i Agder har over 70 samarbeidsprosjekter med afrikanske land. Nå skal prosjektene bli flere og romme mer.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Frank Reichert og seniorrådgiver Øystein Djupedal, foto.

Rektor Frank Reichert og seniorrådgiver Øystein Djupedal mener afrikasatsingen er en god måte å videreutvikle det sterke internasjonale fokuset UiA allerede har. Foto: Ingrid Anthonsen

– Svært mange studenter og ansatte på UiA engasjerer seg prosjekter i Afrika. Det skal vi fortsette med, og ambisjonen er at vi skal gjøre mer i felleskap på UiA og i samarbeid med Utenriksdepartementet. Vi vil øke Afrika-prosjektene i omfang og videreutvikle dem innholdsmessig sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Øystein Djupedal, seniorrådgiver i UiAs ledelsesstab, leder arbeidsgruppen som skal jobbe med den videre afrikasatsingen. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra alle fakulteter, og har startet med å skaffe en samlet oversikt over alle UiAs samarbeidsprosjekter i Afrika. Disse blir tilgjengeliggjort på en ny nettside som blir lansert i dag.

– Her kan både norske og utenlandske kolleger og studenter orientere seg om hvilke samarbeid som eksisterer, sier Reichert.

Foreslår prioritering av utvalgte land

Øystein Djupedal og Frank Reichert

Arbeidsgruppen, ledet av Øystein Djupedal, skal levere en handlingsplan til Frank Reichert og resten av rektoratet i oktober. Foto: Ingrid Anthonsen

Nettsiden presenterer artikler om UiA-samarbeid i Tanzania, Mosambik og Sør-Afrika. Her finnes også et interaktivt oversiktskart der man kan navigere fra land til land og fra prosjekt til prosjekt.

– Databasen består av mer enn 70 samarbeidsprosjekter og vi har ambisjoner om flere. Kartleggingen har vært et nybrottsarbeid og vi håper nettsiden vil være et godt verktøy som også kan inspirere andre universiteter med lignende samarbeid, sier Øystein Djupedal.

Arbeidsgruppen jobber nå med å utarbeide en handlingsplan som skal overleveres til rektoratet i oktober. Her skal det foreslås konkrete tiltak for å styrke UiAs afrikasamarbeid ytterligere.

– Vi vil foreslå å konsentrere kreftene rundt omtrent 5 land og 5-10 universiteter vi allerede samarbeider med og som har nasjonal prioritering fra Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, sier Djupedal.

Gjensidig forståelse og nytte

UiAs prosjekter i Afrika har vært basert på samarbeid, ikke bistand. Slik vil det fortsette.

– Prosjektene skal baseres på gjensidig forståelse og nytte. Mange afrikanske land har ikke de samme mulighetene som oss når det gjelder infrastruktur, teknologiske hjelpemidler og finansiering. Det kan vi bidra med, mens vi sammen kan skape muligheter til å gjøre en forskjell – for eksempel når det gjelder fornybar energi. Slike samarbeid vil alle parter tjene på, sier Frank Reichert.

Arbeidet er i tråd med UiAs strategisatsingsområder Globalt mindset og Samfunnsengasjement og nyskaping, der et av målene er at UiA skal tilrettelegge og bidra til å sikre nyskaping og innovasjon i samfunns-, kultur- og næringsliv. Øystein Djupedal ser frem til å overlevere handlingsplanen om noen måneder.

– Både norske og afrikanske studenter får fantastiske fordeler ved å knytte kontakter med internasjonalt næringsliv. Nå har vi muligheten til å løfte afrikasamarbeidet ytterligere, hvis rammeverket prioriteres av rektor og styre og midler stilles til rådighet, sier Djupedal.