0
Hopp til hovedinnhold

Samskaping for fremtidens kunnskap

Fremover vil ikke samskaping bare være en ønsket arbeidsform. Det vil kreves av oss for å møte utfordringene som kommer.

Bilde av UiA-bygget
Vi står sammen om bærekraftig omstilling av regionen, særlig i en krevende tid, skriver artikkelforfatterne.

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 22. juni

Skrevet av: 

Sunniva Whittaker, rektor UiA
Benedicte Nordlie, leder av STA
Tom Fidjeland, nestleder i UiA-styret
Arne Thommassen, fylkesordfører i Agder
Nina Mevold, adm.dir. ved Sørlandet sykehus HF
Agnes Norgaard, regionleder i LO Agder
Trond Madsen, regiondirektør i NHO Agder

Samskaping for fremtidens kunnskap er visjonen i UiAs nylig vedtatte strategi for 2021-2024. Vi bryter ned siloer, utfordrer hverandre og skaper nye muligheter sammen. Dynamikken i kunnskapsfellesskapet mellom studenter, forskere og arbeidslivet gir kreative løsninger til det beste for samfunnet. Samarbeid og tverrfaglighet er den beste oppskriften. Det vet vi, for det er det vi gjør her på Agder. Og vi ser resultatene.

Våre største utdanninger, ingeniør, økonomi, sykepleier og lærer er utviklet i samarbeid med regionen og tilfører regionen kompetent arbeidskraft. Dette samarbeidet hadde hele landsdelen godt utbytte av da koronaen rammet. Det er enkelt å ta telefoner og holde møter mellom etablerte samarbeidspartnere. Sammen ble vi enige om hvilke kurs og studier UiA skulle tilby arbeidsledige og permitterte. Flere av disse etter- og videreutdanningstilbudene ble fulltegnet på få dager, og det er bevilget ytterligere midler for å utvide tilbudet. De som fordeler midlene nasjonalt ser at tilbudet er relevant og treffer behovet. Det hadde ikke universitetet klart alene.

Et annet eksempel er sykepleierutdanningen ved UiA som gjennomførte full arbeidspraksis på vanlig måte for studentene i koronaperioden. Kun to andre sykepleierutdanninger i Norge klarte det samme. Det hadde ikke vært mulig uten godt samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus og kommunene.

I høst får UiA-studentene mye fysisk undervisning, på tross av koronarestriksjoner. Samarbeidet med universitetsbyene Grimstad og Kristiansand gjør det mulig å ta byene i bruk på nye måter.

I UiAs nye strategi legges det også vekt på samskaping av kunnskap mellom ulike fagområder. “Teknologi og samfunnsendringer” er ett av seks nye tverrfaglige satsingsområder. Vi må forstå samfunnet for å forstå hvordan teknologien kan hjelpe oss videre. Derfor er det ikke bare en ønsket arbeidsform, men en nødvendighet at vi samskaper. Forskere innen ingeniørvitenskap, økonomi og filosofi arbeider sammen om å skape ny kunnskap.

“Læring og dannelse” og “Demokrati og medborgerskap” er to andre satsingsområder. Vi trenger et raust og mangfoldig samfunn der alle opplever å være del av et fellesskap. Det er grunnleggende at vi åpner vidsynet for det vi ikke kjenner og ønsker nye tanker velkommen. Derfor er også “Kunst i samfunn” prioritert i strategien.

Gjennom Regionplan Agder har vi samlet oss om en felles forståelse av hvilke utfordringer og mål vi har for landsdelen vår. De siste ti årene har Agder vært en av landets raskest voksende regioner målt i folketall. Vi har verdensledende industriklynger, et stort overskudd av fornybar kraft og en sterk frivillig sektor.

Det er også et faktum at vi har behov for at flere i landsdelen kommer i arbeid. Kunnskap og kompetanse er det som best gjør individet i stand til å ta styring i eget liv. Til å oppleve mestring, kvalifisere for jobb og få kontroll over egen økonomi. Kompetansereformen «Lære hele livet» har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for.

Skal vi få til dette er det viktig med mer fleksible utdannings- og kompetanseløp. Det må bli enklere å komme inn på et studieløp om man har falt ut, enklere å ta fagbrev selv om man ikke mestrer alle skolefagene, enklere å gjennomføre utdanning ved siden av et hektisk privatliv og enklere å fylle på kompetansen når man ser behovet på egen arbeidsplass.

Vi står midt i en pandemi. Samfunnet har svært raskt tilpasset seg situasjonen og omstilt seg. Fra håndhilsing, reiser, møter og klasseromsundervisning til mer fysisk avstand og digitale kanaler. Omstillingsevnen gir håp fremover. Klimakrisen har lenge ropt på behovet for et grønt skifte. Kanskje vår nye omstillingskompetanse kan bidra til å sette fart også her?

I Agder er potensialet stort for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft. Kompetansen på Agder kan bli sentral for å finne de gode løsningene fremover.

Et eksempel er forskingsprosjektet Batman der lokale virksomheter i Eyde-nettverket samarbeider med forskere fra flere institusjoner om resirkulering av elbilbatterier. Lykkes dette har vi mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt i et sterkt voksende marked. Det er gode nyheter for klimaet, men også for virksomheter og arbeidsplasser.

Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever nytenking. For å skape den fremtiden vi ønsker oss, er kunnskap og samarbeid våre viktigste verktøy. Derfor står vi sammen om bærekraftig omstilling av regionen, særlig i en krevende tid. Sammen skal vi skape løsninger som gjør at hver og en av oss lykkes. Først da lykkes vi som samfunn.