0
Hopp til hovedinnhold

Samler grunnskolelærerutdanningen i Kristiansand

Gjennomgangen av studieporteføljen innebærer at noen små studier med få søkere legges ned, mens grunnskolelærerutdanningen samles i Kristiansand - om Universitetsdirektørens forslag vedtas av UiA-styret 26. november.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsdirektøren foreslår å flytte 35 studieplasser i grunnskolelærerutdanningen fra Grimstad til Kristiansand. Det betyr at det i alt blir rundt 100 færre studenter på Campus Grimstad.

Universitetsdirektøren foreslår å flytte 35 studieplasser i grunnskolelærerutdanningen fra Grimstad til Kristiansand. Det betyr at det i alt blir rundt 100 færre studenter på Campus Grimstad.

Gjennomgangen av UiAs studieportefølje er både en konsekvens av regjeringens uttalte ønske om spissing av studier og Kunnskapsdepartementets spørsmål til institusjonene i høyere utdanning om samme type utdanning tilbys for mange steder - og et naturlig eget UiA-ønske om en gjennomgang av studiene som tilbys.

Samlokalisering

I dag utdanner UiA grunnskolelærere både i Kristiansand og i Grimstad. I Grimstad gis utdanning for 1. – 7. trinn i grunnskolen, med 35 studieplasser, og det er disse studieplassene som blir foreslått flyttet til Kristiansand. 35 studieplasser gir et totalt antall studenter på rundt 100, som da må bytte campus. De siste årene har ikke studieplassene i Grimstad blitt fylt opp ved studiestart.

Forslaget fra Universitetsdirektøren innebærer at all utdanning av grunnskolelærere samlokaliseres i Kristiansand. Dette har også sammenheng med endringer i lærerutdanningen, ved at grunnskolelærerutdanningen blir fem-årig, mot fire år i dag.

I dag har grunnskolelærerstudentene i Grimstad halvannet år av sin fireårige studietid på Campus Kristiansand, og to og et halvt år på Campus Grimstad. Om forslaget til vedtak blir vedtatt av UiA-styret, vil altså lærerutdanningen i Grimstad bli flyttet til Kristiansand.

Barnehagelærerutdanningene blir imidlertid opprettholdt både i Grimstad og Kristiansand, om forslaget til vedtak går gjennom.

I forslaget som UiA-styret sendte på høring tidligere i høst, var det også forslag om å samlokalisere sykepleierutdanningene, som i dag gis i Grimstad og Kristiansand. Etter høringsrunden foreslår Universitetsdirektøren at sykepleierutdanningene beholdes på begge UiA-campusene. Det samme gjelder den tidligere foreslåtte samlokaliseringen av økonomisk-administrative fag, som heller ikke blir fremmet som forslag fra Universitetsdirektøren. 

Studier med få studenter

Kunnskapsdepartementet er særlig opptatt av studier med færre enn 20 studenter. I gjennomgangen har UiA derfor sett på studier med lave søkertall, lavt studentopptak og få uteksaminerte kandidater.

Resultatet er at Universitetsdirektøren foreslår å legge ned ett masterprogram og fire bachelorstudier mens det brenner et blått lys for ett i tillegg.

Masterprogrammet er Music Management, der Fakultet for kunstfag ønsker å videreføre kompetansen i en annen form, ved å tilføre ressursene til andre programmer. Les Fakultet for kunstfags egen oppsummering av endringene: Music Management vil bestå som spesialisering i Rytmisk musikk

De fire bachelorprogrammene er: "Litteratur, film og teater", fransk, tysk og "kunstfag med fordypning i musikk". Felles for bachelorprogrammene i fransk, tysk og "kunstfag med fordypning i musikk" er at det også blir gitt tilbud om årsstudium i fagene, og disse blir opprettholdt. Bachelorstudiet det brenner et blått lys for er "matematikk og økonomi", som Universitetsdirektøren foreslår å utrede videre før styret tar stilling til nedleggelse når forslagene om opptakstall for neste studieår skal vedtas.

Les saksframstillingen i UiA-styrets sakspapirer til møtet 26. november