Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Samler 800 profesjonsstudenter til samarbeid

Førsteårsstudenter i vernepleie-, sykepleie-, sosionom-, barnehage- og grunnskolelærerutdanningene skal møtes for å lære av hverandre.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om mennesker skal få helhetlig hjelp, må de ulike profesjonene samarbeide for å yte et helhetlig tilbud, sier seniorrådgiver Arne Breistein. Sammen med universitetslektor Anne Karin Vikstøl Olsen leder han arbeidsgruppa som arrangerer studieseminar på tvers av profesjonsutdanningene den 20. september.

Den 20. september samles 800 studenter fra fem av profesjonsutdanningene på UiA til seminar i Q42 i Kristiansand.

Målet med seminaret er å gi studentene kunnskap om tema som står sentralt i utdanningene. Samtidig får de et første møte med studenter fra profesjonsutdanninger som de skal samarbeide med i sitt fremtidige yrkesliv.

– Felles for alle sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, lærere og barnehagelærere er at de skal arbeide med mennesker. Men dette krever også at de ulike profesjonene er i stand til å samarbeide, sier universitetslektor Anne Karin Vikstøl Olsen ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder (UiA)

Sammen med seniorrådgiver Arne Breistein fra Avdeling for lærerutdanning på UiA leder hun arbeidet med undervisning på tvers av profesjonsutdanninger.

Samler alle for første gang

Temaene for det tverrprofesjonelle seminaret er Klokhet mot vold og Samspill på tvers. En lignende samling ble avholdt i fjor, men dette er første gangen at alle førsteårsstudentene på profesjonsstudiene samles på samme sted.

På programmet står blant annet et foredrag med ungdommer fra Forandringsfabrikken, som skal fortelle om egne erfaringer i møte med hjelpeapparatet. Forandringsfabrikken er en stiftelse som formidler konkrete råd om forandring til fagfolk og nasjonale myndigheter.

– Forandringsfabrikken var med på samlingen i fjor også, og det gjorde inntrykk på studentene å høre ungdommer snakke om betydningen av å møte varme, kloke voksne i disse profesjonene, sier Breistein.

Samarbeid gjennom studieløpet

Seminaret på Q42 blir arrangert gjennom PROFUND, et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonsutdanningene på UiA. Samarbeidet består i seminarer, diskusjoner og arbeid med case hvor studentene får kjennskap til hverandres samfunnsmandat og profesjonsforståelse.

– Studentene skal møtes igjen i andre og tredje studieår, og da vil de få praktisk trening i samspill. Vi setter dem i grupper på tvers av profesjoner og gir dem en case å arbeide med, forteller Breistein.

Olsen understreker at samarbeid på tvers av profesjoner krever kunnskap og respekt. Det er derfor viktig å gi dem trening i samarbeid i løpet av utdanningen.

Studentene ønsker mer

PROFUND har vært et treårig prøveprosjekt, og skal evalueres mot slutten av 2017. Olsen er positiv til at samarbeidet vil bli videreført.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra studentene om at de vil ha mer av dette i utdanningen, og at de lærer noe viktig gjennom å møte andre profesjoner under studiene, sier Olsen.