0
Hopp til hovedinnhold

Samfunnsvitenskap i praksis

En ny, nordisk master gir studenter en praktisk forståelse av den nordiske velferdsmodellen. Studiestedene er Kristiansand, Tampere og Stockholm.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– En av suksessfaktorene for dette samarbeidet er at forskerne er initativtakere og de som driver det fremover, sier instituttleder Anne Elizabeth Stie (t.v), her sammen med faglig ansvarlig Romulo Miguel Pinheiro og administrativt ansvarlig Jannik Stølen Timenes.
– En av suksessfaktorene for dette samarbeidet er at forskerne er initativtakere og de som driver det fremover, sier instituttleder Anne Elizabeth Stie (t.v), her sammen med faglig ansvarlig Romulo Miguel Pinheiro og administrativt ansvarlig Jannik Stølen Timenes.

– Dette er mye mer enn en mastergrad, sier Romulo Miguel Pinheiro, faglig ansvarlig for masterprogrammet Innovative Governance and Public Management (NORDIG) og professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder (UiA).

Sammen med forskerkollegaer ved Universitetet i Tampere i Finland og Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige er Pinheiro initiativtaker til mastergraden som starter opp høsten 2017.

– Verden utvikler seg, og det er behov for kandidater med en god forståelse for nettverk, som tenker holistisk og kan jobbe på tvers av sektorer, sier Pinheiro.

Mastergraden tar for seg nordisk, offentlig forvaltning ved å kombinere ulike tradisjoner. Studentene får blant annet en innføring i management fra Universitetet i Tampere og i organisasjonsteori og statsvitenskap fra Universitetet i Agder. I Stockholm knyttes de ulike perspektivene og fagfeltene sammen på KTHs Open Lab.

Tett på arbeidslivet

I Open Lab jobber studentene sammen på tvers av fagfelt for å gå fra en idé til en prototype. Her kan for eksempel en sykepleier, en statsviter og en ingeniør gå sammen i en workshop for å jobbe mot løsningen på kompliserte samfunnsproblemer.

– Open Lab tilrettelegger undervisningsformen slik at den blir tettere på det studentene vil møte i arbeidslivet. Studenter med ulik bakgrunn ser problemer fra ulike sider, sier Anne Elizabeth Stie, leder for Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Open Lab inviterer også inn regionale aktører, som på sin side får en ny arena der de kan diskutere problemstillingene de står ovenfor.

– Selv om studentene først kommer til Open Lab i tredje semester, begynner de å tenke samfunnsproblemer og samarbeid fra dag én. Når de kommer til Stockholm har de forstått konseptet og allerede utviklet lag for samarbeidet, sier Pinheiro.

Den nordiske modellen som eksportvare

Studiet passer for studenter med samfunnsengasjement som har lyst på en annen type utfordring. Studiet har en relativt åpen og internasjonal rekruttering, men det hjelper å ha studiebakgrunn i offentlig forvaltning eller organisasjonsstudier.

– De klassiske samfunnsvitenskapelige studiene har ikke praksis. De er ikke profesjonsstudium. Ved å legge opp studiet på den måten vi gjør, får studentene en forståelse for hvordan det offentlige tenker når avgjørelser blir tatt, sier Stie.

Studentene vil få kompetanse til å jobbe i både offentlig og privat sektor, og vil lære om ledelse og tverrfaglige perspektiver.

– Den nordiske modellen er en eksportvare som bare blir mer og mer interessant i disse tider med Brexit, Donald Trump og et Europa i krise. Det er mange internasjonale studenter, spesielt fra Kina, som er interesserte i å forstå den nordiske modellen, sier Stie.

– Dette er veien videre for UiA

Instituttlederen legger vekt på at masterstudiet gir en mulighet til å være til stede i ulike, internasjonale fagmiljøer uten å behøve å ta en grad ved hvert universitet.

– Dette er en annen måte for UiA å tenke internasjonalisering. Med denne nettverksmodellen får studentene våre tilgang til gode fagmiljøer og en større gruppe forskere som gir dem faglig innhold av høy kvalitet, sier Stie.

UiA har fått 1,5 millioner danske kroner fra Nordisk råd til å drive programmet. På lang sikt ønsker universitetet å utvide samarbeidet med flere internasjonale partnere, og å bruke nettverket også i søknader om forskningsprosjekter.

– For UiA er dette veien videre. Vi forbedrer forskningsprofilen og forskningskompetansen vår, og forskningen og utdanningen utføres på tvers av sektorer i tett samarbeid med brukerne av kunnskapen, sier Pinheiro.

De to kaller kurset for et kinderegg:

– Studentene får oppleve hva slags dilemmaer man står i som saksbehandler i en offentlig virksomhet. Samtidig får faglærerne gode forskningsprosjekt og -temaer, og kanskje finner man også noen løsninger som kan brukes, sier Stie.