0
Hopp til hovedinnhold

Samarbeider om digitalisering i skole- og lærerutdanning

Gjennom et samarbeid mellom skoler i Kristiansand og Universitetet i Agder blir lærere og lærerstudenter mer oppdaterte på det siste innen digitalisering.

Lærerstudenter fra Universitetet i Agder deltar i workshop på Karuss skole.
Lærerstudenter fra Universitetet i Agder deltar i workshop på Karuss skole.

I februar 2019 har 170 studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA) besøkt Karuss skole. Der har de deltatt på arbeidsverksted om digitale verktøy som brukes i skolen.

– Disse dagene har gitt meg innblikk i hvordan jeg kan bruke digitale verktøy med elevene, for å øke motivasjonen, lærelysten og gleden ved å lære. Jeg får lyst til å prøve ut disse verktøyene selv, sier Birgitte Galteland, grunnskolelærerstudent ved UiA.

Se og hør mer fra besøket i denne videoen:

Fremoverlent skole

På Karuss skole finner du alle klasser fra barne- til ungdomstrinn. Hver elev har også en iPad, Chromebook eller PC, ut fra hvilket alderstrinn de går på.

– Karuss skole har en ledelse og lærere som er fremoverlente, og som er bevisste på at det å utdanne lærere er et samfunnsoppdrag hvor de kan bidra, sier studieleder Kristian Andersen ved UiA.

Han mener samarbeidet med Karuss bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen ved at dyktige lærere bidrar med sin erfaring med bruk av digitale verktøy.

– Lærerne på skolen har en unik kompetanse som studentene får dra nytte av. Det er viktig for UiA at studentene får oppleve at det er sammenheng mellom teori og praksis i utdanningen sin, sier han.

FAKTA/ProDiG

Nye impulser fra nye lærere

Kjetil Sandbakken, inspektør ved Karuss skole, sier at lærerne har blitt mer digitale i forberedelsen og gjennomføringen av undervisningen.

Kjetil Sandbakken, inspektør ved Karuss skole.

Kjetil Sandbakken, inspektør ved Karuss skole.

– I alle fall på ungdomstrinnet skjer det meste i undervisningen digitalt. Det krever at vi er mer bevisste på å ta et skritt tilbake når det trengs. Vi trenger fortsatt penn og papir i mange situasjoner, og elevene skal lære seg en god håndskrift også, sier han.

Han sier at arbeidsverksted av denne typen også er nyttige for skolen. Skolen vil gjennom samarbeidet være med og ta ansvar for at det blir utdannet lærere med god kompetanse. Og ikke minst fører det til kompetanseheving blant personalet, når lærerne får reflektert rundt sin egen undervisningspraksis.

– Det er også en gevinst for oss å etablere et tettere samarbeid med universitetet. Vi får god kontakt med studenter, hvor flere kanskje snart skal bli kollegaene våre. De bidrar med et kritisk blikk på det vi gjør, sier han.

Han mener det er veldig positivt at nyutdannede lærere både er oppdaterte på ny forskning og at de også har prøvd teoriene ut i praksis.

– Slik kan de ta nye impulser med inn i arbeidshverdagen, sier Sandbakken.