0
Hopp til hovedinnhold

Rigging begynner 29. oktober

Utbyggingen på Campus Kristiansand begynner med rigg-arbeider mandag 29. oktober. Store deler av campus blir berørt i ett år fremover. Tre fakultetsbygg får en ny tredjeetasje.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Campus Kristiansand med kranplassering sett ovenifra, illustrasjon
BYGGEPLASS: Mandag 29. oktober begynner rigg-arbeidene på Campus Kristiansand. Skissen over viser bl.a. plasseringen av hovdekran, materiallagre, anleggsvei over plenen og parkeringsplass for anleggskjøretøy.

(Oppdatert 26. oktober med nytt hovedbilde, samt nye riggbilder G-blokk og J-blokk).

Mer om utbyggingen på Campus Kristiansand

– Alt i alt utbygges Campus Kristiansand med nær 3000 kvadratmeter ny bygningsmasse, i hovedsak i form av en ny toppetasje – en tredje etasje – på fakultetsbyggene F, G og J. Arbeidene vil foregås skånsomt, men det er klart at arbeidene vil sette sitt preg på campus frem til de er ferdige, sier Paal Kulien, fungerende leder av UiAs arbeidsgruppe i utbyggingene.

Tilriggingen vil skje slik (se også skissen over):

  • Fra mandag 29. oktober rigges det til på campus. Deler av områdene rundt bygg F, G og J, som brukes av henholdsvis Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet for kunstfag, og Fakultet for teknologi og realfag, sperres av sikkerhetsmessige grunner av. I avsperrede områder vil det bli lagret bygg-utstyr.
  • En egen anleggsvei lages over plenen mellom fakultetsbyggene, med inngang fra vestsiden av campus, nederst på plenen. En egen parkeringsplass for anleggskjøretøy opparbeides også, rett vest for bygg H der Fakultet for samfunnsvitenskap holder til.
  • Et eget sikrings-overbygg bygges mellom bygg F og inngangen til den nye kafeen i Vrimlehallen i bygg D.

– Det legges vekt på sikkerhet i hele prosjektet. Blant annet er alle rømningsveier som er der i dag ivaretatt og vil være fullt funksjonelle gjennom store deler av byggetiden. Dersom det blir endringer her vil de som blir berørt bli varslet om det, sier Paal Kulien.

Byggeperiode fra 8. november

Når riggingen er ferdig, starter selve utbyggingen. Den er planlagt slik:

  • Bygg G – Kristen Flagstads hus: Oppstart 8. november 2018 - overlevering 3.juli 2019
  • Bygg F – Andreas Feragens hus: Oppstart 3. desember 2018 – overlevering 7. august 2019
  • Bygg J – Niels Henrik Abels hus: Oppstart 7. januar 2019 – overlevering 19. september 2019

– Det er verd å merke seg her at Statsbygg overtar byggene på de nevnte datoene i juli, august og september neste år. Etter det skal de innredes til vårt bruk. Nøyaktig hvor lang tid dette tar, vet vi ikke i dag. Nøyaktige datoer for innflytting har vi derfor ikke satt ennå, sier Paal Kulien.

Kruse Smith Entreprenør

Det er Statsbygg som er byggherre for den kommende utbyggingen på Campus Kristiansand. Som entreprenør har Statsbygg engasjert entreprenørfirmaet Kruse Smith. Arkitekt er Rambøll. I tillegg er interiørarkitektfirmaet Cadi AS med for å bistå i utformingen av sosiale soner og uttrykk i de tre nye etasjene.

Flere byggeskisser for campus-utbyggingen:

Sett fra vest.

Sett fra vest.

illustrasjon av campus fra øst

Sett fra øst.

Kran- og lagerplass rundt bygg G, illustrasjon

Kran- og lagerplass rundt bygg G.

Byggeplass J-bygg.

Byggeplass J-bygg.

Send studiet på mail