Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rettsvitenskap topper poenglista igjen – ledige plasser på ingeniørstudier

5.621 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA ved hovedopptaket i Samordna opptak (SO). Det er 118 færre tilbud enn rekordåret 2021 og på nivå med tilbudene i SO-hovedopptaket 2020.

Utdanningsdirektør Greta Hilding

Utdanningsdirektør Greta Hilding

Rettsvitenskap topper listen over studier som krever høyest poengsum for å få studieplass, som i fjor. I år er kravet til poeng marginalt høyere– opp fra 56,3 til 56,6. I kvoten for førstegangssøkere er poengkravet 53,0.

47 prosent av alle som har fått tilbud om studieplass gjennom SO kommer fra Agder. Resten fordeler seg over hele landet – utenom Agder er flest tilbud gitt til søkere fra Viken og Telemark og Vestfold fylker. Det er små endringer i hvor studentene kommer fra.

Tallet på søkere totalt i Samordna opptak falt fra 154.000 i fjor til 135.000 i år, og er dermed tilbake til før-korona-tid i 2019. Hvor mange som tar imot studieplass – og hvor – vet vi først i september, når studentene har registrert seg.

- I lys av nedgangen i søkertall nasjonalt var UiA fornøyd med årets søkertall. Vi er særlig fornøyd med søkertallene og opptaket til lærerutdanningene, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

I tillegg til opptak gjennom Samordna opptak, tar UiA opp studenter lokalt. Mange av disse søker på mastergradsstudier som bygger på bachelorgrad. I tillegg kommer noen internasjonale studenter og noen hundre utvekslingsstudenter.

Attraktive UiA-studier med ledige plasser

Bachelorstudiet for barnehagelærere i Kristiansand står mandag morgen på lista over studier med ledige studieplasser ved UiA, viser oversikten over ledige studieplasser i Samordna opptak. Det er også ledige studieplasser i språkfag, historie, teater, filosofi, religion og realfag.

Ingeniører er etterlyst som arbeidskraft, også regionalt på Agder. Det grønne skiftet, med satsing på havvind og batteriproduksjon i regionen, krever flere med ingeniørkompetanse. Det er ikke lett å få tak i ledige ingeniører, siden det nesten ikke fins arbeidsledige ingeniører i Norge – viser denne artikkelen i Teknisk ukeblad 3. juni: «Nå er arbeidsledigheten for ingeniører på bare 0,8 prosent. Ledigheten fortsetter å synke». NRK har også en artikkel om ingeniørmangelen, blant annet til batterifabrikker. Direktør Sveinung Skule i  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sa i NRKs morgensending mandag at ingeniørstudiene har svakere søkning på landsbasis, så UiA går dermed inn i en nasjonal trend.

Ved UiA er det ledige studieplasser ved flere ingeniørstudier og andre studier – sjekk mulighetene på denne lenken

Lista over ledige studieplasser endrer seg stadig, kanskje flere ganger om dagen – så her gjelder det å følge med og sende søknad så fort en ser en studieplass som en har lyst på. Det er første søker til mølla som gjelder.

I lista finner du både studier i SO og studier med lokalt opptak. Etterfylling av ledige studieplasser blir gjort helt til 20. august - noen dager etter studiestart 15. august. Følg med!

Studiene med høyest poenggrense* ved hovedopptaket

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

 

 

Poenggrenser 2022

Antall studieplasser

1

Rettsvitenskap, bachelorprogram

56,6

70

2

Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår, 5-årig masterprogram

56,2

8

3

Lektor, 8-13, m/samfunnskunnskap i første studieår, 5-årig masterprogram

55,9

10

4

Sosialt arbeid, bachelorprogram

52,4

75

5

Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår, 5-årig masterprogram

52,3

10

6

Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår, 5-årig masterprogram

52,1

12

7

Visuell kunst og formidling, årsstudium

52,0

15

8

Akademisk e-sport, bachelorprogram

51,4

25

9

Bioingeniør, bachelorprogram

50,9

30

10

Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår, 5-årig masterprogram

50,5

8

11

Pedagogikk, årsstudium

50,0

30

11

Sykepleie, bachelorprogram, Kristiansand

50,0

170

11

Vernepleie, bachelorprogram, Grimstad

50,0

50

* Poenggrensene er for ordinære søkere, førstegangssøkere har egen kvote som vanligvis har noe lavere poenggrense.

Alle studiene i poenggrense-oversikten har stått på topplista tidligere år, selv om de innbyrdes flytter litt på plasseringen.

Unntaket er bachelorstudiet i akademisk e-sport, som er nytt i høst. Her er en del av studieplassene forbeholdt internasjonale studenter. Studiet er en banebryter i internasjonal sammenheng, som det første formelle utdanningsløpet i akademisk e-sport. Her blir dataspill brukt som verktøy for opplæring og formidler av kompetanse, og er dermed mer enn den rent sportslige delen, der deltakerne konkurrerer om å komme først til mål i spill. De internasjonale studieplassene er ikke med i Samordna opptak.

UiAs profesjonsutdanninger

- Lærer-, helse- og sosial-, økonomi- og ingeniørutdanningene utgjør mer enn halvparten av UiAs studenter og uteksaminerte kandidater, og bidrar med viktig kompetanse til regionen. Vi har god søkning og vil få godt kvalifiserte studenter til disse studiene. I år er vi særlig fornøyd med at vi ligger an til å fylle studieplassene ved både grunnskolelærer- og lektorutdanningene, mens vi ser at mange andre institusjoner har ledige studieplasser. Barnehagelærerutdanningen i Kristiansand ser ut til å få ledige studieplasser i år, men dette oppveies langt på vei av at vi setter i gang distriktsvennlig studium på tre steder i Agder i høst. Som i de foregående årene hadde vi ønsket oss bedre søkning til ingeniørutdanningene, sier utdanningsdirektøren.

Lærerutdanningene: Grunnskolelærerutdanningene har positive tall ved UiA, sett i forhold til mange ledige studieplasser ved andre lærerutdanninger i Norge.

Lektorutdanningene har ingen ledige studieplasser, og flere av lektorstudiene er på UiAs toppliste over studier med høye poengkrav. Et unntak er lektorstudiet med matematikk i første studieår, som har ledige studieplasser.

Barnehagelærerutdanningen har gode tall i Grimstad, mens i Kristiansand svikter det noe. Antallet studieplasser i Kristiansand er fire ganger større enn i Grimstad (140 vs 35 studieplasser).

Helse- og sosialfag: Sykepleieutdanningene er fortsatt populære, i Kristiansand er sykepleieutdanningen på topplisten over studier med høye krav til poeng med 50.0, mens sykepleieutdanningen i Grimstad følger et lite stykke bak med 46.8 poeng. De som kommer rett fra videregående må ha 48.3 poeng i Kristiansand og 42.0 poeng i Grimstad for å få studieplass i hovedopptaket.

Vernepleie er også et populært studium, som også i år er på topplisten. Bioingeniør har lavere poenggrense i år enn i fjor, men er fremdeles på topplisten.

Studiet i sosialt arbeid – som tidligere het sosionomstudiet – har i mange år vært blant de mest populære studiene. Så også i år – i hovedopptaket er kravet 52.4 poeng. Masterstudiet i barnevern har også god søkning. Poengkrav: 48.0.

Økonomiutdanningene: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon hadde noe lavere søkertall i år, men er fremdeles populært og har lang venteliste til de 150 studieplassene. Poengkrav ved hovedopptaket: 47.2 – kvoten for førstegangssøkere: 46.3.

Det femårige siviløkonomstudiet har 44.2 i poengkrav ved hovedopptaket, førstegangssøkere møter faktisk litt tøffere krav: 44.7.

Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse hadde økt søkning i år – poengkrav ved hovedopptaket: 46.0 - kvoten for førstegangssøkere: 45.3 poeng.

Ingeniørutdanningene har som nevnt tidligere flere studier med ledige studieplasser: Bachelorstudiene i fornybar energi, mekatronikk, elektronikk og byggdesign. Høyest poengkrav innen ingeniørstudiene har «Industriell økonomi og teknologiledelse», med 47.0 poeng i hovedopptaket.

Aldersfordeling:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

Alder

Antall tilbud

Andel i prosent

19 eller yngre*

1279

22,8

20

1091

19,4

21 - 22

1282

22,8

23 - 25

914

16,3

26 - 30

498

8,9

31 - 35

242

4,3

36 - 40

123

2,2

40 eller eldre

192

3,4

I alt

5621

 

* Èn søker under 18 år og tre søkere som er 18 år har fått tilbud om studieplass.

Kvinner får 60 prosent av tilbudene

59,4 prosent av de som har fått tilbud i hovedopptaket er kvinner, 40,6 prosent er menn. Nivået holder seg stabilt, men kvinneandelen øker med noen promiller hvert år.  Det er gitt tilbud til søkere av begge kjønn ved alle studier som UiA har i SO, med ett unntak – bachelorstudiet i elektronikk. Men her har to kvinner fått tilbud om studieplass via en av de andre veiene til ingeniørstudier: Tres eller Y-veien.

Kjønnsfordelingen følger et tradisjonelt mønster: Mannlige søkere er i overvekt på ingeniør- og datafag, kvinner er i overvekt på helsefag og i studier som Sosialt arbeid, sosiologi og u-landsstudier, samt barnehage- og småskolelærer.

Geografisk fordeling:

Grunnlag: Tilbud ved hovedopptaket i Samordna opptak

Fylke

Antall

Prosent

Agder

2643

47,0

Viken

740

13,2

Vestfold og Telemark

575

10,2

Rogaland

524

9,3

Vestland

279

5,0

Oslo

257

4,6

Trøndelag 

170

3,0

Innlandet

140

2,5

Møre og Romsdal

119

2,1

Troms og Finnmark

84

1,5

Nordland

65

1,2

Ukjent

25

0,4

 

Kommentarer til hovedopptaket i SO 2022:

Kunnskapsminister Ola Borten MoeFlere enn noensinne kommer inn på førstevalget sitt

Samordna opptak - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ved direktør Sveinung SkuleFlere kommer inn på sitt førstevalg

KhronoMedisin og psykologi preger lista med høyest poengkrav. Flest ledige plasser ved lærerstudier

KhronoOpptaket landet rundt

Statistikker fra Samordna opptak:

Samordna opptak: Faktanotat om hovedopptaket

Opptakstall fordelt på alle studier (Excel) i hovedopptaket 2022 - tilbud per plass (landsoversikt -  UiA står litt nedover, under NTNU)

Opptakstall fordelt på utdanningsområde (Excel) (landsoversikt - ikke brutt ned på institusjoner)

Opptakstall fordelt på lærested 2021-2022 (Excel) ( landsoversikt - tall for institusjonene)

Tilbud til søkere etter søkerens hjemstedsfylke og studiestedets fylke (Excel) - landsoversikt

Opptakstall fordelt på søkerens hjemstedsfylke og kjønn 2021-2022 (Excel)