Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Rettsvitenskap setter poengrekord

Rettsvitenskap er karaktermessig det vanskeligste bachelorstudiet å komme inn på ved UiA noensinne. Det er også ledige plasser ved flere studieretninger (se oversikten).

Norges lover

For å komme inn på bachelorstudiet i rettsvitenskap må man i år ha 53,9 poeng i førstegangsvitnemålskvota (søkere som er 21 år eller yngre) eller 58,6 i ordinær kvote. De to poenggrensene er opp henholdsvis 0,9 og 2 poeng fra 2022.

– Det er naturlig å tenke at dette har å gjøre med at vi nå tilbyr master i rettsvitenskap, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Økningen i søkere til bachelorstudiet var opp 50 prosent fra 2022 til 2023. Masterstudiet er også svært populært og hadde ved søknadsfristen 328 søkere som kjempet om 40 studieplasser.

15 på topp

Dette er de 15 UiA-studiene med høyest poenggrense for opptak i ordinær kvote i Samordna opptak:

 1. Rettsvitenskap, bachelor - 58,6
 2. Pedagogikk, årsstudium - 54,3
 3. Lektorutdanning med idrett i første studieår, master – 52,6
 4. Sosialt arbeid, bachelor - 52,5
 5. Lektorutdanning med historie i første studieår, master - 52,0
 6. Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår, master - 51,5
 7. Bioingeniør, bachelor - 51,0
 8. Vernepleie, bachelor - 50,8
 9. Barnevern, master - 50,5
 10. Visuell kunst og formidling, årsstudium - 49,7
 11. Spesialpedagogikk, bachelor - 49,4
 12. Økonomi og administrasjon, bachelor - 49,0
 13. IT og informasjonssystemer, bachelor - 48,8
 14. Sykepleie med studiested Kristiansand, bachelor - 48,6
 15. IT og informasjonssystemer, årsstudium - 48,5

Liten nedgang i antall tilbud totalt

Totalt 5.308 personer har fått tilbud om studieplass på UiA i 2023. Det er en nedgang på rundt 300 fra 2022.

– En stor del av nedgangen skyldes nedgangen i søkertall til lærerutdanningene, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

I fjor var poenggrensen for å komme inn på grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn rundt 45.

– I år har vi derimot ledige studieplasser, sier Hilding.

Rundt 46 prosent av tilbudene er sendt til personer bosatt i Agder, mot 47 prosent i fjor.

Som vanlig er rundt 6 av 10 som får tilbud fra UiA kvinner.

63 prosent av søkerne kommer inn på sitt førstevalg, og 79 prosent på sitt første- eller andrevalg.

I tillegg til tilbud sendt ut gjennom Samordna opptak, har UiA også sendt ut rundt 3.500 tilbud i eget lokale opptak (for det meste toårige masterutdanninger).

Fortsatt ledige studieplasser

Det finnes ledige studieplasser på flere av UiAs studier. I skrivende stund gjelder dette blant annet ingeniørutdanninger, språk og noen lærerutdanninger, blant annet grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, der UiA-studentene utmerket seg med gode resultater ved den nasjonale deleksamenen i vår.

UiA.no finner du hele tiden en oppdatert oversikt og informasjon om hvordan man kan søke de ledige studieplassene. Kvalifiserte søkere får plass etter første mann til mølla-prinsippet, så vær rask om du ønsker å sikre deg studieplass ved UiA.