0
Hopp til hovedinnhold

Rekordmange tilbud om studieplass

Universitetet i Agder har sendt ut i alt 5.634 tilbud om studieplass i Samordna opptak (SO) nå ved hovedopptaket. Det er 439 flere enn på samme tidspunkt i fjor, og ny rekord.

Rekordmange tilbud om studieplass - studiedirektør Greta Hilding

Studiedirektør Greta Hilding i Henrik Ibsens auditorium, som er Korona-klargjort for semesterstart i august. Auditorier, grupperom og fellesarealer er behørig merket med grønne klistrelapper som viser hvilke plasser som kan tas i bruk, hvordan studenter og ansatte skal gå i fellesarealer og andre signaler om hvor og hvordan folk skal bevege seg så smittevernet blir best mulig ivaretatt.

UiA har plass til flere – sjekk ledige studieplasser. Her er det også mulig å få melding når ledige studieplasser blir oppdatert. Først til mølla-prinsippet gjelder.

Se detaljerte statistikker over opptakstall for UiA og nasjonalt nederst i saken. Pressemeldinger og kommentarer står også nederst i saken.

Tilbudene fra studieprogrammene UiA har i Samordna opptak viser en tydelig tendens: Årsstudiene øker med 19,5 og mastergradsstudiene med 17,1 prosent i antall tilbud – mens de treårige bachelorgradsstudiene bare øker med 2,0 prosent.

- Vi er glade for å kunne sende ut ekstra mange tilbud i år, ettersom koronasituasjonen gjør at mange har vært nødt til å endre planene sine for det kommende året, sier studiedirektør Greta Hilding. - Økningen skyldes blant annet at UiA fikk tildelt nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett.

Tallene i opptaket vil endre seg etter hvert som de som får tilbud takker ja eller nei til studieplassen, slik at de som står på venteliste eventuelt slipper inn. Suppleringsopptak foregår fram til etter studiestart. Endelig nasjonal statistikk foreligger i Database for høyere utdanning i oktober.

UiA-studiene i SO med høyest poenggrense* ved hovedopptaket**

Studium

Poenggrense hovedopptak SO 2020

Naturfag årsstudium

60,3

Bioingeniørfag, bachelorprogram

55,5

IT og informasjonssystemer, årsstudium

55,5

Rettsvitenskap, bachelorprogram

55,2

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

54,5

Pedagogikk, årsstudium

54,1

Sosialt arbeid, bachelorprogram

52,3

Idrett, årsstudium

51,9

Sosiologi, årsstudium

51,5

Sykepleie, bachelorprogram, Kristiansand

50,8

Barnevern, 5-årig masterprogram

50,3

Vernepleie, bachelorprogram

50,2

* Poenggrensene er for ordinære søkere, førstegangssøkere har egen kvote som vanligvis har noe lavere poenggrense. Tallene er hentet fra hovedopptaket i Samordna opptak 24. juli.

** Flere spesialiseringer innen lektorutdanninger kommer inn i tabellen over høyest poengkrav, men samlet kommer lektorutdanningen rett utenfor 10 på topp. Se egen lektor-oversikt.

De fire store profesjonsstudiene

UiA har fire store utdanningsområder som fôrer Sørlandet og landet for øvrig med helsepersonell, lærere, ingeniører og økonomer.

Sykepleiestudiene

i Kristiansand og Grimstad har sendt ut noen få flere tilbud enn i fjor, med samme antall studieplasser: 170 i Kristiansand og 140 i Grimstad. Søkertallene er høye, men antallet studieplasser er begrenset fordi det er vanskelig å få nok praksisplasser. Poenggrensene endrer seg lite fra i fjor, men over tid har sykepleieutdanningen i Grimstad økt poengkravene til de nå nesten er på linje med Kristiansand.

Vernepleierutdanningen er også stabilt ettertraktet, og øker poengkravet marginalt etter å ha fått tilført noen få nye studieplasser.

Lærerutdanningene

holder koken, til tross for at det ikke er opptak til lærerutdanningen for to-språklige lærere i år. Tallet på studieplasser er økt litt i de femårige grunnskolelærerutdanningene, til 110 for de som vil undervise 1. – 7. trinn og 115 for 5. – 10. trinn, mens poenggrensene holder seg ganske stabilt på henholdsvis 44,6 og 46,5.

Barnehagelærerutdanningene i Grimstad (43,6) og Kristiansand (43,5) holder også poengkravene stabilt – her er tallet på studieplasser henholdsvis 35 og 140 i årets opptak.

Lektorutdanningene er også stabile både med hensyn til studieplasser og poengkrav.

Poenggrenser lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning*

Fordypning

Poenggrense hovedopptak SO 2020

Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår

54,6

Lektor, 8-13, m/samfunnskunnskap i første studieår

53,9

Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår

53,2

Lektor, 8.-13. trinn, , m/engelsk i første studieår

52,0

Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår

50,6

Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår

49,6

Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår

47,6

Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår

46,8

Lektor, 8-13 trinn, m/fremmedspråk i første studieår

40,8

* Poenggrensene er for ordinære søkere, førstegangssøkere har egen kvote som vanligvis har noe lavere poenggrense. Tallene er hentet fra hovedopptaket i Samordna opptak 24. juli.

Ingeniørutdanningene

har mange ledige studieplasser på landsbasis, og også UiA har gode muligheter for den som ønsker seg studieplass på ingeniørstudiene, for eksempel er det ledige plasser i Fornybar energi og i Byggdesign – studier der en skulle tro at det er spennende jobbmuligheter framover.

Det femårige mastergradsstudiet i Kunstig intelligens, der UiA ligger svært langt framme i forskningssammenheng, har god søkning. Dette studiet har ikke ledige studieplasser. Også det femårige mastergradsstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse, fortsetter å ha god søkning.

Utdanningene i økonomi og administrasjon

har sendt ut færre tilbud om studieplass i år, til gjengjeld er poengkravene økt. Den femårige siviløkonom-utdanningen har økte poengkrav fra 44,0 i fjor til 47,2 i år, mens bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon har økt poengkravene fra 43,3 i fjor til 47,1 i år.

Også bachelorprogrammet i Markedsføring og ledelse har økte poengkrav, fra 43,0 i fjor til 45,3 i år.

Flest kvinner har fått tilbud

Ved UiA er kvinneandelen i hovedopptaksrunden 3.331, som tilsvarer omtrent 59 prosent av de som har fått tilbud om studieplass. Det er det samme som i fjor.

Det er likevel slik at det er flest menn som har fått tilbud (prosentandel i parentes) om studieplass i teknologifag (77), informasjonsteknologi (69,6), økonomi- og administrasjonsfag (54,8), historie (54,2) og idrettsfag (51,2).

Flest kvinner har fått tilbud (prosentandel i parentes) om studieplass i pedagogikk-fag (84,1), helsefag (82,5), jus (73,3), lærerutdanning (70,9), mediefag (69,1), språkfag (67,8), samfunnsfag (66,1), realfag (62,7) og estetiske fag (61,5).

Halvparten har Agder som hjemfylke

2.860 av de som har fått tilbud om studieplass har Agder som hjemfylke. Det tilsvarer knapt 51 prosent av alle som har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket.

Hjemfylke

Antall tilbud ved hovedopptaket SO 24. juli

Agder

2860

Viken

578

Vestfold og Telemark

551

Rogaland

530

Vestland

267

Oslo

249

Trøndelag

156

Innlandet

134

Møre og Romsdal

109

Troms og Finnmark

87

Nordland

55

Andre/uoppgitt

56

 

Alder på de som har fått tilbud i hovedopptaket SO 24. juli:

19 eller yngre

1391

20-21

1688

22-25

1458

26-30

558

31-50

495

51 og eldre

44

 

Statistikker fra Samordna opptak:

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2020 ut 107 999 tilbud om studieplass. Dette er flere tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %Se oversikt hos SO:

Antall søkere og tilbud fordelt på alle studier i hovedopptaket 2020 - tilbud per plass (landsoversikt - alfabetisk liste - UiA står langt nede)

 

Antall søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket (landsoversikt - ikke brutt ned på institusjoner)

 

Antall søkere og tilbud fordelt på lærested i hovedopptaket 2019-2020 ( landsoversikt - tall for institusjonene)

 

Antall søkere og tilbud fordelt på søkerens hjemstedsfylke og kjønn i hovedopptaket - landsoversikt 2019 og 2020

 

Poenggrenser og antall på venteliste etter hovedopptaket 2020: (landsoversikt - alfabetisk liste - UiA står langt nede)

Pressemeldinger og kommentarer:

Samordna opptak: Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Studentorganisasjonen i Agder (STA): Flere studenter kommer til UiA i høst

KunnskapsdepartementetAldri før har så mange fått studieplass

KunnskapsdepartementetPressekonferanse om opptaket til høgare utdanning (lenke i saken til nett-tv)

KhronoTøffere opptakskrav og lengre ventelister. 28.000 har ikke fått noe tilbud enda

UniversitetsavisaRekordhøyt NTNU-opptak: Kjønnsfordelingen innen medisin fortsatt skjev