0
Hopp til hovedinnhold

Rekordmange doktorgrader ved UiA

51 doktorgrader ble avlagt ved Universitetet i Agder i 2020. Fjorårets rekord var 41. Og fem er alt klarert for disputas i januar.

Rekordmange doktorgrader ved UiA
Doktor Thomas Bjørnsen (t.h.) får blomster og synlig bevis på doktor-graden av viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger Hans Kjetil Lysgård. (Foto: Kjell Inge Søreide)

- Vi ser nå resultat av mange års hardt arbeid med å utvikle våre ph.d.-programmer. Antallet nye doktorgrader er svært gledelig, og viser at UiA har en solid forskningsbase som grunnlag for vår forskerutdanning, sier viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger, Hans Kjetil Lysgård.

Rom i herberget

Men det er rom for flere, UiA har mange vitenskapelig tilsatte med høy veilederkompetanse og ledig kapasitet. Men UiA sliter med å få gjennomslag for økt antall statlig finansierte stipendiatstillinger.

- Vi har oppnådd resultater gjennom å bruke alle mulige finansieringskilder for stipendiatstillinger som vi har tilgjengelig. Vi håper at vi fremover får tildelt en større andel av departementets stipendiatstillinger, slik at vi får et godt grunnlag for å utvikle våre programmer ytterligere, sier Lysgård.

2021 starter godt

I januar er det allerede klarert fem disputaser, og i en høyst foreløpig oversikt for vårsemesteret, ligger det godt an til nok et rekordår for UiAs doktorgradsutdanninger.

Men her er det mange skjær i sjøen, og korona-komplikasjoner er blant dem. Det rammet mange universiteter og høyskoler i 2020, skriver Khrono.

300 doktorgrader totalt

Professor Rune Røsstad ved Institutt for nordisk og mediefag var den første som disputerte for doktorgraden på daværende Høgskolen i Agders egne doktorgradsprogrammer.

Siden har han fått selskap av 299 til, fordelt på noen få dr. art – en tittel som er erstattet av ph.d. – og tre som har tatt dr.philos-graden. Her kan du lese om alle 300:

Tallet på avlagte doktorgrader ved HiA /UiA viser at utviklingen virkelig har skutt fart de siste årene. Det har en logisk forklaring, en doktorgrad er ikke noe som gjennomføres i en håndvending. Den må finansieres også, og tildelingen av doktorgradsstipender fra departementalt hold har ikke vært til UiAs eller de andre nye universitetenes fordel – det er de fire gamle som skuffer inn stipendiater, mens de nye må kjempe for hver eneste en.

Den normerte tiden for en doktorgrad er tre år. Det er også varigheten på et doktorgradsstipend. Mange velger å undervise i 25 prosents stilling, slik at doktorgradsperioden varer i fire år. Så tar det ytterligere noen måneder etter levering av avhandlingen før vurderingskomitéen har sagt sitt. Og dette er i de tilfellene der forskningsprosjektet går noenlunde glatt.

Oppnådde dr.- grader ved UiA tidligere år:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

2

3

9

7

11

18

18

27

20

26

26

37

41

51

Alle fakulteter leverer

Samtlige seks fakulteter ved UiA har nå doktorgradsprogrammer. Noen fagfelt har tradisjon for mange doktorgrader – for eksempel teknologi, mens andre – som kunstfag – har tradisjonelt få som tar doktorgrad.

De 300 avlagte doktorgradene fordeler seg slik på fakultetene:

Handelshøyskolen ved UiA

Helse- og idrettsvitenskap

Humaniora og pedagogikk

Kunstfag

Samfunnsvitenskap

Teknologi og realfag

Sum

43

31

68

16

29

113

300