Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

Den norske regjerningen legger alle institusjonsavtaler på is, mens det fortsatt er ønskelig med forsker-til-forskersamarbeid. Regjeringen vil samtidig hjelpe både ukrainske og russiske studenter i Norge.

-

− Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter, og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter, og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Slik strammes kunnskapssamarbeidet med Russland inn:

  • Kunnskapsdepartementet og underliggende etater suspenderer all dialog med russiske myndigheter
  • Forskningsrådets fellesutlysning med Russland stoppes
  • Den norsk-russiske utdanningsavtalen suspenderes
  • Den ferdigforhandlede forskningsavtalen med Russland legges på is
  • Som hovedregel skal alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner legges på is. Institusjonene kan velge å opprettholde avtaler, men det skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal inntil videre fortsette som før.
  • Det er samtidig ønskelig at forskere kan fortsette å ha kontakt med hverandre over landegrensene (såkalt forsker-til-forsker-samarbeid).

Vil hjelpe ukrainske og russiske studenter i Norge

Regjeringen jobber også med å hjelpe ukrainske og russiske studenter som er i Norge. Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene og høyskolene om å melde inn konkrete utfordringer som disse studentene har, eller som de ser for seg at vil dukke opp fremover.

− Studentene fra Ukraina og Russland skal vi ivareta på best mulig vis. De har ikke noe ansvar for det som styresmaktene i Russland har startet. De ukrainske studentene kan åpenbart ikke reise hjem nå, og de russiske kan miste tilgang til sine bankkontoer i hjemlandet og bli stående helt uten økonomiske midler på grunn av sanksjonene. Da trenger de hjelp og den hjelpen skal de få. Så må vi bare få avklart hvordan dette skal gjøres i praksis, men den jobben er i gang, sier Borten Moe i pressemeldingen.

Justisdepartementet har allerede avklart at alle ukrainske studenter i Norge inntil videre er fritatt fra returplikten hvis oppholdstillatelsen deres er i ferd med å gå ut. De kan altså få bli i Norge inntil videre.