Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Registrerer bruk av arealene på campus

Neste uke - fra mandag 16. september til fredag 20. september - vil folk i gule vester gå rundt på campusene i Grimstad og Kristiansand for å registrere når og hvordan campusene blir brukt.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

FOLK I GULE VESTER og med notatblokk skal registrere antall personer i en rekke rom og auditorier på både Campus Grimstad og Campus Kristiansand, sier UiAs prosjektleder for campusutviklingsplanen, Paal Kulien.

FOLK I GULE VESTER og med notatblokk skal registrere antall personer i en rekke rom og auditorier på både Campus Grimstad og Campus Kristiansan, sier UiAs prosjektleder for campusutviklingsplanen, Paal Kulien.

- Det vi registrerer er hvor mange personer som er i ulike soner av bygget til ulike tider, for eksempel om et undervisningsrom er i bruk eller ei, hvor mange som er på biblioteket eller hvor mange som er tilstede i en kontorsone, sier UiAs prosjektleder for campusutviklingsplanen, Paal Kulien.

Ingen personregistrering

Dette er en ren registrering av bruk, ikke noen opptelling av om folk sitter på kontorene sine eller om noen bruker et grupperom alene. Ingen navn blir skrevet opp, bare antall personer. Alle rom og arealer blir heller ikke registrert, men de arealene som er med i undersøkelsen blir registrert flere ganger.

Arbeidet med Campusutviklingsplanen for UiA er i full gang. I den forbindelse trenger prosjektet blant annet god oversikt over hvilke arealer UiA har og hvordan de blir brukt. En del av dette arbeidet er å registrere bruken av undervisningsarealer, kontorsoner, møterom og fellesarealer. Det ble foretatt en tilsvarende registrering i eksamensperioden i mai. Nå handler det om bruken av arealer i en vanlig driftsperiode.

Bruksregistrereringen er en del av arbeidet med å lage et kunnskapsgrunnlag for at UiA skal møte fremtiden på best mulig måte. Spørreundersøkelsen om campusene er et ledd i det samme prosjektet.

- Vi skal etter hvert følge opp denne kvantitative registreringen med kvalitative undersøkelser for å få kunnskap om hvordan kvaliteten på ulike arealer oppleves. Samtidig skal vi utforske hvordan dagens bygningsmasse kan videreutvikles for å møte fremtidige behov, sier Paal Kulien.

Ved spørsmål er det bare å sende en mail til cup@uia.no.