Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

QR-koder og munnbind på Campus Kristiansand

Kristiansand kommune har vedtatt innstramninger for å redusere smitterisikoen, og det innebærer tiltak også ved UiAs Campus Kristiansand. Å bryte forskrifter kan medføre straff.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Munnbind og spriting

Vedtakene gjelder ikke Campus Grimstad, men det er lurt å følge dem uansett.

Her er de to vedtakene som har direkte konsekvenser innenfor campusdørene i Kristiansand.

Munnbind

Kristiansand formannskap vedtok 23. februar 2021 at politikerne mener at munnbind skal brukes på offentlige steder inne hvor det ikke er mulig å holde avstand. Juridisk sett er det altså ikke brudd på forskriften og dermed en straffbar handling å la være å bruke munnbind. Men intensjonen politikerne har er tydelig, noe både ordfører og kommunaldirektør har gitt klart uttrykk for etter formannskapsvedtaket. Bak intensjonen ligger et sterkt ønske om å unngå strengere tiltak. For UiAs vedkommende vil strengere tiltak trolig innebære låste dører, viser erfaringen fra andre steder med heftige smitteutbrudd. Så her gjelder er spørsmålet om hva som er viktigst for UiA-befolkningen: Lovens (forskriftens) bokstav eller lovens (forskriftens) intensjon. UiA ønsker å holde dørene åpne, framfor å ri juridiske hester, og vil at munnbind skal brukes når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. Uten at de som sitter på kjepphestene blir kastet i fengsel for å la være å følge UiAs klare ønske, altså.

I praksis betyr dette at munnbind skal brukes i fellesarealer som vrimlehallen, kantina og andre steder - når det ikke er mulig å overholde smittevern-meteren. Dette gjelder fram til og med 4. mars.

Det er altså ikke obligatorisk å bruke munnbind når du går i vrimlehallen, men står du i klynge eller i kø med mindre enn en meters avstand – skal det brukes. Det er ikke unntak for folk i samme kohort eller familie på offentlig sted.

Ved Campus Grimstad gjelder de generelle UiA-reglene om munnbindbruk - det vil si at munnbind er obligatorisk ved for eksempel laboratorieøvelser der det ikke er mulig å overholde smittevern-meteren.

Ved slike obligatoriske øvelser sørger UiA også for munnbind til deltakerne.

QR-koding blir obligatorisk

Ved fysisk oppmøte: Husk å scanne inn QR-koden som står på sitteplassen i auditorier og klasserom, og på døra til grupperom.

Kristiansand kommune anbefaler i sitt vedtak 23. februar at UiA skal: "Registrere hvem som er til stede og eventuelt seteplassering ved fysiske forelesninger." Vedtaket gjelder til 4. mars 2021.

Det samme gjelder for øvrig i kantina: (Utdrag): «Serveringssteder som … kafe …  skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. … Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Påbudet om registrering i første ledd gjelder bare gjester som har sitteplass på serveringsstedet.»

Du kan altså handle i kiosken uten å registrere deg.

§ 7 i forskriften: Straff

«Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.»

Vedtak, forskrift og saksutredning kan du lese her:

Her er Kommunaldirektørens saksutredning om UiA i sin helhet:

UiA avverget at kantina ble stengt (det nest nederste punktet i forslaget), mens formannskapet strammet inn det siste punktet om munnbind fra «anbefale» til «skal bruke munnbind …»

Anbefaling om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Kristiansand kommune har ukentlige møter med ledelsen ved Universitetet i Agder samt deltar på tverretatlige samarbeidsmøter med fylkeskommunen hvor smittevern i høyskoler er på agendaen. De foreslåtte lettelsene i smittevernsanbefalingene ved høyskoler og universiteter med gjenåpning av skolene under strenge smittevernregler vil kunne øke den fysiske aktiviteten betraktelig og bidra til økt smitte.

I samtale med UiA 22.02.21 har kommunen fått muntlige innspill på at dagens smittevernrestriksjoner med minimum ett fysisk fremmøte for studentene pr uke og individuell vurdering av studiesituasjonen mtp behov for fysisk infrastruktur eller utstyr gjennomføres av ledelsen ved studiestedene vil være tilstrekkelig for en forsvarlig gjennomføring av studiene uten at ytterligere lettelser behøver å innføres.

Kommunedirektøren vurderer at universitet og høyskoler har fulgt nasjonale anbefalinger på en god måte. Kommunen følger opp ved ukentlig koordinering mot UiA og tverretatlig møte med statsforvalteren og fylkeskommunen. Slik smittepresset er i Kristiansand vil kommunen anbefale høyskoler og universitet å innføre forsterkede smittevernstiltak, og ikke åpne for lettelser før smittesituasjonen i kommunen er stabilisert.

Tiltak som FHI ber universitet vurdere lokalt, og som kommunen anbefaler er:

  • Forsterke tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer
  • Øke andel digital undervisning.
  • Undervisning i mindre, faste grupper kan gjennomføres i tillegg til digital undervisning for å gi tilbud om regelmessig fysisk undervisning til alle studenter.
  • Registrere hvem som er til stede og eventuelt seteplassering ved fysiske forelesninger.
  • Unngå arrangementer, større forelesninger og møter.
  • Stenge kantiner og andre områder der studenter og ansatte samles. Bibliotek og lesesaler kan holdes åpne med smitteverntiltak inkludert avstandskrav og antallsbegrensning.
  • Anbefale munnbind i fellesområder hvis det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

UiA avverget altså at kantina ble stengt (det nest nederste punktet i forslaget), mens formannskapet strammet inn det siste punktet om munnbind fra «anbefale» til «skal bruke munnbind …»

Uansett betyr dette at det skal lite til før Campus Kristiansand risikerer å bli stengt. Dermed må vi skjerpe oss alle sammen og overholde smittevernreglene. De samme forholdene gjelder etter all sannsynlighet også Campus Grimstad, hvis smittesituasjonen forverrer seg i Grimstad kommune.

Oppdatert 28. februar med at det ikke er et straffbart brudd på Kristiansand kommunes forskrift om smitteverntiltak å la være å bruke munnbind (første avsnitt etter mellomtittel "Munnbind":

Tidligere var avsnittet slik:

Kristiansand kommune vedtok 23. februar 2021 at munnbind skal brukes på offentlige steder inne hvor det ikke er mulig å holde avstand.

Nå står det:

Kristiansand formannskap vedtok 23. februar 2021 at politikerne mener at munnbind skal brukes på offentlige steder inne hvor det ikke er mulig å holde avstand. Juridisk sett er det altså ikke brudd på forskriften og dermed en straffbar handling å la være å bruke munnbind. Men intensjonen politikerne har er tydelig, noe både ordfører og kommunladirektør har gitt klart uttrykk for etter formannskapsvedtaket. Bak intensjonen ligger et sterkt ønske om å unngå strengere tiltak. For UiAs vedkommende vil strengere tiltak trolig innebære låste dører, viser erfaringen fra andre steder med heftige smitteutbrudd. Så her gjelder er spørsmålet om hva som er viktigst for UiA-befolkningen: Lovens (forskriftens) bokstav eller lovens (forskriftens) intensjon. UiA ønsker å holde dørene åpne, framfor å ri juridiske hester, og vil at munnbind skal brukes når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. Uten at de som sitter på kjepphestene blir kastet i fengsel for å la være å følge UiAs klare ønske, altså.