0
Hopp til hovedinnhold

Professor emeritus Roy Eriksen til minne

Like etter påske fikk vi budskapet om at vår kollega gjennom mange år, professor Roy Eriksen, døde 22. april.

Professor emeritus Roy Eriksen, Fakultet for humaniora og pedagogikk, døde 22. april.

Professor emeritus Roy Eriksen, Fakultet for humaniora og pedagogikk, døde 22. april.

Roy ble født 8. oktober 1948 og vokste opp i Sarpsborg. Etter en periode som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, disputerte han i 1984 med en avhandling om Christopher Marlowes Dr Faustus. I 1986 ble han utnevnt til professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Tromsø. Perioden 1997–2000 tilbrakte han som professor i renessansestudier ved Det norske institutt i Roma. Han kom til nåværende Universitetet i Agder i 2003 som professor i engelsk renessanselitteratur.

Roys hovedkompetanse lå innenfor engelsk renessanselitteratur, men han utvidet sitt fagfelt til i like stor grad å omfatte italiensk renessanselitteratur, kunst- og arkitekturhistorie.

Hans bidrag er omfattende og betydelig, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til monografier publiserte han et stort antall artikler om renessansens litteratur, kunst og kultur så vel som litterære oversettelser. Han var redaktør for flere antologier med bidrag innen renessansestudier.

I 2007 ble han tildelt Sørlandets kompetansefonds forskningspris. Hans dyktighet, idérikdom og driv som initiator og koordinator av forskningsprogram og symposier må også fremheves. Han trakk til seg forskningsstipendiater fra både litteraturvitenskap og kunsthistorie, førte dem inn i fruktbare forskningsmiljøer og bidro med faglig veiledning. Mange unge forskere har mye å takke ham for.

Det var aldri stille og kjedelig rundt Roy. Ingenting kunne påvirke den uslitelige energien og pågangsmotet. Han var sammensatt og fargerik, med sitt skjeve blikk på omgivelsene, sin sans for tilværelsens komikk, sine skarpe iakttagelser, kvikke, sarkastiske replikker, mildnet av jovial folkelighet og omgjengelighet. I høst rakk han å flytte inn i sitt nye emerituskontor for å fortsette med sine prosjekter. Slik skulle det dessverre ikke gå.

Noen av oss har hatt deg som nær venn gjennom mange år. Du vil bli savnet av mange flere. Våre tanker går til Berit, Frida og Erik med familier.

Tale M. Guldal og Oddvar Holmesland, Institutt for fremmedspråk og oversetting, UiA