Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Professor Arild Sæther disputerte for dr. philos

Professor emeritus Arild Sæther (Arkivbilde)

- Pufendorf skrev betydningsfulle verk om naturrett, historie og religion. Hans hovedverk, The Law of Nature and Nations omfatter etikk, jus og politisk økonomi.

Arild Sæther

Professor emeritus / dr. philos-kandidat

Professor emeritus Arild Sæther disputerte for dr. philos-graden ved Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen 23. februar, med avhandlingen «Samuel Pufendorf: The Grandfather of Modern Political Economy?»

Arild Sæther var professor ved daværende Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved UiA, tidligere HiA og ADH helt tilbake til 1970. Sæther var en foreleser studentene satte stor pris på. Han foreleste i økonomi, økonomisk historie og idéhistorie, og har en bred forskningsproduksjon, alene og sammen med kolleger. Sæther knyttet også sterke forbindelser mellom HiA / UiA og Baltikum da han blant annet arbeidet med Latvias universitetsreform rundt årtusenskiftet som direktør i EuroFaculty Tartu-Riga-Vilnius. I perioden 1995-1997 var Sæther professor ved European Institute of Public Administration EIPA i Maastricht i Nederland.

Professor emeritus Arild Sæther - her fra han ble feiret av kollegene med bok i 2010.

Professor emeritus Arild Sæther - her fra han ble feiret av kollegene med bok i 2010.

En av Sæthers akademiske favoritt er Samuel von Putendorf, rettsfilosof og historiker som var professor i Heidelberg i 1661 og i Lund fra 1668. I Sverige ble Putendorf også utnevnt til rikshistoriograf i 1677. Professor Sæther mener at Putendorf har stor betydning for dagens samfunnsøkonomi. (Se også Stanford Encyclopedia of Philosophy)

Dette skriver NHH på sine nettsider om disputasen, der også tema prøveforelesninger og bedømmelseskomitéen er nevnt:

Samuel von Pufendorf (1632-1694) var en tysk jurist, naturrettsfilosof og historiker. I sin dr. philos-avhandling, studerer professor emeritus Arild Sæther hvordan Pufendorf ble brukt av opplysningstidens filosofer og i neste omgang influerte Adam Smiths arbeider.

Arild Sæther disputerer for den filosofiske doktorgrad (dr. philos.) ved NHH 23. februar 2017 med avhandlingen «Samuel Pufendorf: The Grandfather of Modern Political Economy?».

Utgangspunktet for avhandlingen er Samuel Pufendorfs (1632-94) bemerkelsesverdige liv og karriere: Født i Sachsen, studerte i Leipzig, Jena og Leiden, professor i Heidelberg og Lund og historiker ved hoffene i Stockholm og Berlin.

Pufendorf skrev betydningsfulle verk om naturrett, historie og religion. Hans hovedverk, The Law of  Nature and Nations omfatter etikk, jus og politisk økonomi. Økonomidelen tar bl.a. for seg teorier om menneskelig adferd, privat eiendom, verditeori, statsdannelse og avstemmingsregler og fordeling av makt og skattelegging. Pufendorf skrev også en studentutgave’. Den ble en internasjonal bestselger,og naturretten ble spredd i Europa og Nord-Amerika. Naturrett, inkludert politisk økonomi, ble fag ved fleste protestantiske universiteter.

Avhandlingen slår fast at Pufendorfs teorier i utstrakt grad ble brukt av opplysningstidens filosofer. I Skottland introduserte Carmicahel og Hutcheson hans naturrett. Gjennom dette ble Adam Smith kjent med Pufendorfs teorier.

Denne avhandlingen hevder at Pufendorf ble Smiths hovedkilde i forelesninger og bøker, den mest kjente The Wealth of Nations.Kan Adam Smith kalles den moderne politisk økonomis far, så er Samuel Pufendorf dens bestefar.

Til sist drøftes ulike forklaringer av hvorfor Pufendorf som i over 100 år var den mest kjente filosof, i ettertid er oversett av historikere i filosofi og økonomisk idehistorie.

STED:

Jebsen-senteret, NHH

TID:

Onsdag 22. februar:

Første prøveforelesning 10:15-11:00

Andre prøveforelesning 13:15-14:00

Torsdag 23.februar:

Disputas kl. 10:15

TEMAENE FOR PRØVEFORELESNING:

Selvvalgt: Samuel Pufendorf and Ludvig Holberg on Political Economy

Foreskrevet: What can present-day economics students learn from the history of economic thought?

BEDØMMELSESKOMITEEN:

Professor Emeritus Agnar Sandmo (leder for komiteen), Norges Handelshøyskole

Professor Hans-Michael Trautwein, Carl von Ossietzky University of Oldenburg

Professor Eskil Wadensjø, Stockholm Universitet

OM KANDIDATEN:

Arild Sæther, professor emeritus, er en norsk økonom og forsker i økonomisk idehistorie fra Universitetet i Agder, hvor han var tilknyttet fra 1970-2012. Han har publisert forskningsarbeider i skjæringspunktet mellom økonomi, idéhistorie og økonomisk historie. I perioden 1995-1997 var Sæther professor ved European Institute of Public Administration EIPA i Maastricht i Nederland, og i 1999-2001 Direktør for EuroFaculty Tartu-Riga-Vilnius.

KONTAKT:

arild@saether.no