Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Prisdryss på UiAs personalfest

Utdanningsprisen, Kulturbyggerprisen og en fersk merittert underviser ble feiret under personalfesten på Campus Kristiansand torsdag.

Leder Kjerstin Breistein Danielsen og koordinator Anne Sofie Stray mottok prisen på vegne av Undervisningsverkstedet ved avdeling for lærerutdanning ved UiA.
Leder Kjerstin Breistein Danielsen og koordinator Anne Sofie Stray mottok prisen på vegne av Undervisningsverkstedet ved avdeling for lærerutdanning ved UiA.

Langt over 500 ansatte var påmeldt, og mange sto på venteliste, da rektor Sunniva Whittaker og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen inviterte til UiAs personalfest. Organisasjonskomitèen var fornøyd, selvfølgelig - selv om det var hektisk under riggingen av utstyr og forberedelsene ellers med borddekking i studentkantina. Og maten med hjort i sentrum burde få tennene til å løpe i vann, var meldingen fra kjøkkenet.

Undervisningsverkstedet fikk Utdanningsprisen 2022

Utdanningsprisen er på 100 000 kroner og skal oppfattes som en tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og utvikling, heter det i statuttene.

Her kan du lese mer om Utdanningsprisen

– Vi er utrolig takknemlige, glade og stolte over at vår innovasjonsarena Undervisningsverkstedet er tildelt Utdanningsprisen ved UiA for 2022, sier dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Hilde Inntjore.

I Undervisningsverkstedet møtes faglærere, studenter, praksisfeltet, barnehagebarn og elever, ja egentlig alle interesserte, for felles utforsking av ny teknologi og nye undervisningsformer og læringsmetoder. Der er det lov til å prøve og feile, det er kultur for involvering og erfaringsdeling, og nye fagområder finner hverandre i felles prosjekt.

– Hvem hadde trodd at etikkfaget skulle bruke VR-briller i sin undervisning? Eller at småbarn er på et universitet og programmerer marihøne-roboter? Lærerutdanningene har absolutt tatt viktige og innovative steg med Undervisningsverkstedet, noe som er viktig for at våre studenter er godt forberedt til et virke der kompetanse i digitale læringsteknologi blir stadig viktigere. Dette er en stor anerkjennelse av alle medarbeidere som bidrar i Undervisningsverkstedet, sier Inntjore.

Utdrag av begrunnelsen fra prisutvalget:
Undervisningsverkstedet er et resultat av målrettet innsats og det er blitt en viktig arena for lærerutdanning ved alle fakultet.

I en tid der universitetet satser på nyskaping og fleksibilitet i både undervisningsformer og undervisningsrom, kan Undervisningsverkstedet være et eksempel på noe som fungerer godt. Prisutvalget vil berømme det arbeidet som drives og er av den oppfatning at dette er pedagogisk svært vellykket.

I Undervisningsverkstedet har man funnet en god balanse når det gjelder ulike verktøy og prisutvalget ønsker å løfte dette fram som en fin måte å se på digital kompetanse. Undervisningsverkstedet berømmes for engasjement og driv.

I nominasjonen vises det til resultater som er oppnådd. Avdeling for lærerutdanning er av den oppfatning at Undervisningsverkstedet har endret lærerutdanningene ved UiA. Uttalelser fra samarbeidende fakultet underbygger det positive bildet. Prisutvalget imøteser den videre utvikling av og aktivitet ved Undervisningsverkstedet med spenning.

Undervisningsverkstedet framstår for prisutvalget som en særdeles verdig vinner av Utdanningsprisen 2022.

Les hele begrunnelsen fra prisutvalget:

Prisutvalget er av den oppfatning at nominasjonen av Undervisningsverkstedet er velbegrunnet, tydelig og poengtert. Undervisningsverkstedet fremstår som en viktig satsing som har oppnådd positive resultater i løpet av relativt kort tid.

I tråd med nasjonale og lokale strategier er Undervisningsverkstedet et ledd i UiA og Avdeling for lærerutdanning sin satsing på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Undervisningsverkstedet er et rom, men også mye mer enn et rom. Det er en innovasjonsarena med hovedfokus på å utvikle og prøve ut nye former for undervisning, der ulike fag, ulike verktøy og en rekke teknologier møter hverandre. Prisutvalget vil særlig peke på kombinasjonen av analoge og digitale verktøy som tas i bruk. Undervisningsverkstedet gir studentene i lærerutdanningene mulighet for å kunne øve seg i bruk av utstyr og teknologi før de går ut i praksis. For faglærere er rommet viktig for å kunne tilby omgivelser tilpasset det doble oppdraget lærerutdannere har. Barnehager og skoler får anledning til å erfare og prøve ut nytt utstyr. Det at så mange ulike grupper møtes, er en sentral driver ved Undervisningsverkstedet. Prisutvalget vil også framheve viktigheten av at Undervisningsverkstedet er bemannet av studenter som fungere som mentorer og veiledere, i tillegg til lærere i delte stillinger. Dette gir et lavterskeltilbud med rom for å prøve og feile, utforske, spørre og få hjelp – og alltid ha noen å samarbeide med.

Prisutvalget vil trekke fram studentenes rolle i Undervisningsverkstedet. Studentene kan benytte verkstedet som ledd i sine egne studier, de arbeider der som mentorer og veiledere og de får muligheten til å vende tilbake etter fullført utdanning når de er i gang med sitt lærervirke. På denne måten er studentene sentrale medspillere i Undervisningsverkstedet og den videre utviklingen av dette.

Som en stor lærerutdanningsinstitusjon, er det viktig for UiA å følge med på samfunnsendringene og være i førersetet når det gjelder utvikling av nye undervisnings- og læringsformer. I Undervisnings-verkstedet har man et verktøy for dette - fremtidsrettet, nyskapende, inspirerende, teknologirikt og tverrfaglig. Her legges det til rette for utvikling i samarbeid med praksisfeltet – og forankret i strategier og satsinger nasjonalt og lokalt. Rammevilkårene er til stede for samskaping med barnehager og skoler om den videre utviklingen av undervisningen. Med hele spekteret av teknologier tilgjengelig, kan brukerne finne riktig nivå og slik lettere kunne integrere dette i sin egen undervisning.

Undervisningsverkstedet er et resultat av målrettet innsats og det er blitt en viktig arena for lærerutdanning ved alle fakultet.

I en tid der universitetet satser på nyskaping og fleksibilitet i både undervisningsformer og undervisningsrom, kan Undervisningsverkstedet være et eksempel på noe som fungerer godt. Prisutvalget vil berømme det arbeidet som drives og er av den oppfatning at dette er pedagogisk svært vellykket.

I Undervisningsverkstedet har man funnet en god balanse når det gjelder ulike verktøy og prisutvalget ønsker å løfte dette fram som en fin måte å se på digital kompetanse. Undervisningsverkstedet berømmes for engasjement og driv.

I nominasjonen vises det til resultater som er oppnådd. Avdeling for lærerutdanning er av den oppfatning at Undervisningsverkstedet har endret lærerutdanningene ved UiA. Uttalelser fra samarbeidende fakultet underbygger det positive bildet. Prisutvalget imøteser den videre utvikling av og aktivitet ved Undervisningsverkstedet med spenning.

Undervisningsverkstedet framstår for prisutvalget som en særdeles verdig vinner av Utdanningsprisen 2022.

28. september 2022

 

Morten Brekke                                                                                               John Olav Bjørnestad

 

Andrea Oshaug Fostervold                                                                         Benjamin Røyland

Årets kulturbygger er Askil Holm

Askil Holm får Kulturbygger-prisen

Etter stemningsfullt innslag sammen med forfatter og oversetter Annabelle Despard, ble Askil Holm, førstelektor ved Institutt for rytmisk musikk, overrasket med Kulturbyggerprisen 2022. 

– Prisvinneren er genuint opptatt av fagfeltet sitt, og søker hele tiden ny kunnskap. Studentene skal få det aller beste, og de blir heiet fram. Regional samhandling har preget hele yrkeskarrieren. Det har vært et mål å koble fagfeltet opp mot aktuelle utfordringer. Kollegene som har nominert ham er stolte over alt han får til, og glad for å jobbe sammen med ham, heter det blant annet i 

I statuttene for kulturbyggerprisen står det blant annet:

«Prisen skal tildeles en person som har utmerket seg ved god omdømmebygging internt i organisasjonen og utad, både regionalt og nasjonalt. Kulturprisen er en hederspris som tildeles en som har utmerket seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats for å styrke samhandling og kulturelt arbeid på fakultets- og institusjonsnivå.»

Les mer om kulturbyggerprisen og statuttene: 

Årets kulturbygger 2022

Årets kulturbygger kjenner vi som engasjert, innovativ, med stor gjennomføringskraft og med en fin evne til å skape synlighet rundt faget sitt. Prisvinneren er kjent for sin praktiske tilnærming til problemstillinger, sin raushet og romslighet og sin stoiske ro når det kreves.

Prisvinneren er genuint opptatt av fagfeltet sitt, og søker hele tiden ny kunnskap. Studentene skal få det aller beste, og de blir heiet fram.

I statuttene for kulturbyggerprisen står det at prisen skal tildeles en person som har utmerket seg ved god omdømmebygging internt i organisasjonen og utad, både regionalt og nasjonalt. Årets kulturbygger samarbeider med lokale krefter, og bygger bro mellom regionen, byen og universitetet.

Han samskaper gjennom konsertprosjekter, låtskrivercamper, prosjektuker og entreprenørskapsarbeid. Han er tilstede på utrolig mye av det som skjer innen musikk og kulturfeltet, og har  intervjuet blant annet kjente norske artister i "tono-sessions" under bransjefestivalen By-Larm, startet Grim kulturbryggeri sammen med kulturkollegaer på Grim, arrangerer nye konsertkonsepter sammen med andre musikere og kunstnere fra regionen, og er primus motor for "superbandet" som har gjort mange konserter for barn i Kilden. Kolleger sier de noen ganger lurer på om det finnes flere av ham!

Årets kulturbygger har et stort og omfattende nettverk internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Han sitter som styremedlem i fond for utøvende kunstnere, har vært gjesteforeleser og invitert over forelesere fra Konservatoriet i Leeds.

Regional samhandling har preget hele yrkeskarrieren. Det har vært et mål å koble fagfeltet opp mot aktuelle utfordringer.

I statuttene heter det videre: Kulturprisen er en hederspris som tildeles en som har utmerket seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats for å styrke samhandling og kulturelt arbeid på fakultets- og institusjonsnivå. Det er dette han gjør når han deltar i den tverrfaglige forskningsgruppen Sanglyrikk og er prosjektleder, sammen med kolleger på Forskningsdagene.

Som om ikke dette var nok: Han er med å arrangere sodd-lag for trøndere på Sørlandet, sykler på alle heier som finnes her sør, og har sjekket ut alle restauranter i byen. Han inviterer studentene på kubb i hagen, og møter opp på studentkonserter - i tillegg til at han promoterer (skamløst) i alle kanaler.

Kollegene som har nominert ham er stolte over alt han får til, og glad for å jobbe sammen med han. Som universitetsdirektør forstår jeg de godt. Det er en glede å overrekke prisen som årets kulturbygger til Askil Holm.

Andreas Prinz utnevnt til merittert underviser

– Merittering er en ordning for økt kvalitet i undervisning, sier viserektor for utdanning Morten Brekke.

Meritteringsordningen ved UiA er ett viktig ledd i å øke undervisningskvaliteten og høyne utdanningens verdi for studentene. Kandidater bedømmes etter og må dokumentere høy kvalitet på fire hovedkriterier:

  • fokus på studentenes læring
  • en klar utvikling over tid
  • en forskende tilnærming og
  • en kollegial holdning og erfaringsdeling

- Statusen henger høyt og nåløyet er trangt. En merittert underviser vil og skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten hos oss, slår undervisningsrektoren fast.

Andreas Prinz kunne ikke være til stede på personalfesten, derfor blir han tildelt statusen av Morten Brekke i denne videoen:

Les mer om Meritteringsordningen for undervisere ved UiA

I fjor ble førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen ved Handelshøyskolen ved UiA er tildelt status som meritterte undervisere. Feiringen ble da redusert til nettomtale på grunn av korona-restriksjonene – så de blir nevnt også i år. Les om tildelingen i 2021.