0
Hopp til hovedinnhold

Populistiske politikere fører oss galt av sted i en kompleks verden

Den som har en løsning på alt, har ikke forstått problemet. Det mener professor Jose Julio Gonzalez ved Universitetet i Agder og professor Hartwig Eckert ved Universitetet i Flensburg. De har redigert en ny bok om målstyring og beslutningsprosesser.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Jose Julio Gonzalez ved Universitetet i Agder flankert av professorene Ines Heindl og Hartwig Eckert fra Universitetet i Flensburg. Heindl og Eckert rakk også å bli tatt opp som utenlandske  medlemmer i Agder Vitenskapsakademi da de nylig besøkte Universitetet i Agder.

Professor Jose Julio Gonzalez ved Universitetet i Agder flankert av professorene Ines Heindl og Hartwig Eckert fra Universitetet i Flensburg. Heindl og Eckert rakk også å bli tatt opp som utenlandske medlemmer i Agder Vitenskapsakademi da de nylig besøkte Universitetet i Agder.

– Vi skaper ofte nye problemer hver gang vi prøver å løse et samfunnsproblem. Det er ett av paradoksene i vårt moderne og komplekse samfunn, sier Jose Julio Gonzalez, professor ved Universitetet i Agder (UiA).

Boka Zielverführung er foreløpig bare tilgjengelig på tysk. Der prøver Gonzalez og fire andre forskere fra fem ulike disipliner å vise hvordan politikerne møter komplekse samfunnsproblemer med enkle tiltak som fører til minst like mange nye problemer som løsninger.

– Vi diskuterer hvordan komplekse problemer kan møtes med løsninger som reduserer og ikke øker samfunnsproblemene, sier Gonzalez.

Målstyring er nødvendig

Gonzalez og hans kolleger bruker termene telisk (målrettet) og anti-telisk for å forklare hvordan nye løsninger også kan gi nye problemer. Ofte virker politiske tiltak anti-telisk: i stedet for å løse problemet, gjør tiltakene problemet verre.

– Klart definerte mål er viktig for å lykkes med alle typer prosjekter. Ofte blir målene ulne og da er det regelen heller enn unntaket at politiske tiltak virker mot sin vilje, anti-telisk, sier Gonzalez.

Ifølge Gonzalez har samfunnsutviklingen på en måte løpt fra utviklingen av menneskets tenke- og handlemåter.

– Mennesket kan tenke og handle komplekst, men i praksis ser vi bort fra målene vi har satt oss og faller tilbake i enkle handlingsmønstre som forverrer problemene våre, sier Gonzalez.

Veibygging, helsevesen og fredsoppdrag er blant utfordringene som drøftes i boka.

– Vi bruker milliarder på å utvikle veier, men likevel hører vi nesten daglig om lange køer i trafikken. Vi investerer milliarder i helsevesenet, men flere blir rammet av livsstilssykdommer, og vi gjennomfører fredsoppdrag som fører til borgerkrig og terror, sier Gonzalez.

Bok-cover: Zielverführung Wer für alles eine Lösung weiss, hat die Probleme nicht Verstanden Hartwig Eckert og Jose Julio Gonzalez (red.)

Politikere er populister

Folks forventninger og medias forenklinger er ifølge forskerne en av årsakene til at enkle løsninger foretrekkes.

– I mange land er alle politikere er populister, og det er media og velgerne som så å si tvinger dem til å bli det. Vi forventer enkle svar og løsninger, sier Hartwig Eckert, professor i engelsk og lingvistikk ved Universitetet i Flensburg.

Han mener vanlig politisk praksis tilsynelatende er å ha en løsning på alt.

– Men å sette inn tiltak overfor komplekse samfunnssystemer fører både til ønskede og uønskede konsekvenser. Den som tror han har en løsning på alt, har ikke forstått noen ting, sier Eckert.

I en global og kompleks verden tar det tid å analysere alle virkninger og konsekvenser av våre handlinger.

– Utfordringen er å få politikere og andre beslutningstakere til å sette seg klart definerte mål. Deretter må de forfølge målene og ikke flykte fra dem, sier Eckert.

Trenger ikke mer forskning

– Vi vet hva som gjør folk syke, men folk blir ikke sunnere. Vi trenger ikke mer forskning om behandlingsformer. Vi må ta i bruk det vi alt vet, sier Ines Heindl.

Hun er professor ved Universitetet i Flensburg, ernæringsekspert og en av bidragsyterne i boka.

Heindl mener samfunnet trenger dyktige lærere og et godt utviklet utdanningssystem for å sikre at vi tar i bruk den kunnskapen vi allerede har.

– Vi vet hva som er sunt for folk, men skolen og utdanningssystemet formidler det ikke til elevene. Vi har kunnskapen og vi kjenner pensumet som forteller oss hvordan vi skal leve sunt. Men vi tar det ikke i tilstrekkelig grad i bruk, sier hun.

Ifølge Heindl er dessuten helsevesenet i for stor grad tilpasset syke mennesker, og ikke de sunne.

– Det er riktig nok at sykehus skal være tilpasset syke mennesker, men helhetlig betraktet, skulle helsevesenet være like opptatt av å drive med forebygging av sykdom og styrking av sunne mat- og levemåter, sier Heindl.

Framtidstro tross alt

Forskerne tror samarbeid og utdanning er veien å gå for å løse framtidas utfordringer.

–  Tverrfaglig samarbeid sikrer at vi ser saken fra flere sider. Denne boka har bidrag fra ulike fag som lingvistikk, ernæring, sosiologi, psykologi, IKT, matematikk og modellering. Vi må lykkes med utdanningen av framtidige generasjoner, ellers mislykkes vi, sier Gonzalez.