0
Hopp til hovedinnhold

Plass til alle

På Universitetet i Agder skal alle kunne fungere i hverdagen, og få hjelp når de trenger det. 8. november treffes ansatte som jobber med tilrettelegging og universell utforming på høyskoler og universiteter i hele landet på UiA på Universellforum.

Margret Kristin Dyrholm har ansvaret på Tilretteleggingskontoret på UiA.

UiA er et åpent og inkluderende universitet, som skal være en pådriver når det gjelder tilrettelegging for studenter og ansatte med særskilte behov, og ha en god universell utforming.

Det vil si at produkter, omgivelser, programmer og tjenester kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning. Men ut ifra likestillings- og diskrimineringsloven har alle krav på individuell tilrettelegging når det er nødvendig.

En sti i systemet

Alle universiteter og høyskoler er pålagt å ha en tilretteleggingstjeneste og universell utforming. UiA er likevel det eneste norske universitetet som har en egen koordinator for universell utforming.

Stillingen har det siste året vært lagt til Tilretteleggingskontoret, og her har Margret Kristin Dyrholm ansvaret.  Tre personer jobber på kontoret: Marit Gunn Tveit på campus Grimstad, og på campus Kristiansand har Dyrholm selskap av Håkon Reinertsen.

— Jeg skal hjelpe de som har spesielle behov med å komme til rett plass når de trenger det, sier hun.

Hun har ikke alle løsningene, men lager en sti i systemet.

Tilretteleggingskontoret hjelper både med praktisk og pedagogisk tilrettelegging. De har et godt samarbeid med SiA Helse og Studier med støtte, som har terapeuter og et tilbud til studenter med psykososiale behov.

Dyrholm samarbeider også med underdirektørene på UiA, som er spesialister på sine områder, og personalavdelingen. Hun skal hele tiden ha oversikt over hvordan UiA ligger an i den universelle utformingen. Nå kommer NTNU hit, og vil se om en egen stilling også er noe for dem.

— UiA går i riktig retning her, sier Dyrholm.

Hjelper med å finne problemet

— Hvordan er prosessen for en student som kommer til dere?

— Vi tar en samtale og finner ut hvilke behov de har, og hjelper dem med å komme gjennom studiet. Noen har en diagnose, og vet hva de trenger. Andre vet ikke, de bare kjenner at noe ikke stemmer. Hvis vi fatter mistanke om at de for eksempel har dysleksi, kan vi utrede det og finne ut hvordan vi kan hjelpe dem, blant annet med eksamenstilretting, lydbøker og leseprogrammer. Dysleksi er for øvrig den vanligste utfordringen, sier Dyrholm.

Tilretteleggingskontoret går først og fremst til studieveilederne når de skal hjelpe studenter, men også til fakultetene og faglærerne, så de skal kjenne til studentens situasjon. Da kan de også hjelpe studentene med å senke skuldrene når de synes ting er vanskelige.

Universellforum på UiA

Universellforum er en møteplass for de som jobber med universell utforming og tilrettelegging på universiteter og høyskoler. Seminaret arrangeres annethvert år, og finner sted på UiA 8. november. Kurset er snart fulltegnet.

Universell jobber på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og samarbeider med alle universiteter og høyskoler. De er oppdatert, og tilretteleggingskontoret kan kontakte dem hvis de trenger hjelp eller har spørsmål. Høyskoler og universiteter har av og til de samme spørsmålene, og da kan de treffes og finne løsninger sammen.

Årets Universellforum handler om kvalitetssikring av tilbud og tjenester for studenter med nedsatt funksjonsevne i det digitale læringsmiljø.

Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter som arbeider med å tilrettelegge for studenter med nedsatt funksjonsevne, samt personer som arbeider med eller interesserer seg for universell utforming av IKT i høyere utdanning.

— Vi har jobbet med programmet til dette seminaret siden sommerferien, og gleder oss veldig, sier Dyrholm.

Til slutt forteller hun at UiA vant et anbud og har laget et kurs for Statped i universell utforming, som UiA er stolt av og Statped fornøyd med. 

Send studiet på mail