0
Hopp til hovedinnhold

Pass på tingene dine!

Teknologien gir utrolige muligheter – også for dem som rapper dine ting. Og nå starter sesongen for stjeling på UiA.

Sikkerhet Uke-2 plakat: Pass på tingene dine! (Illustrasjon: Thomas Andersen)

Illustrasjon: Thomas Andersen

- Når temperaturen går ned, stiger tallet på tyverier på dagtid, sier UiAs sikkerhetsleder Jan Egil Heinecke. – Nå har vi hatt en lang periode med få tyverier – i alle fall som vi vet om – så vi får håpe at det ikke er stille før stormen.

I 2015 opplevde et tyvetalls studenter og ansatte å komme tilbake til en lesesalsplass eller et kontor tømt for mac/pc, lommebok, telefon, nettbrett og andre ting. I fjor var tallet på samme nivå.

- Men vi tror at mørketallene er store, sier Heinecke.

Utrivelig og arbeidskrevende

En mobil som ligger på kantinebordet, en PC som står på lesesalen mens eieren er i kantina eller en ulåst kontordør – mulighetene er mange for kjeltringer og tjuveradder som ikke går av veien for å berike seg med stjålne saker. 

- Skulle jo bare i et kort møte rett borti gangen. For mye bryderi å låse kontordøra.

- Lot PC-en stå på lesesalsplassen. Ville ikke at andre skulle ta plassen mens jeg var i kantina.

Lett forståelige resonnementer. Men samtidig er det utrolig ubehagelig, tungvint, arbeidskrevende med forsikringer og dyrt å rydde opp etter tyverier. Mye mer arbeidskrevende enn å sikre kontoret eller å ta med seg PC-en fra lesesalsplassen. Ved korte fravær er det jo en mulighet å be naboen holde et øye med utstyret på lesesalen.

Enda verre er det å miste alle filene og sakene som ligger i maskinen eller i telefonen. Uansett om mye er lagret i skyen, er det alltid gode minner, kontakter, huskelapper og andre saker som blir borte. I det minste tar det tid å laste innholdet inn igjen i en ny maskin.

Det du hadde i lommeboka er det andre som får gleden av. Mens du må sperre kortene, skaffe nytt førerkort og granske hukommelsen etter beskjeder og lapper. Mens tyven nyter sin fangst på byen.

Sikkerhetsmåned - Rapporter sikerhetsbrudd (Illustrasjon: Thomas Andersen)

(Illustrasjon: Thomas Andersen)

- Ingen må være redde for å rapportere sikkerhetsbrudd, vi er absolutt ikke ute etter å "ta noen", sier UiAs IT-sikkerhetsrådgiver, Anette Thorkildsen Osaland. ­- Rapportene hjelper oss til å få en oversikt over sikkerhetstilstanden ved UiA, samtidig hjelper det oss i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Sikkerheten ved UiA er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Så da gjelder det å finne det så vi blir stadig sterkere sammen.

- Og der er rapporter om sikkerhetsbrudd et viktig verktøy, sier IT-sikkerhetsrådgiveren.

Sjekk at du følger UiAs IT-reglement som ivaretar informasjonssikkerheten: Samleside

Fjernsletting – og fjernlagring

- Alle telefoner med UiA-e-post skal kunne slettes fra Outlook hvis krisa er ute. Men det kan jo ta tid før man oppdager at mobilen er vekk, sier fagsjefen for UiAs datasenter, Helge Høynes.

Skylagring, fjernlagring eller synkroniseringstjenester – en god ting kan ha mange navn. Det er tjenester av typen iCloud, Dropbox, One Drive og andre det handler om. «Skyen» med lagerplass er for øvrig slike datalagringsanlegg som nå blir bygd på Støleheia i Vennesla.

- Uansett er det særdeles nyttig å ha lagret en oppdatert kopi av innholdet i mobilen, nettbrettet eller PC-en om en er så uheldig at enheten forsvinner, sier Høynes.

Ved UiA er One Drive tatt i bruk som skylagringstjeneste, både for brukere av Windows10 og Mac-brukere. Det betyr at PC-en automatisk lagrer innholdet i skyen. Men andre mobile enheter må klargjøres for skylagring – det vil si at de må synkroniseres med skyen.

Les mer om skylagring på Aftenposten.no: (Vær obs på at her kan betingelsene ofte endrer seg.)

Se Telenors nettsted for fjernsletting av mobiler: Slik fjernsletter du mobilen din:

Eller for Apple-produkter: Se iCloud: Slett enheten din:

På den sikre siden - er laget spesielt for sikkerhet i universiteter og høyskoler. Den er helt fersk - åpnet mandag 2. oktober - og er tilgjengelig med mange gode råd og tips.

Sikkerhetsmåneden oktober:

Oktober er sikkerhetsmåneden for alle statlige etater – det vil si at da blir det satt et ekstra søkelys på sikkerhet. Det betyr slett ikke at sikkerhet er noe en skal tenke på i oktober – men denne måneden bør hver enkelt bruke til å innarbeide gode sikkerhetsrutiner i hverdagen. Og de skal praktiseres hver dag hele året.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres i år for 7. gang. Kampanjen koordineres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), som er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS er faglig underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Andre gode nettsteder for trygghet på nettet:

NorSiS driver Slettmeg.no - med gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Nettvett.no - Informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett og sosiale medier. Gir også veiledning om å sikre mobil og datamaskiner mm.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Send studiet på mail