Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Pass opp for tungtransport

I høst skal mange digre lastebiler med tunge lass kjøre gjennom Campus Kristiansand. Dermed er det viktigere enn noen gang å sjekke trafikken før en krysser veien inne på campus.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Digre lastebiler søkklastet med gamle blykuler og annen forurenset masse kjører gjennom Campus Kristiansand i høst. (Foto: Colourbox)

Digre lastebiler søkklastet med gamle blykuler og annen forurenset masse kjører gjennom Campus Kristiansand i høst. (Foto: Colourbox)

Det tar tid å stoppe en lastebil full av bly og jord. Årsaken til at bilene må kjøre gjennom campus er at Forsvarsbygg skal rydde opp etter det tidligere skytefeltet rett bak campus, og må kjøre gjennom området for å få fraktet den forurensede massen bort til behandling. I alt skal rundt 3800 kubikkmeter forurenset masse ut, og en del ren masse inn.

Massene fraktes ut i tette kasser- det vil ikke bli noe spredning fra bilene som kjører ut. Men det kan bli mer sand og jord på veien enn vanlig, slik at det vil støve litt. Det blir eventuelt satt inn tiltak mot det.

- Transporten blir sikret med følgebil. I studiestartuka blir det ikke kjøring, men fra 18. august blir det mange tungtransporter som skal ut og inn av campus, sier driftsdirektør ved UiA, Aanon Bernt Winge Grimnes.

På en vanlig dag vil det bli én tur i timen, antar Forsvarsbygg.

Lastebilene bruker veien nord for parkeringsplassen foran Hokus Pokus barnehage til å kjøre inn og ut av Jegersberg.

Lastebilene bruker veien nord for parkeringsplassen foran Hokus Pokus barnehage til å kjøre inn og ut av Jegersberg.

Fra barnehagen til Spicheren

Lastebilene kommer opp fra Jegersberg på gangveien på nordsiden av Hokus Pokus barnehage, og svinger ut på veien gjennom campus ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Følgebilen kjører foran lastebilen ut av campus, til rundkjøringen ved bussholdeplassen på Spicheren.

Studenter, ansatte - og ikke minst distré professorer – må se seg for før de går ut i fotgjengerfeltene eller krysser veien. De tunge lastebilene kan ikke stoppe på meteren, selv om de kjører sakte.

Mer informasjon:

www.skifte.no/miljo

www.facebook.com/Gimlemoen

 

Her - i krysset foran hovedinngangen, med fotgjengerfelt og mye kjøring av biler og syklister - gjelder det å se seg godt for før en krysser veien.

Her - i krysset foran hovedinngangen, med fotgjengerfelt og mye kjøring av biler og syklister - gjelder det å se seg godt for før en krysser veien.

 

Her er meldingen som Forsvarsbygg sendte ut vis ntbs pressemeldingsservice tidligere i sommer:

Forsvarsbygg Skifte eiendom foreslår av sikkerhetsgrunner å stenge Sødalsmyraveien, fra bommen ved barnehagen ved UiA til Kyrtjønn, for syklende og ridende i perioden 4. august til 29. september.

I forbindelse med miljøtiltaket ved skyte- og øvingfeltet Gimlemoen Jegersberg/Sødalsmyra, har Forsvarsbygg Skifte eiendom og Norsk Saneringsservice (NSS) i samråd gjennomført en risikovurdering av trafikkavviklingen ved Sødalsmyraveien og gjennom Universitetet i Agder (UiA).

–Risikovurderingen viser at særlig myke trafikanter på sykkel eller til hest langs Sødalsmyraveien er spesielt utsatt for farlige trafikksituasjoner. Det har allerede vært noen situasjoner hvor hester er blitt skremt og blitt urolig av forbipasserende biler samt syklister som holder høy fart på den trafikkerte veien, forteller prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Kristiansand kommune
I en skilt- og trafikkplan som sendes Kristiansand kommune for behandling foreslår derfor Forsvarsbygg Skifte eiendom å stenge Sødalsmyraveien, fra bommen ved barnehagen ved UiA til Kyrtjønn, for syklende og ridende i perioden 4. august til 29. september.

Forsvarsbygg Skifte eiendom og NSS skal ta alle hensyn som er mulig i forbindelse med trafikkavviklingen, og anmoder også publikum om å vise hensyn til at det i denne perioden vil foregå noe anleggstrafikk i friluftsområdet.

Følgebil
Det blir satt inn følgebil for inn- og utkjøring slik at gående blir varslet om kommende trafikk. Følgebil vil kjøre foran tungtrafikken opp og ned hele strekningen fra rundkjøringen ut av Gimle til Kyrtjønn.

Rene masser
Etter planen vil rundt 200-300 biler frakte ca. 3800 m3 forurensede masser ut, og tilsvarende en del rene masser inn. Forurensede masser fraktes ut i tette kasser; det vil dermed ikke bli noe spredning fra bilene som kjører ut.

Utkjøringen vil skje over et tidsrom på 20-30 dager i perioden 4. august til 29. september 2014.

–Det kan bli aktuelt med ytterligere utkjøring også i oktober i år, påpeker prosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Forsvarsbygg Skifte eiendom kommer med mer detaljert informasjon i august.