Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Overfører aktiviteten fra I4Helse-selskapet til UiA

Universitetet skal finne ny organiseringsform for å styrke innovasjonsarenaen innen helseteknologi, I4Helse.

Ulike aktiviteter ved I4Helse

Driften av I4Helse og dermed vertskapet for innovasjonsarenaen har siden 2019 og frem til nå vært organisert som et aksjeselskap.

– Etter å ha forsøkt denne selskapsformen med ulike innfallsvinkler disse årene, har vi i styret nå kommet frem til at vi mener aktivitetene kan fungere bedre i en annen organisasjonsform, enn et AS som skal tjene penger, sier styreleder i I4Helse AS, Ann Camilla Schulze-Krogh.

I4Helse AS er heleid av Universitetet i Agder. På bakgrunn av selskapets ønske vedtok universitetsstyret onsdag 13. oktober 2023 at de ber universitetsdirektøren om å utforske alternative måter å organisere aktivitetene på.

– Etter at daglig leder nylig sa opp sin stilling er det ingen ansatte i selskapet, så det er ingen som med dette vil miste jobben. Det er heller ingen prosjekter som stopper opp som følge av denne endringen, sier Schulze-Krogh.

Stor tro på samskapingsarenaen for helseteknologi

I det videre arbeidet vil det legges vekt på hvordan de ulike aktivitetene kan videreutvikles.

– Regjeringens veikart for helsenæringen slår fast at det vil være et stort behov for testfasiliteter innen helseteknologi. Slike kostnadskrevende fasiliterer har vi i I4Helse-bygget og de vil UiA med sine relevante fagmiljøer fortsatt benytte for å støtte utviklingen av god og trygg helseteknologi, sier Schulze-Krogh.